Architektura MuratorProjektyRewitalizacja placu w historycznym centrum Biłgoraja - wybrano zwycięski projekt

Rewitalizacja placu w historycznym centrum Biłgoraja - wybrano zwycięski projekt

W konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta wyłoniono najlepszy projekt na rewitalizację placu w historycznym centrum Biłgoraja. Zwycięski projekt gdyńskiej pracowni Pniewscy Architekci został doceniony za walory funkcjonalno-przestrzenne.

Rewitalizacja historycznego centrum Biłgoraja
W konkursie na najlepszy projekt rewitalizacji placu w historycznym Biłgoraju zwyciężyła pracownia Pniewscy Architekci
Fot.: PP Studio

Główna nagroda dla zespołu w składzie architekci Patryk Pniewski, Joanna Chojna, Wojciech Zajączkowski, Wioleta Bagińska i Emilia Czop wyniosła 25 tysięcy złotych. Drugie miejsce przypadło pracowni Nizio Design International, a trzecie krakowskiej Huk Architekci.

Plac Wolności zlokalizowany jest w centralnej części miasta, znajduje się na nim budynek urzędu. Najważniejszym założeniem zwycięskiej koncepcji było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni. Oprócz tradycyjnej funkcji miejskiego rynku, plac Wolności ma stać się miejscem spotkań oraz rekreacji. Gdyńska pracownia zaproponowała strefowanie placu, gdzie funkcja reprezentacyjna zlokalizowana jest przed budynkiem Urzędu Miejskiego. W części zachodniej zaprojektowano zadrzewioną strefę rekreacyjną. Projekt zakłada także stworzenie parkingu dla pracowników Urzędu w części północnej, a w południowej niewielkiego amfiteatru ze sceną.

Aby podkreślić różne funkcje placu, zastosowano różne kolory posadzki, a oś kompozycyjną i wejście do budynku zaakcentowano oświetleniem gruntowym.

Koszt inwestycji oszacowano na 10 mln złotych. Zakładane jest dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Konkurs na plakat promujący Noc Muzeów 2011 w Warszawie Plakat powinien nawiązywać do osoby Marii Skłodowskiej-Curie, której rok obchodzimy właśnie w 100. rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i absolwenci liceów plastycznych, studenci, absolwenci wydziałów projektowania, architektury lub kierunków artystycznych szkół wyższych z kraju i zagranicy