Konkurs fotograficzny

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukaliśmy najlepszych i najgorszych śladów działalności człowieka na obszarach objętych formami ochrony przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach ochrony dziedzictwa kulturowego: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogły to być również doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Interesowały nas całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe, nośniki reklam pokazane w szerszej perspektywie (danym krajobrazie), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka - w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym.

Spośród nadesłanych prac Internauci w otwartym głosowaniu wybrali po 1 laureacie w kategorii "krajobraz dobry" oraz "krajobraz zły". Laureatami zostaną osoby, których prace uzyskały największą liczbę głosów oddanych zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od głosowania Internautów, Jury pod przewodnictwem fotografa przyrody Cezarego Korkosza dokonało wyboru 2 prac konkursowych, których autorzy zostali uhonorowani Nagrodami Jury.

Gratulujemy zwycięzcom!

prace konkursowe układają się według liczby głosów
 • 26.08 19.09
  Przyjmowanie zgłoszeń
 • 20.09 27.09
  Głosowanie internatów
 • 15.10
  Ogłoszenie wyników
 • 21.10
  Otwarcie wystawy
Krajobraz dobry
Droga
fotka - Park Botaniczny
ikona
"Wikingiem" po Wiśle.
Rejs po Wiśle "Wikingiem" to wspaniała wycieczka. Podziwianie nabrzeżnych widoków a w szczególności pięknie prezentują się grudziądzkie spichrze.
ikona
Portal
fotka - widok ze spichrzy na Wisłę
ikona
Krajobraz zły
Zapomniane dworki Prus Wschodnich
Tak jak nie potrafiliśmy uszanować i docenić pałaców, zamków i dworków oraz zabytków na zachodzie Polski i południowo-zachodnich krańcach Polski (Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka), tak niszczyliśmy i nadal niszczymy zabytki w dawnych Prusach Wschodnich. Jest to przykład jednego z takich dworków, do którego trudno nawet dojść w deszczowe dni, tonie się w głębokim błocie i trzeba uważać, aby nie zostawić w nim butów.
ikona
"Smietnisko"
Las Miejski jest miejscem, gdzie ludzie spacerując chcą zaczerpnąć świeżego, leśnego powietrza, ale czy tylko? są też tacy, którzy robią wysypiska psując wizerunek lasu.
ikona
"Smietnisko" fot. Henryka Dombrowska kujawsko-pomorskie Grudziądz