Architektura MuratorProjektyCentrum Poznania od nowa

Centrum Poznania od nowa

Szpalery wysokich drzew, nowe place publiczne i zwolniony ruch kołowy. Tak powinno wyglądać śródmieście Poznania według pracowni ADS Studio, która wygrała konkurs architektoniczny na zagospodarowanie ścisłego centrum miasta.

Centrum Poznania od nowa
I nagroda w konkursie "Poznań - centrum od nowa", projekt: Studio ADS

Konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania rozstrzygnięto pod koniec listopada. Pierwszą nagrodę w konkursie uzyskała koncepcja pracowni ADS Studio, znanej przede wszystkim z rewitalizacji i rozbudowy Starego Browaru (2007). Konkurs poprzedziły konsultacje społeczne, które miały pokazać jakiego centrum oczekują mieszkańcy.

Główne założenia projektu opierają się na przywróceniu dominant urbanistycznych – nieistniejących wież Zamku Cesarskiego i kościoła Św. Marcina oraz wprowadzeniu porządkującej obszar zieleni. Autorzy zwycięskiej pracy skupili się na określeniu kompozycji urbanistycznej oraz komunikacji, ale o szczegółach mają współdecydować mieszkańcy w ramach przeprowadzonej ankiety.

Kompozycję oparto na dwóch głównych alejach miejskich na osi wschód-zachód. Są to ulica Św. Marcin - dawny wjazd do miasta od strony dworca kolejowego, a dziś połączenie Kaponiery i zachodniej części Poznania ze śródmieściem, oraz ulica 27 Grudnia łącząca, poprzez Most Teatralny, Stare Miasto z północną częścią miasta oraz Jeżycami. Wzdłuż obu tych głównych alei zaprojektowano szpalery wysokich drzew. Kompozycję uzupełnia układ indywidualnie kształtowanych poprzecznych ulic, o węższym przekroju.

Ulicę Św. Marcin podzielono na kilka stref, których cechy mają zostać podkreślone. Elementem jednoczącym poszczególne obszary będzie zieleń. I tak teren przed Centrum Kultury Zamek ma stać się przestrzenią reprezentacyjną i monumentalną. Natomiast na odcinku ulicy przy Domach Towarowych Alfa zalecono podkreślenie modernistycznych cech założenia – nawierzchnia bulwaru ma zostać pokryta rysunkiem nawiązującym do jednej z kompozycji awangardowego malarza Henryka Stażewskiego.

Zwycięska koncepcja zakłada utworzenie kilku przestrzeni publicznych, skwerów i placów. Najbardziej reprezentacyjny ma być plac przed Centrum Kultury Zamek, mniejsze i kameralne będą za to skwer przy kościele Św. Marcina z placem zabaw dla dzieci i udogodnieniami dla niepełnosprawnych oraz „Zaułek Mickiewicza” z fontanną, poidełkiem i miejscem do gry w szachy.

W projekcie zalecono zwolnienie ruchu kołowego do 30 km/h na całym obszarze, a docelowo utworzenie w rejonie ul. Św. Marcin strefy „woonerf”, w której uprzywilejowane miejsce zajmą piesi i rowerzyści.

Autorzy odnieśli się także do problemu zbyt dużej ilości reklam w przestrzeni publicznej. Zalecili ich uporządkowanie oraz ograniczenie do ściśle wyznaczonych miejsc.

Wystawę pokonkursową można oglądać u zbiegu ulic Święty Marcin i Gwarnej do dnia 30 grudnia 2015.

Tagi:
Stara Rzeźnia w nowej odsłonie: Poznań zyska nową dzielnicę Znamy projekt zagospodarowania Starej Rzeźni w Poznaniu. Ponad stuletni, nieco zapomniany fragment miasta zyska zupełnie nowe funkcje. Koncepcję zabudowy na zlecenie Vastint Poland opracował zespół pod kierunkiem zmarłego niedawno Przemysława Borkowicza, a następnie pracowni JSK Architekci.
Na terenie dawnych zakładów Modena w Poznaniu powstanie osiedle. Jego projekt opracowało biuro HRA Architekci Teren dawnych zakładów odzieżowych Modena w Poznaniu od ponad dwóch dekad pozostawał niezagospodarowany. Teraz ma się to zmienić. Do 2028 roku firma Cordia zbuduje tu duże osiedle. W pierwszym etapie powstanie 6-piętrowy budynek z dominantą podkreślającą przyszłą oś całego założenia.
Osiedle Portowo w Poznaniu: zespół mieszkaniowy nad Wartą projektu APA Wojciechowski Osiedle Portowo w Poznaniu zaplanowano na terenie historycznej Stoczni Rzecznej nad Wartą. W ramach inwestycji powstanie w sumie 47 budynków oferujących blisko 1800 mieszkań.
Nowy Strzeszyn / Poznań Układ istniejącego na działce brzozowego gaju zdefiniował meandry gęstej, nastawionej na sąsiedztwo urbanistyki tego poznańskiego osiedla. O Nowym Strzeszynie według projektu biura Insomia pisze Agnieszka Rumież.
Wspólny dziedziniec: nowy projekt Pawła Grobelnego w przestrzeni Poznania W Poznaniu ukończona została właśnie nowa przestrzeń autorstwa Pawła Grobelnego. Dla firmy  OKRE Development projektant stworzył minimalistyczny ogród o geometrycznym układzie ścieżek i klombów, które uzupełnił o autorskie meble miejskie.
Vilda Moderne w Poznaniu projektu Lab 3 Architekci Siedmiopiętrowy budynek Vilda Moderne  uzupełni pierzeję u szczytu zabytkowych schodów Czarneckiego łączących Dolną i Górną Wildę w Poznaniu. Obiekt zaprojektowała lokalna pracownia Lab 3 Architekci.