Hubert R
Hubert R Politechnika Wrocławska Architektury | Rok studiów: Absolwent | Rok rozpoczęcia studiów: 2012 A.
Humanizacja poprzez dematerializację, zanikanie osiedli z wielkiej płyty Przedstawiam modelową koncepcję, w której blok poddaję eksperymentalnemu procesowi anihilacji. Celem projektu jest stopniowy zanik wielkiej płyty w celu uniknięcia drastycznych wysiedleń związanych z jej złym stanem oraz humanizacja poprzez zmniejszenie gęstości zaludnienia i anonimowości osiedli.