Architektura MuratorStudenciNowa oferta programowa na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Nowa oferta programowa na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Trwa rekrutacja na studia magisterskie 2021/2022. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przygotował zupełnie nową ofertę programową kierunków i specjalności na II stopniu studiów! Zapowiada m.in. więcej zajęć warsztatowych, szereg kursów wybieralnych i bardziej interdyscyplinarne podejście w realizowaniu tematów.

Nowa oferta programowa na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej liczy 76 lat. Początkowo funkcjonował jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od 1949 roku działa już jako samodzielna jednostka. Obecnie prowadzi kształcenie na kierunkach Architektura oraz Gospodarka Przestrzenna, na których studiuje w sumie ponad 1600 studentów. Wśród znanych absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej można wymienić: Jadwigę Grabowską-Hawrylak, Annę i Jerzego Tarnawskich, Witolda Lipińskiego, Krystynę i Mariana Barskich, Marka Dziekońskiego, Tadeusza Zipsera, Stefana Müllera, Dorotę Szlachcic czy Zbigniewa Maćkowa.

Czytaj też: Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę |

Sytuacja pandemiczna w kraju nie pozwala obecnie w tradycyjny sposób prowadzić rekrutacji, dlatego Wydział Architektury zaprasza na rekrutację on-line. Cykl wydarzeń pod wspólnym tytułem Nowe Rozdanie został przygotowany we współpracy z wydziałowym Samorządem Studenckim. W jego ramach przyszli studenci mogą poznać dokonania najbardziej znanych absolwentów WA PWr działających obecnie w różnych obszarach zawodowych, a także obejrzeć prezentacje zupełnie nowej oferty programowej dla różnych kierunków i specjalności na II stopniu studiów, jak  Gospodarka Przestrzenna, Architektura i Urbanistyka czy Architektura i Ochrona Zabytków.

Nowe rozdanie na Politechnice Wrocławskiej

Część zmian wynika z ministerialnego rozporządzenia, które w lipcu ubiegłego roku wprowadziło nowe standardy kształcenia architektów. Wydział Architektury postanowił jednak skorzystać z okazji i poważniej odświeżyć programy swoich kierunków. I to nie tylko architektury, ale także gospodarki przestrzennej, której nowe rozporządzenie nie objęło – mówi dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak, pełnomocnik dziekana Wydziału Architektury ds. promocji. Pomyśleliśmy, że to dobry moment, by przyjrzeć się programom i zmodyfikować je tak, by bardziej odpowiadały potrzebom studentów na I i II stopniu studiów. Dzięki zmianom studia u nas będą bardziej zindywidualizowane i interdyscyplinarne. Studenci, zwłaszcza na studiach magisterskich, będą wybierali, w jakim kierunku chcą się specjalizować i w związku z tym, jakie zagadnienia chcą bardziej zgłębić.

Na drugim stopniu Wydział Architektury oferuje cztery kierunki – architekturę (a na niej specjalności: architektura i urbanistyka oraz architektura i ochrona zabytków) i architekturę w języku angielskim (ze specjalnością architecture and urban planning) oraz gospodarkę przestrzenną i ten sam kierunek w języku angielskim. Jedną z najważniejszych zmian w programach tych studiów będzie wprowadzenie zdecydowanie większej liczby zajęć praktycznych – warsztatowych. W przypadku niektórych specjalności zwiększy się ona nawet dwukrotnie. Pozwoli nam to na poświęcać więcej czasu na rozwijanie projektów realizowanych ze studentami, na pogłębiony research i analizy będące podstawą lepszych rozwiązań, wprowadzenie metodyki learning by doing i research by design, czy w końcu na zapraszanie specjalistów z zewnątrz, np.: architektów praktykujących zawód, konstruktorów i projektantów instalacji – opowiada dr Komarzyńska-Świeściak.

Dodatkowo zainicjowana została akcja #Dyplom_Support z poradami i wskazówkami, w jaki sposób najlepiej przygotować swój projekt dyplomowy oraz samą obronę. Organizatorzy zachęcają do zadawania pytań na temat przebiegu studiów magisterskich oraz samej rekrutacji, na które odpowiedzą pod koniec wydarzenia w formie spotkania live. Ponadto pracownicy i studenci Wydziału Architektury przygotowali broszury informacyjne i różnorodne materiały promujące nowe programy studiów. Można je znaleźć m.in. tu. Rekrutacja trwa do 12 lutego. Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie wa.pwr.edu.pl.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej pisze Weronika Adamek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy kierunek architektura na Politechnice Świętokrzyskiej.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Znaczące miejsce w procesie kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zajmują aspekty budowlane – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Lubelskiej pisze Kamil Świstoń. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Liceum Przyrodnicze w Lublinie Projekt Liceum Przyrodniczego jest wynikiem pracy nad stworzeniem przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój uczniów oraz otwartej na otoczenie. Obiekt ma współpracować z sąsiadującym ogrodem botanicznym, wykorzystując jego zasoby w celach edukacyjnych.
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Wydział Architektury Politechniki Białostockiej jako jedyny w Polsce dysponuje laboratorium rzeczywistości indywidualnej z innowacyjnym sprzętem. Dzięki niemu powstała m.in. gra promocyjna dla uczelni stworzona przez studentów – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Białostockiej piszą Natalia Mąka i Eliza Kazimierczyk-Wawer. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
OSSA Wrocław 2021: Nasze Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury OSSA 2021. Warsztaty pod hasłem „Nasze” odbędą się w dniach 4-10 października we Wrocławiu.
Polka Weronika Zdziarska z prestiżowym stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 Tegoroczne stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 otrzymała Polka Weronika Zdziarska za projekt ukazujący współzależności między projektowaniem przestrzennym a nierównością płci.