Paweł  Lisiak
Paweł Lisiak Politechnika Wrocławska Architektury | Rok studiów: I | Rok rozpoczęcia studiów: 2014
Restituta Budynek muzeum poświęconego polskiej walce narodowowyzwoleńczej zaprojektowano na styku trzech państw rozbiorczych Rzeczypospolitej.