Architektura MuratorStudenciKoncepcja wieżowca Muscatein studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Koncepcja wieżowca Muscatein studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Koncepcja wieżowca Muscatein studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – zgłoszona do międzynarodowego konkursu Inspirelli Awards 2021.

Koncepcja wieżowca Muscatein studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
Wizualizacja
Nazwa: Muscatein
Autorzy: Katarzyna Dybała, Marta Błaszczyk
Nazwa uczelni: Politechnika Śląska
Wydział: Wydział Architektury
Rok studiów: I rok II stopień


Dlaczego?  Po co muscatein został stworzony?

Obecnie głównym źródłem białka w pokarmie zwierząt hodowlanych są białko sojowe oraz mączka rybna. Produkcja białka sojowego jest jednym z czterech głównych powodów masowej wycinki lasów tropikalnych. około 38,300 kilometrów kwadratowych lasów jest przeznaczane pod wycinkę każdego roku. Natomiast pozyskiwanie mączki rybnej skutkuje nadmiernymi połowami ryb, a co za tym idzie, wzrastającym spustoszeniem wód oraz malejącą różnorodnością biologiczną środowiska wodnego.

Śmieci są gromadzone szybciej niż jakiekolwiek inne zanieczyszczenia, łącznie z gazami cieplarnianymi. Produkcja odpadów często jest problem wysoko rozwiniętych społeczności. Przeciętny mieszkaniec miasta produkuje około dwa razy więcej śmieci niż mieszkaniec wsi. W metropoliach, gdzie obywatele są zamożniejsi, produkcja odpadów jest największa. Szacuje się, że około 1.3 miliarda ton żywności jest wyrzucanych lub marynowanych każdego roku.

Co dokładnie zostało zaprojektowane jako potencjalne rozwiązanie problemu?


Koncepcja „muscatein” (z łaciny musca znaczy mucha, -tein to końcówka od protein, z angielskiego proteiny). - pionowej hodowli much - odpowiada na nie tylko wertykalną produkcję białka jako alternatywy dla mączki rybnej lub białka sojowego, ale też na wzrastającą ilość odpadów, szczególnie tych pochodzących z gastronomii. Hodowane larwy much są karmione głównie odpadami z browarów i kawiarni.  W ten sposób wieżowiec „muscatein” stanowi układ zamknięty, o charakterze przetwórczym.
Wieżowiec skonstruowany jest głównie z wertykalnego łańcucha transportującego cyklicznie kule, w których rozwijają się muchy gatunku Black Soldiers. Ta konstrukcja wypełniona jest horyzontalnymi platformami, które stanowią punkty kontrolne dla transportowanych i dojrzewających much. W środku transporterów znajdują się zaprojektowane specjalnie pod specyfikę rozwoju konkretnego gatunku muchy. Półki zaprojektowane są pod kątem 45 stopni, dla efektywniejszego przemieszczania się insektów. Ważnym elementem projektowym jest fakt, że kule są w niektórych partiach transparentne, co ułatwia ich widoczność pod cele ekspozycyjne.

Jak rozwiązania wykorzystane w projekcie wpłynął na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo?
Wyhodowane larwy much transportowane są do gospodarstw hodowlanych, gdzie zastępują tradycyjny pokarm zwierząt. Alternatywa proteinowa w postaci białka larw, jest odpowiedzią na szkodliwe skutki tradycyjnych form karmienia zwierząt hodowlanych.
Dlatego hodowla insektów bogatych w białko jest kluczowa dla ochrony lasów tropikalnych i wód lądowych. Proces produkcji much jest efektywny. Żeński osobnik składa około tysiąca jaj. Larwy mogą być zbierane po upływie zaledwie sześciu dni, a inkubatory z muchami są składowane do wysokości 4 metrów.
Białko much może stanowić alternatywę proteinową również dla ludzi. Dlatego ta propozycja odpowiada na problem wyżywienia społeczeństwa. Obecnie ponad 2 miliony ludzi spożywa insekty jako naturalny składnik diety. Ponadto, jest to szansa na wzbogacenie diety wzrastającej liczby osób nie spożywających mięsa. Dodatkowo, „muscatein” pełni funkcję edukacyjną. Za pomocą licznych przestrzeni wystawowych jest szerzona wiedza na temat alternatywnej formy pozyskiwania białka oraz form ochrony środowiska. Otwarty charakter pochylni widokowych, rozchodzących się na różne strony, ma za zadanie połączenie nowego wieżowca z otoczeniem.Dom Kobiet w Senegalu Projekt Weroniki Piotrowskiej, Agnieszki Laski, Victori Gnot, Roksany Gleizner, Magdaleny Banasik powstał w ramach  konkursu  – Kaira Looro 2021 - Dom Kobiet. Wyzwaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich.    
Teatr światła - zwycięski projekt studentów z Polski w konkursie International VELUX Award 2020 Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźli się w gronie laureatów regionalnych  konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt Teatr światła zwyciężył w kategorii Badania nad światłem naturalnym w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód.
Studenci projektują wschodnie wybrzeże jeziora Paprocańskiego w Tychach Prezentujemy projekt zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach. Monada - praca Piotra Gajdki i Krzysztofa Hendela zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez miasto Tychy.  
I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi Koncepcja studentów Politechniki Śląskiej pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Szymona Opani PŚ zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi.
Projekt zespołu opieki 65+ Natalia Graba oraz Zuzanna Jóźwiak, studentki  Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zostały laureatkami konkursu semestralnego dla Wektor Inwestycje, którego przedmiotem opracowania był wielofunkcyjny obiekt dla grupy wiekowej 65+.
Portugalia jako kraj pełen słońca i kontrastów - relacja z wymiany Erasmus+ w Lizbonie Inny kraj, inna kultura, inne potrzeby w miastach - takie wyzwania postawiła przede mną Portugalia w zajęciach projektowych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+. O przemyśleniach na temat wymiany, kraju i podejścia do projektowania w czasach pandemii.