Architektura MuratorProjektyNowe centrum Dąbrowy Górniczej

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej

W konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum Dąbrowy Górniczej zwyciężyło biuro ANALOG.

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej
Jury doceniło m.in. operowanie czytelną siatką urbanistyczną krystalizującą i stabilizującą założenie urbanistyczne

W 2015 roku władze Dąbrowy Górniczej przejęły od Skarbu Państwa blisko 4-hektarowy teren dawnej fabryki obrabiarek Defum.

Postanowiono wówczas, że w jej miejscu powstanie nowe centrum miasta. Przedsięwzięcie, pod nazwą Fabryka Pełna Życia, zakłada zaadaptowanie poprzemysłowych hal na funkcje rekreacyjne i kulturalne, a także taką aranżację pobliskich przestrzeni między ul. Kolejową, Konopnickiej i Kościuszki, by w wygodny sposób łączyły to nowe centrum z planowanym dworcem kolejowym, którego budowa wkrótce ma się rozpocząć. Po przeprowadzeniu licznych analiz i konsultacji władze Dąbrowy wraz z katowickim SARP-em ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną założenia. Pierwsze miejsce otrzymało biuro ANALOG Piotra Śmierzewskiego. Zwycięska praca najlepiej określa od czego należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia, wskazując przestrzeń zlokalizowaną w północnej części dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal. Ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki, a nie obok niej, to zasadnicza decyzja projektowa. Dzięki takiemu podejściu cały zespół budynków tworzy wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy – mówił podczas ogłoszenia wyników przewodniczący jury Henryk Zubel. Sędziowie docenili też układ przestrzenny oparty o sekwencję czterech placów, powiązania kompozycyjne i piesze z otaczającymi terenami oraz sugestię spowolnienia ruchu na ul. Królowej Jadwigi.

Projekt konkursowy: 2019

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej
Projekt fabryka pełna życia realizowany jest w ramach programu tzw. modelowych rewitalizacji we współpracy z MIIR. Na jego przeprowadzenie gmina uzyskała w konkursie ministerstwa 4 mln zł
Kolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej Startuje przetarg na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego nowego centrum Dąbrowy Górniczej w oparciu o zwycięską pracę biura Analog Piotra Śmierzewskiego. Termin składania ofert mija 14 lipca 2020 roku.
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej Władze Dąbrowy Górniczej wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły wyniki międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum miasta. Zwyciężyła praca biura ANALOG Piotra Śmierzewskiego.
Nowe centrum Dąbrowy Górniczej – międzynarodowy konkurs Władze Dąbrowy Górniczej wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum miasta. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie tylko do 20 grudnia!
Nowe centrum Dąbrowy Górniczej Katowicki oddział SARP wkrótce ma ogłosić konkurs na nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Podstawą opracowania będzie koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przygotowana przez Tomasza Hliniaka.