Patrycja Morawska
Patrycja Morawska Politechnika Krakowska Architektura | Rok studiów: Absolwent | Rok rozpoczęcia studiów: 2010 Absolwentka wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej.
River Site Gallery Praca magisterska podejmuje temat architektury w relacji do kontekstu miejsca. Obejmuje projekt zagospodarowania terenów nadrzecznych w wiosce Mértola i koncepcję nowego obiektu kulturalnego - River Site Gallery.