Architektura MuratorProjektyNowy kampus Głównego Urzędu Miar – wyniki konkursu

Nowy kampus Głównego Urzędu Miar – wyniki konkursu

Tuż przed świętami ogłoszono wyniki konkursu na projekt Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Jury pod przewodnictwem Jacka Lenarta pierwszą nagrodę przyznało pracowni BDM Architekci z Warszawy.

Nowy kampus Głównego Urzędu Miar – wyniki konkursu
Nowy kampus Głównego Urzędu Miar, proj. BDM Architekci

Dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar rozstrzygnięto 21 grudnia 2018 roku. GUM zorganizował go we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. W jury znaleźli się architekci Jacek Lenart, Jerzy Grochulski, Wojciech Gwizdak, Regina Kozakiewicz-Opałka, Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, i dr hab. inż. arch. prof. PŚk Lucjan Kamionka, a także Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar, Andrzej Hantz, dyrektor generalny GUM, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego i Paweł Sarek, kierownik Zespołu ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji  Kampusu Laboratoryjnego GUM. Na lokalizację zespołu wybrano północne zbocze góry Hałasa w Kielcach. Blisko 13-hektarową działkę na potrzeby inwestycji przekazały władze miasta.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, całe przedsięwzięcie zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, bazy laboratoryjnej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych. Kampus będzie stanowił realne wsparcie Krajowej Instytucji Metrologicznej, stanie się miejscem, gdzie spotykać się mają środowiska badawcze pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko.

Pierwsza nagroda i 45 tys. zł przypadły pracowni BDM Architekci z Warszawy za stworzenie spójnego układu przestrzennego, który zdaniem sądu najlepiej rozwiązuje zadany program funkcjonalny. Poszczególne obiekty spięto w sposób czytelny obwodową kładką, gwarantując odpowiednią integrację zespołu naukowego kampusu. Praca daje możliwość elastycznego dostosowywania rozwiązań realizacyjnych do twardych, obecnych i przyszłych wymagań technologicznych – bez zmiany założenia ideowego.

Według zwycięskiej koncepcji na strukturę funkcjonalną założenia składają się oddzielne strefy użytkowe o różnym charakterze, w tym m.in. strefa publiczna z placem i parkingiem przed kampusem oraz strefy o ściśle kontrolowanym dostępie, o charakterze uniwersyteckim i przemysłowym, z układem komunikacji kołowej i placów technicznych oraz drzewami i zielenią leśną, istniejąca na terenie założenia.

Nowy kampus Głównego Urzędu Miar – wyniki konkursu
Nowy kampus Głównego Urzędu Miar, proj. BDM Architekci

Całość kompozycji zabudowy kampusu została podporządkowana modułowi projektowemu. Wszystkie rzuty, elewacje, przekroje, ciągi komunikacyjne oraz elementy zagospodarowania terenu oparto o siatkę ortogonalną o skoku 150 cm. Ten strukturalny korzeń projektowanej zabudowy obrazuje ludzką skłonność do uporządkowania świata, zmierzenia i zważenia go – przełożenia na zapisywalne parametry. Główny Urząd Miar jest kwintesencją takich prób zrozumienia świata. Ortogonalny i przewidywalny układ budynków zderza się z nieregularnością ukształtowania terenu, chaosem i ciągłymi zmianami zachodzącymi w naturze – tłumaczą autorzy. Zgodnie z zaleceniami organizatora co do metody wykonania projektu koncepcja została opracowana w technologii BIM.

Nowy kampus Głównego Urzędu Miar – wyniki konkursu
Nowy kampus Głównego Urzędu Miar, proj. BDM Architekci

Projekt był o tyle trudny, że nigdy wcześniej nie projektowaliśmy takich pomieszczeń laboratoryjnych. Staraliśmy się nie wzorować na żadnym z zagranicznych projektów, natomiast podczas wizyty na Kielecczyźnie trafiliśmy do nieczynnego kamieniołomu w Tumlinie. Tam znajduje się pierwowzór fasad, które proponujemy dla architektury i dla wszystkich budynków – mówił po ogłoszeniu wyników Jacek Mroczkowski z BDM Architekci. Budynki kampusu zostaną wykończone naturalnym kamieniem miejscowego pochodzenia, a pozostałe elementy, takie jak kładki, glify okienne i drzwiowe oraz zabudowa techniczna na dachach – ze stali i szkła.

Nowy kampus Głównego Urzędu Miar – wyniki konkursu
Nowy kampus Głównego Urzędu Miar, proj. BDM Architekci

Drugą nagrodę w wysokości 35 tys. zł otrzymał zespół Eovastudio z Hiszpanii i Archigroup z Rzeszowa, a trzecią i 20 tys. zł biuro BIM Bulanda i Mucha Architekci.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej ma zostać podpisana jeszcze w styczniu. Zakończenie realizacji planowane jest na I kwartał 2023 roku.