Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Piotr Grabowski

Piotr Grabowski

Poznań
W 2010 roku ukończyłem Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej projektem dyplomowym przygotowanym pod opieką promotora, pana Macieja Miłobędzkiego.Po studiach i w ich trakcie studiów i praktykowałem wielu dużych i renomowanych pracowniach, w których byłem odpowiedzialny za powstawanie i zarządzanie wieloma projektami o zróżnicowanej skali i typolog. Począwszy od budynków kultury, mieszkaniowych, biurowych, hotelarskich przez handlowe po obiekty sportowe w Polsce, Włoszech, krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Jestem uprawnionym architektem oraz aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz PLGBC. W 2016 roku wraz z Katarzyną Osipowicz zostaliśmy laureatami wyróżnienia w dorocznym konkursie Nagroda roku SARP 2016 za projekt domu w Nowej Górce. Własną działalność rozpocząłem w roku 2016 w Poznaniu.
Edukacja
  • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 2010, mgr inż arch
Obecna praktyka zawodowa:
  • GAB, Właściciel
Wybrane realizacje:
  • Dom jednorodzinny w Nowej Górce, ul. Nowa Górka , Nowa Górka
  • Termomodernizacja modernistycznego budynku mieszkaniowego przy pl. Waryńskiego w Poznaniu wraz z Ultra Architects, ul. Pl. Waryńskiego, Poznań
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
  • JSK Architekci, 2014-2017
  • Litoborski+Marciniak, 2010-2014
  • ARPA Jerzy Gurawski, 2008-2008
Nagrody i wyróżnienia
  • Wyróżnienie w Nagrodzie Roku SARP 2016 za dom w Nowej Górce, 2016
  • Wyróżnienie w konkursie na szkołę podstawową i przedszkole w Warszawie przy ul. Zaruby, 2016
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
  • Wystawa Leonardo 2017 w Miśku, projekt domu w Nowej Górce, 2017
Praca konkursowa
“Architektura – mój cel”

Jestem architektem prowadzącym własną dzialalność od 2016 w Poznaniu. Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe skupiało się na projektowaniu dużych obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej. Własną działalność opieram na projektowaniu dla klientów indywidualnych budynków oraz projektach konkursowych.

ORGANIZATOR