Architektura MuratorKonkursyZabrze. Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Kultury CARBON - ART

Zabrze. Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Kultury CARBON - ART

Zabrze: Urząd Miejski w Zabrzu ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Kultury CARBON - ART

W liczącym około 200 000 mieszkańców Zabrzu, jednym z ośrodków górnośląskiej konurbacji, działa kilka instytucji kultury - obok najstarszego na Sląsku kona Roma są to Teatr Nowy im. Gustawa Morcinka, dwie sale koncertowe Filharmonia Zabrzańska oraz Dom Muzyki i Tańca, a także Miejski Osrodek Kultury. W Zabrzu istnieje także CK Wiatrak – Niezależne Centrum Kultury Alternatywnej. Kolejnym miejscem na kulturalnej mapie miasta stac ma się Centrum Kultury CARBON - ART w Zabrzu. 

Kryteria oceny prac w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji Centrum Kultury CARBON - ART przy ulicy Słodczyka w Zabrzu

- walory architektoniczno – urbanistyczne – waga 60%
- walory funkcjonalno – użytkowe – waga 30%
- walory ekonomiczne projektu i koszty jego realizacji – waga 10%

Nagrody
I nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
Ponadto Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia w łącznej kwocie 5.000 zł

Terminy
22 kwietnia 2013 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
17 czerwca 2013 - termin składania prac projektowych

Sąd konkursowy
Krzysztof Gasidło, Oskar Grąbczewski; Elżbieta Jankowska – Nowacka; Zenon Rodak; Katarzyna Karlic – Maciejewicz; Adam Łobko; Elżbieta Urbaniak


Więcej informacji
Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze
Kontakt: Monika Bojanowska
telefon: 323733427; e-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl; faks: +48 323733537
www.um.zabrze.pl

Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.