Architektura MuratorProjektyCentrum Poznania od nowa

Centrum Poznania od nowa

Szpalery wysokich drzew, nowe place publiczne i zwolniony ruch kołowy. Tak powinno wyglądać śródmieście Poznania według pracowni ADS Studio, która wygrała konkurs architektoniczny na zagospodarowanie ścisłego centrum miasta.

Centrum Poznania od nowa
I nagroda w konkursie "Poznań - centrum od nowa", projekt: Studio ADS

Konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania rozstrzygnięto pod koniec listopada. Pierwszą nagrodę w konkursie uzyskała koncepcja pracowni ADS Studio, znanej przede wszystkim z rewitalizacji i rozbudowy Starego Browaru (2007). Konkurs poprzedziły konsultacje społeczne, które miały pokazać jakiego centrum oczekują mieszkańcy.

Główne założenia projektu opierają się na przywróceniu dominant urbanistycznych – nieistniejących wież Zamku Cesarskiego i kościoła Św. Marcina oraz wprowadzeniu porządkującej obszar zieleni. Autorzy zwycięskiej pracy skupili się na określeniu kompozycji urbanistycznej oraz komunikacji, ale o szczegółach mają współdecydować mieszkańcy w ramach przeprowadzonej ankiety.

Kompozycję oparto na dwóch głównych alejach miejskich na osi wschód-zachód. Są to ulica Św. Marcin - dawny wjazd do miasta od strony dworca kolejowego, a dziś połączenie Kaponiery i zachodniej części Poznania ze śródmieściem, oraz ulica 27 Grudnia łącząca, poprzez Most Teatralny, Stare Miasto z północną częścią miasta oraz Jeżycami. Wzdłuż obu tych głównych alei zaprojektowano szpalery wysokich drzew. Kompozycję uzupełnia układ indywidualnie kształtowanych poprzecznych ulic, o węższym przekroju.

Ulicę Św. Marcin podzielono na kilka stref, których cechy mają zostać podkreślone. Elementem jednoczącym poszczególne obszary będzie zieleń. I tak teren przed Centrum Kultury Zamek ma stać się przestrzenią reprezentacyjną i monumentalną. Natomiast na odcinku ulicy przy Domach Towarowych Alfa zalecono podkreślenie modernistycznych cech założenia – nawierzchnia bulwaru ma zostać pokryta rysunkiem nawiązującym do jednej z kompozycji awangardowego malarza Henryka Stażewskiego.

Zwycięska koncepcja zakłada utworzenie kilku przestrzeni publicznych, skwerów i placów. Najbardziej reprezentacyjny ma być plac przed Centrum Kultury Zamek, mniejsze i kameralne będą za to skwer przy kościele Św. Marcina z placem zabaw dla dzieci i udogodnieniami dla niepełnosprawnych oraz „Zaułek Mickiewicza” z fontanną, poidełkiem i miejscem do gry w szachy.

W projekcie zalecono zwolnienie ruchu kołowego do 30 km/h na całym obszarze, a docelowo utworzenie w rejonie ul. Św. Marcin strefy „woonerf”, w której uprzywilejowane miejsce zajmą piesi i rowerzyści.

Autorzy odnieśli się także do problemu zbyt dużej ilości reklam w przestrzeni publicznej. Zalecili ich uporządkowanie oraz ograniczenie do ściśle wyznaczonych miejsc.

Wystawę pokonkursową można oglądać u zbiegu ulic Święty Marcin i Gwarnej do dnia 30 grudnia 2015.

Tagi:
Nowy Rynek w Poznaniu z dominantą projektu Jemsów Trwa realizacja kolejnego budynku wielofunkcyjnego kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu. Nowy obiekt według projektu biura JEMS Architekci będzie głównym elementem identyfikującym cały zespół w przestrzeni miasta.
Rynek Łazarski z jedną z największych na świecie poduszek ETFE Dobiega końca przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu według konkursowego projektu Autorskiej Pracowni Architektonicznej Jacka Bułata. Nad przyszłym targowiskiem montowany jest dach z jedną z największych na świecie jednokomorowych poduszek z folii ETFE.
Perfumiarnia w Poznaniu: zespół mieszkaniowy projektu Jemsów W miejscu dawnej fabryki perfum na poznańskim Łazarzu powstaje nowe wielofunkcyjne założenie. Kompleks pod nazwą Perfumiarnia pomieści nie tylko mieszkania i biura, ale także aparthotel i przestrzeń wystawienniczo-konferencyjną. Za projekt zabudowy wielorodzinnej odpowiada pracownia JEMS Architekci.
Biuro SUD Architekt Polska zwyciężyło w konkursie na wielofunkcyjny zespół w Poznaniu Na terenie dawnych koszar ułańskich na poznańskim Łazarzu powstanie nowy zespół mieszkaniowo-biurowy. W zamkniętym konkursie inwestorskim na projekt założenia zwyciężyła pracownia SUD Architekt Polska.
Polski Teatr Tańca / Poznań W starej kamienicy zbudowano relacje nie tylko pomiędzy aktorami, widzami i przestrzenią, lecz także starą oraz nową architekturą. O realizacji Architektonicznej Pracowni Autorskiej Jerzego Gurawskiego pisze Maciej Siuda.
Plac Wolności w Poznaniu: wyniki konkursu Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję tymczasowego zagospodarowania placu Wolności w Poznaniu. Za najbardziej elastyczną propozycję uznano projekt biura UGO Architecture. Prezentujemy wszystkie prace nadesłane na konkurs.