Architektura MuratorKrytykaArchitektura jako konstrukcja. Kenneth Frampton

Architektura jako konstrukcja. Kenneth Frampton

Architekt Jan Kubec poleca książkę Kennetha Framptona Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture

Studia nad tektoniczną kulturą umożliwiają ponowne prze myślenie całej nowoczesnej modernistycznej tradycji w architekturze. Pojęcie tektoniki w ujęciu Framptona – skupienie się na architekturze jako konstrukcyjnym rzemiośle – stanowi bezpośrednie wyzwanie dla obecnego sposobu myślenia o artystycznych granicach postmodernizmu i wskazuje przekonującą alternatywę.

Frampton twierdzi, iż nowoczesna architektura jest niezmienna tak w strukturze i konstrukcji, jak w przestrzeni i formie abstrakcyjnej. Książka składająca się z dziesięciu esejów i epilogu, które podążają śladem historii współczesnej formy jako poetyckiej ewolucji konstrukcji, swoje analityczne ramy opiera na kluczowych francuskich, niemieckich i angielskich lekturach – od XVIII wieku do współczesności.

Frampton wyjaśnia zwroty, które miały miejsce w technice budowlanej i tektonicznej wyobraźni prezentowane w pracach takich architektów jak Perret, Wright, Kahn, Scarpa i Mies van der Rohe. Pokazuje, jak zarówno konstrukcyjna forma, jak i materiał, były integralną częścią wyrazu architektonicznego ich pracy. Dowodzi również, że sposób, w jaki te elementy objawiają się w kolejnych projektach, dostarcza podstaw do oceny wybranego projektu jako całości. W końcu rozważa świadomą kultywację tektonicznej tradycji w architekturze jako kluczowego elementu w przyszłym rozwoju formy architektonicznej.


Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, The MIT Press 1995, str. 430