Alicja Maculewicz
Alicja Maculewicz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Architektury i Wzornictwa | Rok studiów: I | Rok rozpoczęcia studiów: 2018 Studentka Architektury II stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Stypendystka Rektora UAP oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Forum Ceramików. Rewitalizacja terenów starej Cegielni Glabisza w Fabianowie. Forum Ceramików to projekt rewitalizujący nie tylko ruiny cegielni na poznańskich Szachtach, ale również starający się zrehabilitować mały przemysł ceramiczny w północno-zachodniej części kraju.