Architektura MuratorProjektyNowa Brama Szczepina we Wrocławiu

Nowa Brama Szczepina we Wrocławiu

Architekci Piotr Woldan, Joanna Janikowska i Michał Romański zwyciężyli w konkursie studialnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów między Odrą a ulicą Legnicką we Wrocławiu.

Nowa Brama Szczepina we Wrocławiu
Głównym celem zaproponowanej przez autorów nowej zabudowy jest domknięci pasa zieleni oraz wzbogacenie istniejącej oferty usługowej.

Wrocławski SARP rozstrzygnął kolejną edycję konkursu studialnego organizowanego w ramach projektu Akupunktura Miasta. Tym razem zadaniem uczestników było opracowanie możliwych scenariuszy przemian urbanistycznych 4-hektarowego obszaru ograniczonego ulicami Legnicka, Szczepińska, plac św. Mikołaja, Zachodnia, Rybacka i Środkowa. Lokalizacja na styku zwartej zabudowy śródmieścia i modernistycznego osiedla Szczepin zainspirowała autorów zwycięskiej koncepcji do potraktowania tego terenu jako przedpola i strefy wjazdowej do osiedla. Swój projekt nazwali więc Bramą Szczepina, proponując podzielenie całego założenia na trzy części: centralny plac oraz usytuowane po jego bokach rekreacyjne skwery, jeden wzdłuż ul. Środkowej, drugi wzdłuż ul. Rybackiej. W zachodniej części placu zaplanowali budynek usługowy o charakterystycznej, owalnej formie. Skwer przy ul. Środkowej miałby zachować obecny zielony charakter, powiększono jedynie istniejące tu niewielkie wzniesienie oraz dodano mniejsze, które zamykałoby kompozycję od południa, a zarazem odgradzało od planowanego budynku. Obiekt ten, o funkcji mieszkalnej z usługowymi parterami, ma za zadanie przede wszystkim odizolować akustycznie obszar zielony od hałaśliwej ul. Legnickiej – tłumaczą architekci. Drugi skwer, położony bliżej rzeki, zaprojektowali jako otoczony żywopłotem ogród z różnorodną roślinnością.

Projekt konkursowy: 2017

Nowa Brama Szczepina we Wrocławiu
Owalna forma dominanty kontrastować ma z prostopadłościennymi blokami w sąsiedztwie.
Nowa Brama Szczepina we Wrocławiu
Wyniki konkursu mają być wykorzystane w pracach nad przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego.
Tagi:
Centrum Południe we Wrocławiu projektu APA Wojciechowski Zakończono realizację I etapu kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu według projektu warszawskiej pracowni APA Wojciechowski. Na terenie inwestycji zastosowany zostanie tzw. zielony beton.
Concordia Design we Wrocławiu: dlaczego realizacja MVRDV budzi kontrowersje Concordia Design we Wrocławiu została oficjalnie otwarta. Budynek budzi jednak w mieście wiele emocji. Część aktywistów wciąż przekonuje, że zgodnie z wcześniejszymi obietnicami magistratu obiekt powinien być przeznaczony na cele społeczne, część krytykuje projekt holenderskiej pracowni MVRDV za odtwórczość i nieuszanowanie kontekstu. Zanim przekonacie się na własne oczy, jak jest naprawdę, zobaczcie zdjęcia i film Juliusza Sokołowskiego.
Muzeum Lubomirskich: wyniki konkursu na projekt wystawy Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Fundacja Art Transparent rozstrzygnęły konkurs na projekt wystawy stałej przyszłego Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Zwyciężyło Studio 1:1 z Gdańska, ale nagrodzono też pracownię ONTO Kai Nosal i biuro Aleksandra Wadasa.
Kaplica wotywna we Wrocławiu Architekci przetransponowali tradycyjny model sacrum do współczesnych form i znaczeń, by zwrócić uwagę na wiadukt Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z barier energochłonnych zbudowali kaplicę, która przekracza schematy architektury sakralnej. O nowej realizacji Maćków Pracownia Projektowa pisze Łukasz Wojciechowski.
Miejski ul we Wrocławiu – wyniki konkursu na projekt dworcowej pasieki Galeria BWA Wrocław Główny oraz PKP S.A. ogłosiły wyniki konkursu na projekt miejskiego ula. Obiekt już w przyszłym roku stanie na jednym z tarasów wrocławskiego dworca głównego.
Osiedle Aleja Dębowa 17-19 we Wrocławiu Na wrocławskim Borku rozpoczęła się budowa nowego osiedla, w którym zaplanowano łącznie 41 mieszkań. Najmniejsze będą mieć 30 m2, największe, trzypoziomowe, nawet 197 m2. Za projekt zespołu odpowiada Maćków Pracowania Projektowa.