Konkurs fotograficzny

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukaliśmy najlepszych i najgorszych śladów działalności człowieka na obszarach objętych formami ochrony przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach ochrony dziedzictwa kulturowego: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogły to być również doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Interesowały nas całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe, nośniki reklam pokazane w szerszej perspektywie (danym krajobrazie), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka - w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym.

Spośród nadesłanych prac Internauci w otwartym głosowaniu wybrali po 1 laureacie w kategorii "krajobraz dobry" oraz "krajobraz zły". Laureatami zostaną osoby, których prace uzyskały największą liczbę głosów oddanych zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od głosowania Internautów, Jury pod przewodnictwem fotografa przyrody Cezarego Korkosza dokonało wyboru 2 prac konkursowych, których autorzy zostali uhonorowani Nagrodami Jury.

Gratulujemy zwycięzcom!

prace konkursowe układają się według liczby głosów
 • 26.08 19.09
  Przyjmowanie zgłoszeń
 • 20.09 27.09
  Głosowanie internatów
 • 15.10
  Ogłoszenie wyników
 • 21.10
  Otwarcie wystawy
Krajobraz dobry
Urokliwe miejsca w Tleniu
Piękny kulturowy krajobraz Tlenia. W tej miejscowości można się zakochać, bo kryje w sobie wiele tajemnic i odkrytych i nieodkrytych ścieżek spacerowych.
ikona
Urokliwe miejsca w Tleniu fot. Anna Recka-Świerczyńska kujawsko-pomorskie Tleń
Parowy ostnicowe w Grucznie
Parowy ostnicowe w Grucznie to po prostu niesamowity krajobraz stworzony przez samą przyrodę.
ikona
"Wikingiem" po Wiśle.
Rejs po Wiśle "Wikingiem" to wspaniała wycieczka. Podziwianie nabrzeżnych widoków a w szczególności pięknie prezentują się grudziądzkie spichrze.
ikona
Mostek w Fojutowie
Całość widać na zdjęciu. Piękno samo w sobie.
ikona
Jezioro Bysławskie
Plaża nad jeziorem Bysławskim, umiarkowana zabudowa.
ikona
Portal
fotka - widok ze spichrzy na Wisłę
ikona
Krajobraz zły
Śladami tornada-Wdecki Park Krajobrazowy. Fot 04
Tornado dokonało wielu zniszczeń na Starej Rzece, do tej pory kiedy patrzy się na te ogołocone skarpy, to aż serce boli.
ikona
Śladami tornada-Wdecki Park Krajobrazowy- Fot 05
Jedna z czterech stron świata w Starej Rzece, którą to dosięgło tornado.
ikona