Redakcja

Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku, otrzymał Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za szczególne dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury oraz 32 nagród i wyróżnień za grafikę okładek.

Redakcja miesięcznika/Editorial:

Kontakt: architektura_murator@grupazpr.pl

Redaktor naczelna/Editor-in-chief: Ewa P. Porębska
Redaktor prowadząca/Senior Editor: Agnieszka Dąbrowska, architektura_info@grupazpr.pl, tel. 22 59 05 138
Sekretarz redakcji/Managing Editor: Katarzyna Szadkowska, architektura_sekretarz@grupazpr.pl, tel. 22 59 05 139

Fotoedytor, Kolumny studenckie/Photo Editor, Student Department: Weronika Konior, architektura_foto@grupazpr.pl, tel. 22 59 05 182,
Technika, redaktor naczelna dodatku „Architekt Wnętrz”/Technology Department, Editor-in-chief of „Architekt Wnętrz”: Anna Żmijewska, architektura_technika@grupazpr.pl, tel. 22 59 05 551,
Projekty/Projects Department: Tomasz Żylski, architektura_red@grupazpr.pl, tel. 22 59 05 512,
Redaktor merytoryczny/Staff Editor: Jowita Rojek, architektura_txt@grupazpr.pl

Opieka artystyczna/Art Director: Jerzy Porębski
Skład i łamanie/Typesetting: Wiesław Gałach

Redaktor prowadzący serwisu www.architektura.murator.pl/Web Managing Editor:
Tomasz Żylski, architektura_red@grupazpr.pl, tel. 22 59 05 512

Prenumerata/Subscriptions: tel. 22 59 05 555, 801 322 555; e-mail: klienci@grupazpr.pl

Reklama/Advertising: Krystyna Brzozowska, kbrzozowska@grupazpr.pl, tel. +48 602 291 597

Stali współpracownicy redakcji/Contributors: Monika Arczyńska, Andrzej Bulanda, Jakub Certowicz, Marcin Czechowicz, Antoni Domicz, Hanna Faryna-Paszkiewicz, Barbara Gadomska (tłumaczenia), Jarosław Kąkol, Jarosław Kołton, Wojciech Kryński, Maciej Lewandowski, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, Maja Mozga-Górecka, Krzysztof Mycielski, Daniel Rumiancew, Aleksander Rutkowski, Juliusz Sokołowski, Michał Stangel, Dariusz Śmiechowski, Dorota Tomaszewska (Wnętrza), Hubert Trammer, Tomasz Zakrzewski, Krzysztof Zięba.

Korespondenci lokalni/Correspondents: Tomasz Głowacki (woj. dolnośląskie), Szymon Muszyński (woj. kujawsko-pomorskie), Tomasz Michalak (woj. lubelskie), Katarzyna Gucałło (woj. lubuskie), Katarzyna Waloryszak (woj. łódzkie), Dawid Hajok (woj. małopolskie), Grzegorz Stiasny (woj. mazowieckie), Małgorzata Adamowicz-Nowacka (woj. opolskie), Michał Święciński (woj. podkarpackie), Bartosz Czarnecki (woj. podlaskie), Daniel Załuski (woj. pomorskie), Kamila Cieśla (woj. śląskie), Wojciech Gwizdak (woj. świętokrzyskie), Katarzyna Orzechowska-Dżus (woj. warmińsko-mazurskie), Piotr Marciniak (woj. wielkopolskie), Marek Sietnicki (woj. zachodniopomorskie).

Studenci architektury, ambasadorowie „A-m”/students of architectural faculties, ambassadors of the A-m: Martyna Ciszewska (SGGW, Warszawa), Mariola Kawa (PW, Warszawa), Maja Korzuch (PWr, Wrocław), Maja Markowska (PK, Koszalin), Ewa Nowak (PO, Opole), Katarzyna Starczewska (PŚl, Gliwice).

Adres redakcji
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. (22) 59 05 026
fax (22) 59 05 289
e-mail: architektura@murator.com.pl

TIME S.A.
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. (22) 590 50 00, 590 50 01
fax (22) 590 54 44
www.grupazpr.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta Bazy Danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.

Informacje o nadawcy
Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie o nazwie „Muratorplus.pl” jest TIME S.A.

Dane kontaktowe:

TIME S.A.
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
www.grupazpr.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Dane kontaktowe:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597-30-00
faks 22 597-31-80
e-mail: skargi@krrit.gov.pl
www.krrit.gov.pl

Architektura logo
IDM net logo
  • IDM net - internetowa sieć reklamowa
  • ul. Jubilerska 10
  • 04-190 Warszawa
  • tel. (22) 211 33 86
  • fax. (22) 482 10 90
  • http://www.idmnet.pl
Murator logo