stas gulkowski
stas gulkowski Politecnico di Milano Architecture | Rok studiów: Absolwent | Rok rozpoczęcia studiów: 2016 Absolwent wydziału Architektury Politecnico di Milano. Obecnie w Nowym Jorku.