Architektura MuratorKonkursyWyniki konkursu architektonicznego na wzorcową komendę i komisariat

Wyniki konkursu architektonicznego na wzorcową komendę i komisariat

Konkurs architektoniczny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji –  prace nagrodzone

Wyniki konkursu architektonicznego na wzorcową komendę i komisariat, czerwiec 2013. Fot.  www.rwsl.eu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje wdrożenie szeroko zakrojonego, ogólnopolskiego programu standaryzacji komend i komisariatów policji w całej Polsce. Konkurs poprzedziło badanie społeczne „Komendy i komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni” oraz konkurs na nowe logo. Celem programu było wypracowanie standardów, które posłużą przy kolejnych inwestycjach realizowanych przez policję; nowe i zmodernizowane komendy mają być bardziej funkcjonalne i wygodniejsze, a przy tym łatwe do rozpoznania.
Na rozstrzygnięty w czerwcu 2013 roku konkurs architektoniczny nadesłano 23 prace. Znaczna część prezentowanych na wystawie pokonkursowej koncepcji nie spełniała jednak stawianych przez organizatora konkursu wymogów; efektowne rozwiązania nie nadawały się do powtarzania w dziesiątkach realizacji na terenie całego kraju. Sąd konkursowy oceniając prace brał pod uwagę takie czynniki, jak walory architektoniczne, funkcjonalność i estetykę rozwiązań, zgodność z założeniami konkursu, możliwości wykorzystania rozwiązań modelowych, efektywność ekonomiczna i energetyczna obiektu.

Nagrodę w konkursie otrzymało łódzkie biuro architektoniczne RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o
Opinia jury (fragment)
Za przedstawienie koncepcji spójnej, klarownej, umiarkowanej w środkach a jednocześnie atrakcyjnej.
Proponowany modelowy wizerunek budynku Policji stanowi obietnicę zmiany jakościowej. Reprezentuje wysoką jakość architektury będąc w zgodzie z postulatami wynikającymi z badań społecznych. Symbolizuje solidność, a jednocześnie współczesną elegancję. Może być łatwo identyfikowany z jednostką policyjną. Obrazuje właściwe proporcje „otwarcie-zamknięcie” oraz harmonię „wnętrze – zewnętrze”. Pomysł na łatwy w realizacji zwarty budynek z wewnętrznym atrium, uzasadniony względami urbanistycznymi, ekonomicznymi i ergonomicznymi, pozwala zarówno na współtworzenie przestrzeni publicznej jak uzyskanie wartościowej półotwartej zielonej przestrzeni wewnętrznej.


Wyróżnienie honorowe otrzymał zespół w składzie: Zuzanna Polak-Cytawa, Anna Wójtowicz, Marcin Skrzypczak, Mikołaj Gierych
Opinia jury (fragment)
Za koncepcję zagospodarowania terenu lokującą w sposób logiczny, racjonalny, ekonomiczny zabudowę, wejście, parkingi, itp. oraz próbę czytelnego i prostego odzwierciedlenia w architekturze podziału funkcjonalnego na strefy użytkowania. Podział ten ma wyraźny wpływ na estetykę budynku. Architektura poszczególnych części została opracowana konsekwentnie, ale ich kontrastowanie jest zbyt ostre (ściana z oknami w układzie „szachownicowym”, spora budząca skojarzenia z obiektami handlowymi powierzchnia elewacji bez okien, strefa wejściowa zbyt „reprezentacyjna” dla budynku o charakterze utylitarnym). Pokazana lokalizacja w miejskim kwartale, wśród zabudowy mieszkaniowej, budzi wątpliwości.

Drugie, równorzędne wyróżnienie honorowe otrzymała grupa Designlab; Magdalena Czapiewska, Karol Murlak, Zuzanna Lemieszek.
Opinia jury (fragment)
Za atrakcyjną, niebanalną estetykę oraz ciekawe rozwiązanie przestrzenne „przyjaznej” strefy wejścia. Wyraz budynku świadczy o maksymalnym dążeniu do humanizacji architektury, jednak monumentalizm elewacji i zastosowana cegła klinkierowa budzą inne skojarzenia. Trudno wyobrazić sobie stosowanie zaproponowanego stylu w budynkach Policji jako rozwiązania modelowego.

Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca