Architektura MuratorStudenciAkustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Akustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Przestrzeń i dźwięk są ze sobą ściśle związane, oddziałują na siebie wzajemnie. Projektowanie tej relacji to jedno z ciekawszych zadań, jakie stoją przed studentami Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Akustyka architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
Eksperymentalna sala koncertowa – model 3d ze schematem propagacji dźwięku, projekt Eleni Efraimidou i Nikolaos Tsakas

Architektura wielokrotnie inspirowała użytkowników i kompozytorów. W relacji do złożonej geometrii i znacznej kubatury kościołów średniowiecznych, powstała technika polichóralna. Natomiast współczesne piosenki, zawdzięczamy w pewnym stopniom twórcom wnętrz pałacowych. „Pudełkowa” forma tych wnętrz, sprzyjała bowiem zrozumieniu przekazywanej przez artystę treści. Współcześnie, proces ten bywa nieco odwrócony, szczególnie w przypadku projektowania sal widowiskowych, audytoriów dydaktycznych, sal konferencyjnych czy lekcyjnych. Tu architektura jest w pewnym zakresie dostrajana do wymaganych parametrów akustycznych, w zakresie rozwiązań geometrii i materiałów.
Stąd też, bardzo ważne jest aby młodzi architekci, studenci i absolwenci, umieli projektować pole akustyczne zoptymalizowane pod kątem: czasu pogłosu (RT), chłonności akustycznej (A), zrozumiałości mowy (STI), ale też potrafili tak dobrać rozwiązania przestrzenne, plastyczne i materiałowe, aby zapewnić wysoką jakość funkcjonalną i artystyczną przestrzeni. Na Wydziale Architektury PWr na II stopniu studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, studenci mają okazję zarówno zapoznać się z zagadnieniami akustyki budowlanej, jak i zmierzyć się z tematem projektowania sal widowiskowych – w ramach studiów wybieralnych pod opieką dr inż. arch. Andrzeja Sobolewskiego i dr inż. arch. Pawła Amałowicza. Kursy oferowane są zarówno dla specjalności w języku polskim, jak i angielskim. W zeszłym roku akademickim w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Master of Didactics zrealizowano wraz ze studentami zadanie, Interactive design studio: assembly halls design innovation project, którego efektem były koncepcje eksperymentalnych sal koncertowych i wystawa do dziś dostępna na stronie WA PWr – w języku angielskim. Z dedykowanych zajęć w formule międzynarodowych szkół letnich, skorzystać mogą też kursanci z zagranicy odwiedzający Politechnikę Wrocławską. Uczestniczą oni cyklicznie w zajęciach: Auditoria Design – Architectural Acoustics, realizowanych pod opieką dr hab. inż. arch. Joanny Jabłońskiej i dr inż. arch. Elżbiety Komarzyńskiej-Świeściak.


Akustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
Pierwszy model-szkic i finalny rzut sali koncertowej projekt Lucie Bethet

Zajęcia dotyczące akustyki w architekturze na WA PWr prowadzone są w formie praktycznej, warsztatowej, opartej zarówno o budowanie fizycznych makiet i modeli, jak i o testy oraz doświadczenia w przestrzeni wirtualnej dwu-i-trójwymiarowej, w środowisku CAD, BIM czy 3dsMax. Analizie graficznej poddawane są zaproponowane przez studentów rozwiązania przestrzenne, a w procesie optymalizacji powstają wykresy akustyczne i widoczności. Prowadzący zwracają uwagę, aby wybrane rozwiązania konstrukcyjne, budowlane i wykończeniowe, sprzyjały zdrowiu użytkowników, ich bezpieczeństwu, a także miały jak najkorzystniejszy wpływ na środowisko. Poszukiwania naukowe i mini-studia dla poszczególnych zagadnień, wspierają ten proces. Studenci mają okazję uczyć się od siebie, podczas przeglądów, dyskusji i przygotowania tablic inspiracji czy informacyjnych, a część danych mogą sprawdzić w oparciu o wykonywanie pomiarów. W czasie pandemii szereg wspomnianych działań udało się z powodzeniem przenieść do przestrzeni cyfrowej – od wspólnego modelowania przed kamerami – po synchroniczną pracę na wirtualnych tablicach. Wycieczki do sal koncertowych i miejsc ciekawych zjawisk akustycznych, przenieśliśmy w zakres multimedialnych prezentacji – pokazów dźwiękowych z wideo. Uproszczone pomiary akustyczne i kręcenie krótkich filmów z projektowanych wnętrz, umożliwiają nam chwilowo „apki” na Smartphone’y ;).

Zapraszamy też na wirtualną wystawę studencką Interactive design studio: assembly halls design innovation project (jako wynik prac w ramach działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Master of Didactics).

Next Wave Habitat - międzynarodowe warsztaty architektoniczno-urbanistyczne Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty architektoniczno-urbanistyczne Next Wave Habitat, które odbędą się 2-5 listopada 2021 we Wrocławiu. Gościem specjalnym będzie prof. Keesa Christiaanse. Wydarzenie organizwowane jest przez Koło Naukowe Habitat Now z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Dom Kobiet w Senegalu Projekt Weroniki Piotrowskiej, Agnieszki Laski, Victori Gnot, Roksany Gleizner, Magdaleny Banasik powstał w ramach  konkursu  – Kaira Looro 2021 - Dom Kobiet. Wyzwaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich.    
Sun school we Wrocławiu Ideą projektu jest słońce, znane nam z dziecięcych rysunków. Duży środek i odchodzące od niego promienie. W każdym z nich znalazło się miejsce dla innej funkcji – administracji, bloku sportowego, oddziału dzieci młodszych. Z rozwinięcia prostego układu  powstało słońce napędzane słońcem, gospodarujące wodą deszczową i otoczone terenami zielonymi, osłoniętymi od wiatru.
Koncepcja szkoły podstawowej jako przykład obiektu, który buduje świadomość ekologiczną od najmłodszych lat Głównym założeniem naszego projektu było stworzenie obiektu proekologicznego o prostym układzie funkcjonalnym, który poprzez atrium otwiera się na sąsiednią działkę. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na budowanie świadomości ekologicznej w uczniach od najmłodszych lat.
Koło Naukowe InStructA na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Koło Naukowe InStructA od kilkunastu lat realizuje i bada różnorodne instalacje tymczasowe. Zmieniają się ludzie, podejmowane tematy, ale zawsze dążymy do realizacji powstałych konceptów. Ostatnią z inicjatyw jest poszukiwanie struktur, które zapewniałyby tani i szybki montaż przy możliwości wielokrotnego wykorzystania i łatwego przechowywania tymczasowego obiektu.
Rekonstrukcja średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II we Wrocławiu Celem projektu była rekonstrukcja nieistniejącej już średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II wchodzącej w skład Fortyfikacji Miejskich Wrocławia. Rekonstrukcja w postaci cyfrowego modelu 3D obejmuje 3 główne fazy rozwoju bramy na przestrzeni wieków.