Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- profil uczestnika

Kim są uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2018? Przedstawiamy ich sylwetki, informacje o ich edukacji, realizacjach, dotychczasowej działalności. W kolejnym etapie przy prezentacji każdego uczestnika spotkania Młodzi do Łodzi pojawi się także przygotowana przez niego plansza odpowiadająca na pytanie „Kim jestem?”.

Jakub Magoń

Jakub Magoń

Lubaczów
architekt Jakub Magoń / ur. 1981 r. Lubaczów / absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyplom w roku 2009. W latach 2007 – 2010 pracował w MEDUSAGROUP, od 2010 prowadzi własną działalność gospodarcza „Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna”. W roku 2012 uzyskał uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP. Autor i współautor około 30 projektów konkursowych, z tego kilku nagrodzonych i wyróżnionych. Mieszka i pracuje w Lubaczowie.
Edukacja
  • Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury, 2009, magister inżynier architekt
Obecna praktyka zawodowa:
  • Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna, architekt
Wybrane realizacje:
  • Przebudowa i rozbudowa Teatru Ochoty , ul. Reja 9,, Warszawa
  • Oddział Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 21A,, Oleszyce
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
  • medusa group, 2007-2010
Nagrody i wyróżnienia
  • I nagroda - Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem Skweru Ks. Jana Salamuchy – zieleńca przy Teatrze Ochoty, 2010
  • II nagroda – Konkurs studialny SARP na zagospodarowanie ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 Maja w Rzeszowie, 2014
  • Budowa Podkarpacia roku 2015 - nagroda III stopnia dla Banku Spółdzielczego w Lubaczowie o. Oleszyce, 2016
Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa
  • brak danych
Praca konkursowa
“Architektura – mój cel”

Jestem architektem mieszkającym i pracującym na prowincji. W swojej pracy staram się znaleźć balans pomiędzy aspiracjami tworzenia architektury "niezwykłej / konkursowej", a wykonywaniem niewielkich zleceń. Pytanie jakie zadaję sobie w odniesieniu do architektury i tego jaki jest jej cel brzmi: na ile jest ona odzwierciedleniem kultury, a na ile narzędziem wpływającym na jej rozwój?

ORGANIZATOR