Architektura MuratorProjektyProjekt sądu apelacyjnego we Wrocławiu

Projekt sądu apelacyjnego we Wrocławiu

Konkurs architektoniczny na koncepcję sądu apelacyjnego we Wrocławiu zwyciężył projekt pracowni Uberto Siola & Partners i PIW-PAW Architekci. Projektanci zaproponowali pierzejową zabudowę z wewnętrznym, "muzycznym" dziedzińcem. Surowy rytm fasady z pionowych filarów z białego betonu architektonicznego postanowili złagodzić zielonym dachem widocznym w perspektywie z poziomu ulicy.

Projekt budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Wizualizacja fasady sądu apelacyjnego we Wrocławiu, projekt: Uberto Siola & Partners i PIW-PAW Architekci.

Pierwszą nagrodę w konkursie na projekt budynku sądu apelacyjnego we Wrocławiu otrzymały pracownie Uberto Siola & Partners z Neapolu i PIW-PAW Architekci z Gdańska. Autorami pracy są Robert Brodziński, Marcin Piwoński i Uberto Siola. Druga nagroda przypadła Pracowni Architektonicznej Czora & Czora Sp. z o.o., trzecia pracowni Major Architekci. Wyróżnienie otrzymała pracownia ARE Sp. z o.o., a wyróżnienie honorowe Lamber Pracownia Projektowa.

Kwartał

Zwycięski projekt przewiduje dopełnienie kwartału miejskiego pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Zielińskiego, Kolejową i Lelewela. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego architekci zaproponowali zabudowę pierzejową wzdłuż obowiązujących linii zabudowy i pozostawienie wewnątrz kwartału wolnej przestrzeni. Dziedziniec  zaprojektowano w stylu ogrodu włoskiego z przeznaczeniem na funkcję rekreacyjno-kulturalną, goszczącą okazjonalne występy muzyczne otwarte dla miasta. Parking dla pracowników i petentów sądu zlokalizowano garażu podziemnym.

Etapowanie

Realizacja będzie prowadzona w trzech etapach. Aby uniknąć wrażenia prowizoryczności (nie wiadomo kiedy zostanie zrealizowany 2 etap budowy) architekci zaproponowali rozwiązanie muru złożonego z filarów identycznych jak zaprojektowanym budynku, z zielonym żywopłotem pomiędzy filarami. Mur ten obrazuje z poziomu przechodnia docelowy kształt i charakter zabudowy, będąc jednocześnie trwałym i estetycznym rozwiązaniem ogrodzenia terenu sądu.

Projekt sądu apelacyjnego we Wrocławiu
Wizualizacja hallu sądu apelacyjnego we Wrocławiu, projekt: Uberto Siola & Partners i PIW-PAW Architekci.

Brama

Budynek stanowi rodzaj bramy, przez którą można dostać się do wnętrza kwartału na muzyczny dziedziniec. Fasada jest skonstruowana z pionowych filarów z białego betonu architektonicznego, których wygląd nawiązuje do teczek z aktami sądowymi. Główne wejście do budynku jest zasygnalizowane w fasadzie rozrzedzonym rytmem filarów – w tej strefie zastosowano dodatkowe szklane filary, które stanowią rodzaj zakładek pomiędzy betonowymi filarami symbolizującymi teczki akt sądowych. Rytm fasady od narożnika ul Piłsudskiego zmienia się podkreślając kierunek wejścia i zaznaczając przejście pod budynkiem na dziedziniec. W stronę wiaduktu kolejowego rytm filarów ponownie gęstnieje.

Patia

Bardzo istotnym elementem projektu są patia doświetlające wnętrze budynku. Cztery duże szachty świetlne biegnące przez wszystkie kondygnacje nadziemne budynku pozwalają prawidłowo doświetlić wnętrze – przede wszystkim sale rozpraw, ale również pełnią funkcję naturalnej wentylacji, poprzez odprowadzenie zużytego powietrza z pomieszczeń sądu na zasadzie ciągu kominowego.

Zielony dach

Architekci zaproponowali zastosowanie technologii dachu zielonego intensywnego. Takie rozwiązanie wpłynie korzystnie na komfort użytkowanie pomieszczeń (mniejsze nagrzewanie latem, kumulacja ciepła zimą) a jednocześnie będzie stanowiło zmiękczenie surowej architektury fasady, ponieważ będzie widoczna w perspektywie z poziomu ulicy.

Projekt sądu apelacyjnego we Wrocławiu
Wizualizacja budynku sądu apelacyjnego we Wrocławiu, projekt: Uberto Siola & Partners i PIW-PAW Architekci.

Opis funkcjonalny budynku

Budynek sądu apelacyjnego został zaprojektowany bardzo rygorystycznie jeśli chodzi o układ funkcjonalny zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Główne wejście do budynku usytuowano w pierzei ul. Zielińskiego. Z podcienia budynku można przejść na dziedziniec sądu – do ogrodu lub wybrać jedno z dwu wejść – dla klientów sądu bądź wejście dla pracowników. Na parterze budynku po stronie dostępnej dla klientów usytuowano hol główny z dostępem do szatni, BOI, czytelnię akt, bar oraz pokoje dla adwokatów i prokuratorów. Po stronie wejścia dla pracowników umieszczone zostały pokoje hotelowe dysponujące niezależnym wejściem od strony ul. Piłsudskiego. Całe pierwsze piętro budynku przeznaczone zostało na sale sądowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Wszystkie drogi dojść zarówno dla sędziów, świadków i publiczności oraz oskarżonych zostały oddzielone. Drugie piętro zajmują sekretariaty wydziałów i pokoje asystentów, trzecie oddziały administracyjny, finansowy, inwestycji kontroli i kadr. Na tej kondygnacji usytuowane zostało również centrum konferencyjne z dwiema salami, które wyposażone w ruchome ścianki w razie potrzeby można połączyć w jedną przestrzeń (np. bankiet). Na ostatniej kondygnacji umieszczono pokoje sędziów jak również gabinety kierownictwa sądu. Ze tej strefy istnieje możliwość wyjścia na zielony dach budynku. W podziemnej części budynku zaplanowano garaż podziemny dla potrzeb sądu oraz miejsce postoju dla samochodów z osobami konwojowanymi wraz z salą dla zatrzymanych i dojściem do sal rozpraw wydziału karnego, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia dal pracowników technicznych.

Opis konstrukcyjny i materiałowy

Budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej mieszanej: słupowo – płytowej ze ścianami nośnymi. W przyjętej technologii zaprojektowane zostały wszystkie elementy konstrukcyjne budynku – fundamenty, ściany kondygnacji podziemnej (zakłada się wykonanie tej kondygnacji w technologii betonu wodoszczelnego) słupy, ściany i schody kondygnacji nadziemnych oraz stropodach. Filary elewacyjne – żelbetowe z okładziną betonową prefabrykowaną.

Przewidziano ujednolicone estetycznie elewacje w postaci filarów biegnących przez całą wysokość budynku, obłożonych płytami z białego betonu architektonicznego oraz wypełnienie otworów fasady w postaci systemowego szklenia elewacyjnego. W strefie wejścia do budynku od strony ulicy ja również od strony ogrodu zastosowano dodatkowo filary ze szkła laminowanego. Patia doświetlające wnętrze budynku oszklone systemową fasada aluminiowo – szklaną.

Rozwiązania energooszczędne

w nowym budynku sądu apelacyjnego przewidziano rozwiązania techniczne zmniejszające energochłonność obiektu. Zastosowanie zielonego dachu powoduje zmniejszenie nagrzewania latem i oddawanie ciepła przez dach zimą. Zakłada się zamontowanie w budynku wysokowydajnego urządzenia z gazową absorpcyjną pompą ciepła do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej z odzysku ciepła (pracującej w klasie energetycznej A+++) oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo planuje się zastosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej w ciągu całego roku. Dzięki zastosowaniu systemu rolet i żaluzji zewnętrznych na fasadach szklanych będzie możliwe regulowanie dostępu światła słonecznego do wnętrza i zapobieganie przegrzewaniu się budynku.

Kaplica wotywna we Wrocławiu Architekci przetransponowali tradycyjny model sacrum do współczesnych form i znaczeń, by zwrócić uwagę na wiadukt Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Z barier energochłonnych zbudowali kaplicę, która przekracza schematy architektury sakralnej. O nowej realizacji Maćków Pracownia Projektowa pisze Łukasz Wojciechowski.
Miejski ul we Wrocławiu – wyniki konkursu na projekt dworcowej pasieki Galeria BWA Wrocław Główny oraz PKP S.A. ogłosiły wyniki konkursu na projekt miejskiego ula. Obiekt już w przyszłym roku stanie na jednym z tarasów wrocławskiego dworca głównego.
Osiedle Aleja Dębowa 17-19 we Wrocławiu Na wrocławskim Borku rozpoczęła się budowa nowego osiedla, w którym zaplanowano łącznie 41 mieszkań. Najmniejsze będą mieć 30 m2, największe, trzypoziomowe, nawet 197 m2. Za projekt zespołu odpowiada Maćków Pracowania Projektowa.
Polska dojrzałość: jak w ciągu ostatnich 25 lat zmienił się Wrocław Bezprecedensowy projekt Nowe Żerniki, realizowany dzięki ścisłej współpracy architektów, inwestorów i władz miasta, nowe obiekty sportowe i kulturalne oraz niezwykle atrakcyjne przestrzenie publiczne. W ramach jubileuszu 25-lecia prezentujemy cykl filmów przedstawiających transformacje, jakie zaszły w architekturze polskich miast na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Zobaczcie, jak w tym czasie zmienił się Wrocław.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.
Otwarcie Obiektu Niemożliwego we Wrocławiu [GALERIA] Przed Muzeum Architektury we Wrocławiu stanęła papierowa konstrukcja projektu Jerzego Łątki. Obiekt zrealizowany ze studentami z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej powstał z okazji jubileuszu miesięcznika „Architektura-murator”.