Architektura MuratorStudenciDyplom Roku SARP 2021 – zgłoszenia do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

Dyplom Roku SARP 2021 – zgłoszenia do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP. „Architektura-murator” tradycyjnie jest patronem medialnym konkursu.

Dyplom Roku SARP 2021 – zgłoszenia do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP
Logotyp konkursu o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2021

57. edycja konkursu Dyplom Roku SARP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich już po raz 57. organizuje konkurs o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku SARP 2021 dla najlepszych prac dyplomowych wykonanych na wydziałach architektury polskich uczelni. Uprawnionymi do zgłaszania są promotorzy, recenzenci oraz dziekani, działający w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych, a także sami absolwenci z opinią promotora pracy. Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach według harmonogramu zamieszczonego na stronie ZG SARP. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień laureatom konkursu Dyplom Roku 2021 zaplanowano na 8 października.

Czytaj też: Najważniejsze konkursy dla młodych architektów |

W niektórych komisjach kwalifikacyjnych poszczególnych oddziałów SARP trwają już obrady nad wyborem prac do dalszej części lokalnego etapu konkursu. 23 marca swoje nominacje do prezentacji autorskich ogłosił oddział wrocławski. Spośród 23 zgłoszonych dyplomów komisja zakwalifikowała na razie dziewięć: pracę Dominiki Cichoń Doświtek - winnica jako ognisko życia społecznego w Rytwianach (promotor: dr inż. arch. Marek Lamber), Szymona Ciupińskiego Lazzaretto Vecchio - Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej (promotor: dr inż. arch. Marek Lamber), Damiana Kuny Powrót do przyszłości, Miejska wioska, Warszawa (promotorka: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska), Dobrochny Laty Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach (promotorka: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska), Aleksandry Lisiak Staż pożarna jako inkluzywny element przestrzeni (promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki), Urszuli Maksimiuk Pawilon relaksacyjny, Supraśl (promotorka: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska), Pauliny Marszałek Wertykalna fabryka żywności. Reindustrializacja kopalni węgla kamiennego „Czeczott” w Woli (promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Cebrat), Łukasza Modrzejewskiego Muzeum Doczesne we Wrocławiu (promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski) oraz Michała Rzepki Muzeum Wzornictwa PRL. Rewitalizacja i adaptacja Fabryki Mebli „Fama” w Wyszkowie na muzeum z funkcjami towarzyszącymi (promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki).

Dyplom Roku SARP 2021: historia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku

Dyplom Roku SARP to jedno z najważniejszych wyróżnień dla młodych polskich architektów. Przyznawana jest od 1964 roku, początkowo jako Nagroda SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, jest uhonorowaniem najlepszych prac dyplomowych wykonanych na wydziałach architektury polskich uczelni.

W 2000 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich na patrona nagrody wybrał Zbyszka Zawistowskiego, wybitnego architekta, byłego prezesa SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku. Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP przyznawana jest odtąd przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Voxel, czyli ekochata na czas kwarantanny Voxel to prototyp zaawansowanego ekologicznie budynku, który może stać się schronieniem na przykład podczas kwarantanny. W parku przyrodniczym Collserola zbudowali go studenci z barcelońskiej szkoły architektury IAAC.
Międzynarodowy sukces studentów z Polski w konkursie STARTforHISTORY Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.
Autor: (Red.)
Wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków 2021 Poznaliśmy wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Nagrodę główną otrzymał Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej, ale jury przyznało też pięć wyróżnień.
Międzynarodowy sukces studentów z Polski w konkursie STARTforHISTORY Po raz pierwszy w historii międzynarodowego konkursu STARTforHISTORY aż dwie nagrody zdobyli Polacy. Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej - Kinga Szczudlik wygrała 7. edycję tego konkursu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej Marcie Flak, Adamowi Poniży, Mikołajowi Ziomkowi.
Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną SARP i niemieckie zrzeszenie architektów BDA wybrały najlepsze projekty studenckie 2020 roku. Międzynarodowe jury przyznało Grand Prix oraz pięć wyróżnień. Prezentujemy laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.
OSSA Spatium i pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego Trwa kolejna edycja Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury, tym razem pod nazwą Spatium i w wersji hybrydowej, częściowo odbywającej się on-line. Tradycyjnie towarzyszą jej rozmowy tutorskie, wystawy i praca twórcza, ale po raz pierwszy – ogólnopolski konkurs studencki.
Plac Wiosny Ludów w Poznaniu: wyniki konkursu Władze Poznania zwróciły się do studentów architektury w całym kraju z propozycją zaprojektowania nowej zabudowy i aranżacji placu Wiosny Ludów. Wyniki rozstrzygniętego niedawno konkursu posłużą miastu do dalszych prac planistycznych.
Znamy laureatów konkursu na oświetlenie Obiektu Niemożliwego Z okazji 25-lecia „A-m” redakcja zaprosiła trzech architektów, by zmierzyli się z pojęciem niemożliwości i poprzez symboliczną instalację spróbowali wyrazić istotę swoich zmagań w architekturze. W ten sposób w trzech polskich miastach stanęły Obiekty Niemożliwe autorstwa Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki. Ich budowie towarzyszył specjalny konkurs studencki zorganizowany wspólnie z firmą Zumtobel.