Konkurs fotograficzny

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukaliśmy najlepszych i najgorszych śladów działalności człowieka na obszarach objętych formami ochrony przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach ochrony dziedzictwa kulturowego: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogły to być również doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Interesowały nas całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe, nośniki reklam pokazane w szerszej perspektywie (danym krajobrazie), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka - w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym.

Spośród nadesłanych prac Internauci w otwartym głosowaniu wybrali po 1 laureacie w kategorii "krajobraz dobry" oraz "krajobraz zły". Laureatami zostaną osoby, których prace uzyskały największą liczbę głosów oddanych zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od głosowania Internautów, Jury pod przewodnictwem fotografa przyrody Cezarego Korkosza dokonało wyboru 2 prac konkursowych, których autorzy zostali uhonorowani Nagrodami Jury.

Gratulujemy zwycięzcom!

prace konkursowe układają się według liczby głosów
 • 26.08 19.09
  Przyjmowanie zgłoszeń
 • 20.09 27.09
  Głosowanie internatów
 • 15.10
  Ogłoszenie wyników
 • 21.10
  Otwarcie wystawy
Krajobraz dobry
Tleńskie krajobrazy
Przepiękny widok ze skweru prof. Alfonsa Hoffmana w Tleniu na rzekę Wdę
ikona
Widok na malowniczą rzekę Wdę i skwer im. prof. Alfonsa Hoffmana w Tleniu
Oto piękniejsza i bardziej malownicza strona Tlenia.
ikona
Urokliwe miejsca w Tleniu
Piękny kulturowy krajobraz Tlenia. W tej miejscowości można się zakochać, bo kryje w sobie wiele tajemnic i odkrytych i nieodkrytych ścieżek spacerowych.
ikona
Urokliwe miejsca w Tleniu fot. Anna Recka-Świerczyńska kujawsko-pomorskie Tleń
Krajobraz zły
Skutki tornada w Borach Tucholskich
Tornado jak widać na zdjęciach połamało drzewa jak zapałki.
ikona
Krajobraz po tornadzie Bory Tucholskie 2012
Krajobraz po tornadzie w Borach Tucholskich, dokładnie w okolicach Tlenia-Starej Rzeki. Tornado szło prosto na Tleń, ale około kilometra przed Tleniem skręciło i spowodowało olbrzymie szkody w gospodarce leśnej tego regionu.
ikona