Architektura MuratorKonkursyWyniki konkursu architektonicznego na wzorcową komendę i komisariat

Wyniki konkursu architektonicznego na wzorcową komendę i komisariat

Konkurs architektoniczny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji –  prace nagrodzone

Wyniki konkursu architektonicznego na wzorcową komendę i komisariat, czerwiec 2013. Fot.  www.rwsl.eu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje wdrożenie szeroko zakrojonego, ogólnopolskiego programu standaryzacji komend i komisariatów policji w całej Polsce. Konkurs poprzedziło badanie społeczne „Komendy i komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni” oraz konkurs na nowe logo. Celem programu było wypracowanie standardów, które posłużą przy kolejnych inwestycjach realizowanych przez policję; nowe i zmodernizowane komendy mają być bardziej funkcjonalne i wygodniejsze, a przy tym łatwe do rozpoznania.
Na rozstrzygnięty w czerwcu 2013 roku konkurs architektoniczny nadesłano 23 prace. Znaczna część prezentowanych na wystawie pokonkursowej koncepcji nie spełniała jednak stawianych przez organizatora konkursu wymogów; efektowne rozwiązania nie nadawały się do powtarzania w dziesiątkach realizacji na terenie całego kraju. Sąd konkursowy oceniając prace brał pod uwagę takie czynniki, jak walory architektoniczne, funkcjonalność i estetykę rozwiązań, zgodność z założeniami konkursu, możliwości wykorzystania rozwiązań modelowych, efektywność ekonomiczna i energetyczna obiektu.

Nagrodę w konkursie otrzymało łódzkie biuro architektoniczne RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o
Opinia jury (fragment)
Za przedstawienie koncepcji spójnej, klarownej, umiarkowanej w środkach a jednocześnie atrakcyjnej.
Proponowany modelowy wizerunek budynku Policji stanowi obietnicę zmiany jakościowej. Reprezentuje wysoką jakość architektury będąc w zgodzie z postulatami wynikającymi z badań społecznych. Symbolizuje solidność, a jednocześnie współczesną elegancję. Może być łatwo identyfikowany z jednostką policyjną. Obrazuje właściwe proporcje „otwarcie-zamknięcie” oraz harmonię „wnętrze – zewnętrze”. Pomysł na łatwy w realizacji zwarty budynek z wewnętrznym atrium, uzasadniony względami urbanistycznymi, ekonomicznymi i ergonomicznymi, pozwala zarówno na współtworzenie przestrzeni publicznej jak uzyskanie wartościowej półotwartej zielonej przestrzeni wewnętrznej.


Wyróżnienie honorowe otrzymał zespół w składzie: Zuzanna Polak-Cytawa, Anna Wójtowicz, Marcin Skrzypczak, Mikołaj Gierych
Opinia jury (fragment)
Za koncepcję zagospodarowania terenu lokującą w sposób logiczny, racjonalny, ekonomiczny zabudowę, wejście, parkingi, itp. oraz próbę czytelnego i prostego odzwierciedlenia w architekturze podziału funkcjonalnego na strefy użytkowania. Podział ten ma wyraźny wpływ na estetykę budynku. Architektura poszczególnych części została opracowana konsekwentnie, ale ich kontrastowanie jest zbyt ostre (ściana z oknami w układzie „szachownicowym”, spora budząca skojarzenia z obiektami handlowymi powierzchnia elewacji bez okien, strefa wejściowa zbyt „reprezentacyjna” dla budynku o charakterze utylitarnym). Pokazana lokalizacja w miejskim kwartale, wśród zabudowy mieszkaniowej, budzi wątpliwości.

Drugie, równorzędne wyróżnienie honorowe otrzymała grupa Designlab; Magdalena Czapiewska, Karol Murlak, Zuzanna Lemieszek.
Opinia jury (fragment)
Za atrakcyjną, niebanalną estetykę oraz ciekawe rozwiązanie przestrzenne „przyjaznej” strefy wejścia. Wyraz budynku świadczy o maksymalnym dążeniu do humanizacji architektury, jednak monumentalizm elewacji i zastosowana cegła klinkierowa budzą inne skojarzenia. Trudno wyobrazić sobie stosowanie zaproponowanego stylu w budynkach Policji jako rozwiązania modelowego.

Konkurs na projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Władze Warszawy ogłaszają konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.
Konkurs na projekt strzelnicy golfowej na Mazurach Spółka Universe Properties Group, właściciel kompleksu Masurian Yacht & Golf Resort powstającego między Giżyckiem a Węgorzewem, ogłosiła konkurs na projekt strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem gastronomicznym.
Konkurs na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił konkurs na jej projekt. W jury m.in. architekci Maciej Miłobędzki, Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun.
Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Bitwy Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt ekspozycji stałej nowo powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Składanie wniosków do 28 listopada.