Architektura MuratorKonkursyTrimo Research Awards. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Trimo Research Awards. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

W jedenastej edycji konkursu Trimo Research Awards brać mogą udział prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktorskie, przygotowane w ubiegłym roku. Konkurs skierowany jest m.in. do absolwentów architektury, budownictwa, wzornictwa przemysłowego, chemii, informatyki i prawa. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 marca 2012 r.

11 edycja konkursu Trimo Research Awards

Udział w konkursie mogą brać prace z dziedziny architektury, budownictwa, wzornictwa przemysłowego, inżynierii mechanicznej, chemii, prawa, informatyki, ekonomii, elektrotechniki oraz zasobów ludzkich. Zakwalifikowane do udziału zostaną wyłącznie prace potwierdzone egzaminem zdanym pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2011 roku. Zgłoszenia nadsyłać mogą młodzi naukowcy z piętnastu krajów świata. Rozpatrywane będą przede wszystkim prace przedstawiające nowoczesne rozwiązania i osiągnięcia naukowe, których zastosowanie mogłoby wiązać się z korzyścią dla organizatora konkursu i wywierać wpływ na dalszy sukces i rozwój firmy. 

Jednym z  głównych celów konkursu jest  nawiązanie ścisłej komunikacji i przepływu informacji pomiedzy firmą Trimo a zewnętrznymi ośrodkami wiedzy, które leżą w zakresie zainteresowań firmy. Chcemy również zachęcić do współpracy z naszą firmą wybitnych, wyróżniających się studentów. Konkurs jest doskonałym narzędziem do budowania i pobudzania kreatywności oraz jest łącznikiem pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym. Jesteśmy pewni, że takie działania, w długofalowym okresie, mają ogromy wpływ na wzmocnienie pozycji naszej firmy na rynku - twierdzi Tatjana Fink, Dyrektor Generalny Trimo.


Trimo Research Awards

W ubiegłym roku organizator konkursu przyznał nagrody projektantom i naukowcom z Polski, Czech, Słowenii, Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Włoch, i Wielkiej Brytanii. Celem przedsięwzięcia jest promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz budowa ściślejszych  związków między sektorem biznesowym a kre akademickim. W ciągu ostatnich dziesięciu lat  przyznanych zostało przeszło 400 nagród, przy czym 229 z nich przyznano za prace dyplomowe, 85 za prace specjalistyczne i 87 za prace doktorskie. We wszystkich edycjach udział wzięło 226 profesorów z 53 uniwersytetów, znajdujących się na terenie 12 różnych krajów Europy. Konkurs adresowany pierwotnie do naukowców działających na terenie Słowenii, stał się europejskim przedsięwzięciem, w który Trimo angażuje studentów z całej Europy.

Informacje szczegółowe

Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody pieniężne; streszczenie pracy opublikowane zostanie w zbiorze prac naukowych konkursu Trimo Research Awards.

formularz zgłoszeniowy: www.trimo-researchawards.com.
termin nadsyłania prac: 18.03.2012
adres: Trimo, d. d., Trimo Research Awards, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Słowenia
więcej informacji o konkursie: www.trimo-researchawards.com
Magdalena.Michalska@trimo.pl tel. 669 844 202.