Architektura MuratorProjektyWyniki konkursu na projekt wystawy stałej Muzeum Warszawy

Wyniki konkursu na projekt wystawy stałej Muzeum Warszawy

Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia PL Studio Patryk Żurawski w składzie: Zuzanna Bujacz, Agnieszka Łańko i Patryk Żurawski. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Jednogłośnie wybrany został projekt najbardziej szanujący obiekty muzealne - powiedział w rozmowie z redakcją dyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś.

Wystawa stała, Muzeum Warszawy
Koncepcja wystawy stałej Muzeum Warszawy, PL Studio Patryk Żurawski

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję wystawy głównej Muzeum Warszawy. Pierwszą nagrodę przyznano jednogłośnie pracowni PL Studio Patryk Żurawski z Warszawy. Autorami pracy są: Zuzanna Bujacz, Agnieszka Łańko i Patryk Żurawski.

W uzasadnieniu sądu czytamy: Nagrodzona praca odznacza się niezwykłą kulturą podania, czytelnością i komunikatywnością przekazu, konsekwencją, a także bardzo wysokimi walorami estetycznymi. Poparte jest to głęboką analizą przestrzeni. Praca jest skromna i oszczędna w swoim wyrazie, ale jednocześnie bardzo spójna, ma zdecydowany charakter oraz dużą siłę oddziaływania.

Spośród 23 prac zgłoszonych do konkursu do drugiego etapu zakwalifikowało się sześć. Pracownie Nizio Design International oraz 307kilo zostały uhonorowane równorzędnymi trzecimi nagrodami. Pracownia WWAA, MOOD Design i M-ost Małgorzata Zmysłowska otrzymały wyróżnienia. Nie przyznano drugiej nagrody.

Istotnym kryterium wyboru koncepcji pracowni PL Studio Patryk Żurawski była jej powściągliwość i poszanowanie okazane muzealiom. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Jednogłośnie wybrany został projekt najbardziej szanujący obiekty muzealne. (...) To bardzo cicha architektura, podkreślająca rolę oryginalnych przedmiotów. Kierowaliśmy się przekonaniem, że nic nie może konkurować o uwagę widza. Jeśli spojrzy się na wizualizacje, na pierwszy rzut oka tam właściwie nic nie ma. Kto zechce przyjrzeć się fachowości rysunków architektonicznych, dostrzeże jakiej klasy jest to projekt - powiedział w rozmowie z redakcją dyrektor muzeum Jarosław Trybuś.

Na Muzeum Warszawy składa się 11 staromiejskich kamienic, a w ich wnętrzu wiele połączonych ze sobą, lecz dość niedużych pomieszczeń. W ramach wystawy stałej eksponowane będą zbiory muzeum, które pozwolą widzom zapoznać się z dziejami miasta. Jak zapowiada dyrektor placówki, planowaną wystawę będzie można porównać do sekretery, w której jest mnóstwo szufladek, a w każdej z nich skarby.

Eksponaty zostaną  uporządkowane zgodnie z logiką podziału zbiorów na galerie i gabinety. Znajdziemy tu między innymi galerię syren warszawskich, galerię kartografii ukazującą przemiany miasta, widoki Warszawy oraz galerię fotografii, która stanowi największą część zbiorów. Pokazywane będą również opakowania firm warszawskich, m.in. papiery pakowe tworzone przez znanych projektantów międzywojnia. Na wystawie zobaczymy także rysunek i detal architektoniczny.

Po negocjacjach i podpisaniu umowy ze zwycięzcą konkursu możliwe będzie przejście do projektowania ekspozycji, które ma przebiegać etapowo i zakończyć się jeszcze w tym roku. Ze swojej strony Muzeum ma już gotową wstępną koncepcję kuratorską wystawy. Dalsze prace projektowe będą odbywać się w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi instytucji. Pierszą część ekspozycji będzie można obejrzeć w 2017 roku.

Wystawa pokonkursowa oraz spotkanie z PL Studio Patryk Żurawski, podczas którego autorzy przybliżą założenia koncepcji, odbędzie się w lutym.

Muzeum Warszawy – historia Muzeum Dawnej Warszawy powołano w 1936 roku jako siódmy z kolei dział Muzeum Narodowego. Na siedzibę instytucji magistrat zakupił trzy kamienice przy Rynku Starego Miasta, które dzięki przeprowadzonej przed wojną modernizacji zachowały do dziś wiele oryginalnych elementów – pisze Tomasz Żylski.
Koncepcja wystawy – o projekcie nowej ekspozycji Muzeum Warszawy Michał Sokołowski, Patryk Żurawski, Agnieszka Łańko Niewątpliwie wyzwaniem okazało się zderzenie rozwiązań projektowych zawartych w naszej koncepcji z bardzo rygorystycznymi wytycznymi konserwatorskimi. Szczęśliwie nasza wrażliwość i sposób myślenia o ekspozycji zbiegła się z wizją Muzeum Warszawy i mogliśmy niemalże od początku do końca zrealizować nasz pomysł, a to rzadka sytuacja w zawodzie architekta – piszą autorzy koncepcji plastyczno-przestrzenną sal ekspozycyjnych Michał Sokołowski, Patryk Żurawski i Agnieszka Łańko.
Odnowa Muzeum – o Muzeum Warszawy Joanna Dudelewicz W 2013 roku wspólnie z biurem Mąka, Sojka Architekci muzeum podjęło się opracowania analizy funkcjonalnej i przestrzennej, które to stanowiły punkt wyjścia dla przygotowanej później dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Założenia projektowe obejmowały przede wszystkim wyeksponowanie walorów zabytkowych kamienic, zapewnienie optymalnego układu funkcjonalno-przestrzennego, a także wprowadzenie nowych elementów i urządzeń technicznych przy minimalnej ingerencji w najcenniejsze wnętrza i zachowaniu wartościowych rozwiązań z okresu powojennej odbudowy – pisze architekt Joanna Dudelewicz, koordynator projektu modernizacji Muzeum Warszawy.
Miasto i jego rzeczy – o Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś Pracę rozpoczęliśmy od przeglądu zbiorów. Ich różnorodność oraz specyfika znakomicie odzwierciedlają dzieje doświadczonego przez zniszczenie miasta. Zdecydowaliśmy, że to nie podręcznikowa, wyabstrahowana historia powinna być w centrum naszej wystawy – a rzeczy, jej realni świadkowie i uczestnicy. Ekspozycję podzieliliśmy na 21 gabinetów, odnosząc się do kunstkamer, a zatem tradycji kolekcjonowania i pokazywania zbiorów sięgającej XVI wieku. System gabinetowy doskonale przystawał do skomplikowanej struktury kamienic, w których mieści się muzeum. Chcielibyśmy, by zwiedzający spacerowali po nim, tak jak spaceruje się po mieście: od miejsca do miejsca, zwracając uwagę na to, co wyda się im intrygujące – pisze Jarosław Trybuś, wicedyrektor muzeum i główny kurator wystawy.
Muzeum Warszawy OdNowa Kuratorom i architektom zależało, aby zwiedzający spacerowali po muzeum, tak jak spaceruje się po mieście: od miejsca do miejsca, zwracając uwagę na to, co wyda się im intrygujące – o pierwszym od czasów powojennej rekonstrukcji gruntownym remoncie staromiejskich kamienic, w których mieści się Muzeum Warszawy oraz nowej, opartej wyłącznie na oryginalnych przedmiotach ekspozycji piszą projektantka Czesława Frejlich, redaktor naczelna kwartalnika „2+3D” oraz historyk sztuki i varsavianista Jerzy S. Majewski. W numerze także wypowiedzi wicedyrektora muzeum i głównego kuratora wystawy Jarosława Trybusia, koordynującej projekt modernizacji architekt Joanny Dudelewicz oraz autorów koncepcji plastyczno-przestrzenną sal ekspozycyjnych Michała Sokołowskiego, Patryka Żurawskiego i Agnieszki Łańko. Przypominamy też okoliczności powstania instytucji wraz z historią powojennej odbudowy Starego Miasta, a także kontekst przeprowadzonych właśnie prac modernizacyjnych.
OdNowa Muzeum Warszawy Projekt przebudowy głównej siedziby Muzeum Warszawy, zajmującej osiem kamienic przy Rynku Starego Miasta, zakładał konserwację zabytkowych elementów, wyeksponowanie ich walorów architektonicznych oraz wprowadzenie współczesnych technologii i materiałów– o pierwszej gruntownej modernizacji historycznego zespołu piszą architekt Joanna Dudelewicz z działu Inwestycji Muzeum Warszawy i Robert Wanat kierujący przebudową ze strony głównego wykonawcy, firmy Castellum.