Architektura MuratorStudenciAkustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Akustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Przestrzeń i dźwięk są ze sobą ściśle związane, oddziałują na siebie wzajemnie. Projektowanie tej relacji to jedno z ciekawszych zadań, jakie stoją przed studentami Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Akustyka architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
Eksperymentalna sala koncertowa – model 3d ze schematem propagacji dźwięku, projekt Eleni Efraimidou i Nikolaos Tsakas

Architektura wielokrotnie inspirowała użytkowników i kompozytorów. W relacji do złożonej geometrii i znacznej kubatury kościołów średniowiecznych, powstała technika polichóralna. Natomiast współczesne piosenki, zawdzięczamy w pewnym stopniom twórcom wnętrz pałacowych. „Pudełkowa” forma tych wnętrz, sprzyjała bowiem zrozumieniu przekazywanej przez artystę treści. Współcześnie, proces ten bywa nieco odwrócony, szczególnie w przypadku projektowania sal widowiskowych, audytoriów dydaktycznych, sal konferencyjnych czy lekcyjnych. Tu architektura jest w pewnym zakresie dostrajana do wymaganych parametrów akustycznych, w zakresie rozwiązań geometrii i materiałów.
Stąd też, bardzo ważne jest aby młodzi architekci, studenci i absolwenci, umieli projektować pole akustyczne zoptymalizowane pod kątem: czasu pogłosu (RT), chłonności akustycznej (A), zrozumiałości mowy (STI), ale też potrafili tak dobrać rozwiązania przestrzenne, plastyczne i materiałowe, aby zapewnić wysoką jakość funkcjonalną i artystyczną przestrzeni. Na Wydziale Architektury PWr na II stopniu studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, studenci mają okazję zarówno zapoznać się z zagadnieniami akustyki budowlanej, jak i zmierzyć się z tematem projektowania sal widowiskowych – w ramach studiów wybieralnych pod opieką dr inż. arch. Andrzeja Sobolewskiego i dr inż. arch. Pawła Amałowicza. Kursy oferowane są zarówno dla specjalności w języku polskim, jak i angielskim. W zeszłym roku akademickim w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Master of Didactics zrealizowano wraz ze studentami zadanie, Interactive design studio: assembly halls design innovation project, którego efektem były koncepcje eksperymentalnych sal koncertowych i wystawa do dziś dostępna na stronie WA PWr – w języku angielskim. Z dedykowanych zajęć w formule międzynarodowych szkół letnich, skorzystać mogą też kursanci z zagranicy odwiedzający Politechnikę Wrocławską. Uczestniczą oni cyklicznie w zajęciach: Auditoria Design – Architectural Acoustics, realizowanych pod opieką dr hab. inż. arch. Joanny Jabłońskiej i dr inż. arch. Elżbiety Komarzyńskiej-Świeściak.


Akustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
Pierwszy model-szkic i finalny rzut sali koncertowej projekt Lucie Bethet

Zajęcia dotyczące akustyki w architekturze na WA PWr prowadzone są w formie praktycznej, warsztatowej, opartej zarówno o budowanie fizycznych makiet i modeli, jak i o testy oraz doświadczenia w przestrzeni wirtualnej dwu-i-trójwymiarowej, w środowisku CAD, BIM czy 3dsMax. Analizie graficznej poddawane są zaproponowane przez studentów rozwiązania przestrzenne, a w procesie optymalizacji powstają wykresy akustyczne i widoczności. Prowadzący zwracają uwagę, aby wybrane rozwiązania konstrukcyjne, budowlane i wykończeniowe, sprzyjały zdrowiu użytkowników, ich bezpieczeństwu, a także miały jak najkorzystniejszy wpływ na środowisko. Poszukiwania naukowe i mini-studia dla poszczególnych zagadnień, wspierają ten proces. Studenci mają okazję uczyć się od siebie, podczas przeglądów, dyskusji i przygotowania tablic inspiracji czy informacyjnych, a część danych mogą sprawdzić w oparciu o wykonywanie pomiarów. W czasie pandemii szereg wspomnianych działań udało się z powodzeniem przenieść do przestrzeni cyfrowej – od wspólnego modelowania przed kamerami – po synchroniczną pracę na wirtualnych tablicach. Wycieczki do sal koncertowych i miejsc ciekawych zjawisk akustycznych, przenieśliśmy w zakres multimedialnych prezentacji – pokazów dźwiękowych z wideo. Uproszczone pomiary akustyczne i kręcenie krótkich filmów z projektowanych wnętrz, umożliwiają nam chwilowo „apki” na Smartphone’y ;).

Zapraszamy też na wirtualną wystawę studencką Interactive design studio: assembly halls design innovation project (jako wynik prac w ramach działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Master of Didactics).

Sun school we Wrocławiu Ideą projektu jest słońce, znane nam z dziecięcych rysunków. Duży środek i odchodzące od niego promienie. W każdym z nich znalazło się miejsce dla innej funkcji – administracji, bloku sportowego, oddziału dzieci młodszych. Z rozwinięcia prostego układu  powstało słońce napędzane słońcem, gospodarujące wodą deszczową i otoczone terenami zielonymi, osłoniętymi od wiatru.
Koncepcja szkoły podstawowej jako przykład obiektu, który buduje świadomość ekologiczną od najmłodszych lat Głównym założeniem naszego projektu było stworzenie obiektu proekologicznego o prostym układzie funkcjonalnym, który poprzez atrium otwiera się na sąsiednią działkę. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na budowanie świadomości ekologicznej w uczniach od najmłodszych lat.
Koło Naukowe InStructA na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Koło Naukowe InStructA od kilkunastu lat realizuje i bada różnorodne instalacje tymczasowe. Zmieniają się ludzie, podejmowane tematy, ale zawsze dążymy do realizacji powstałych konceptów. Ostatnią z inicjatyw jest poszukiwanie struktur, które zapewniałyby tani i szybki montaż przy możliwości wielokrotnego wykorzystania i łatwego przechowywania tymczasowego obiektu.
Rekonstrukcja średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II we Wrocławiu Celem projektu była rekonstrukcja nieistniejącej już średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II wchodzącej w skład Fortyfikacji Miejskich Wrocławia. Rekonstrukcja w postaci cyfrowego modelu 3D obejmuje 3 główne fazy rozwoju bramy na przestrzeni wieków.
Projektowanie elementarne na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Pierwszoroczni studenci projektowania są zwykle pogubieni, wędrują we mgle, poszukują. Zadaniem prowadzących nie jest narysowanie im mapy ani wskazanie jednoznacznej drogi. Naszym celem jest błądzenie razem z nimi, nawet jeśli mamy swoje utarte szlaki.
Woda jako nowe środowisko życia Projekt ma na celu poszukiwanie nowego modelu zamieszkania w strefie zagrożonej powodziami. Ideą pracy było twórcze rozwinięcie popularnego motywu pływającego domu. Głównymi myślami przewodnimi Motion Onions było zaprojektowanie osiedla odpornego na wahania poziomu wód oraz gwałtowne przepływy sztormowe, które równocześnie nosi cechy struktury zrównoważonej.