Architektura MuratorProjektyCentrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Koncepcja pracowni Pilch Architekci przewiduje wzniesienie budynku o powierzchni 3,5 tys m2 i powściągliwej, nawiązującej do modernizmu architekturze.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu
Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Projekt Centrum Kształcenia Praktycznego przy zespole szkół nr 1 w Swarzęrzu wyłoniono w ramach konkursu zorganizowanego przez Powiat przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział w Poznaniu. Ze zgłoszonych sześciu prac pięć spełniło kryteria formalne. Ze względu na trudną lokalizację obiektu podstawowym kryterium przy ocenie była ich funkcjonalność. Pierwszą nagrodę, w wysokości 30 tysięcy złotych, otrzymali Pilch Architekci Sp. z o.o. Autorami projektu byli Marcin Pilch, Maciej Jaśkowiec oraz Joanna Jędrzejczyk.

Powiat Poznański od długiego już czasu wspiera praktyczną naukę zawodu. W prowadzonych przez nas szkołach łączymy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem. Dzięki kompleksowemu procesowi nauczania uczniowie mają możliwość zyskania praktycznych umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi stykać się będą w przyszłości jako pracownicy - zauważa Jan Grabkowski, starosta poznański, z którego rąk zwycięzcy otrzymali nagrodę.

Na czas realizacji zadania składa się ośmiomiesięczny cykl projektowy, następnie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i jej realizacja. Przypuszczam, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace. Pomijając część administracyjno-socjalną, na Centrum Kształcenia Praktycznego składać się będą przede wszystkim pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu, np. mechatroniki. Powstanie tam m.in. szkoleniowa stacja kontroli pojazdów. Uczniowie będą także mieli możliwość pracowania na maszynach cyfrowych w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w fabryce. Mam oczywiście na myśli maszyny szkoleniowe, a nie produkcyjne. To wszystko ma pomóc naszym uczniom w rozpoczęciu, i to zaraz po zakończeniu szkoły, pracy zawodowej. Nikt przecież nie pozwoli pracować absolwentowi, który nigdy nie miał do czynienia z konkretną maszyną. A my taką możliwość dajemy. Warto też dodać, że uzupełnieniem kształcenia będą praktyki w firmach, z którymi szkoła współpracuje. Chcemy ponadto, by obiekt spełniał kilka funkcji; służył nie tylko młodzieży, ale i dorosłym. Dla nich w weekendy można organizować specjalne kursy. W Centrum kryje się bowiem ogromny potencjał, który chcielibyśmy wykorzystać jak najpełniej - dodaje Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Przewidywany termin zakończenia realizacji to 2017 rok, szacowany koszt inwestycji to 12 mln złotych (bez kosztów wyposażenia).

Tagi:
W poszukiwaniu idei osiedla społecznego W poszukiwaniu idei osiedla społecznego - pod tą nazwą kryje się realizowany na warszawskim osiedlu Koło projekt wystawienniczy i edukacyjny inspirowany koncepcjami architektki Heleny Syrkus.
Peggy Deamer: Jak uczyć architektury w XXI wieku? Obraz „uczelni wolnej od ograniczeń i praktyki zawodowej pełnej utrudnień” jest fałszywą dychotomią. Trzeba zdawać sobie sprawę, jakie są uwarunkowania, by mieć wizję, jak je przekroczyć. Jedną z rzeczy, które bym zdecydowanie zalecała, jest prowadzenie zajęć dotyczących rzeczywistych problemów i tematów, które nie odnoszą się tylko do spraw interesujących wyłącznie architektów. Amerykańska badaczka i profesor Yale School of Architecture, o status quo i przyszłości nauczania architektury.
Jerzy Staniszkis. Architekt - grafik Wystawa w warszawskim Muzeum Plakatu przypomina mało znany dorobek polskiego architekta, który był uzdolnionym twórcą grafiki użytkowej, a także cenionym wykładowcą kilku zagranicznych uczelni.
Ruszył nabór do programu Archi-przygody Przedszkolaki znów będą miały okazję do zapoznania się z tajnikami architektury. Podczas zajęć pod okiem specjalistów poznają lepiej własne otoczenie, stworzą makiety, a nawet zbudują proste formy.
Nagrody DESIGN THAT EDUCATES 2019 DtEA to międzynarodowa nagroda, która pokazywać ma edukacyjny potencjał dizajnu i architektury – ich zdolność do komunikowania wdrożonych rozwiązań i funkcji.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Mogłoby się wydawać, że na fali popularności ruchów miejskich zainteresowanie przestrzenią architektoniczną w Polsce rośnie. Tymczasem, jak pokazuje najnowszy raport Narodowego Centrum Kultury jest zgoła odwrotnie. Tylko 6% społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska jakiegoś znanego architekta. Przy czym są to m.in. tej miary „projektanci” jak Canaletto, XIII-wieczny malarz, znany w naszym kraju jako autor warszawskich pejzaży.