Julia M
Julia M Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | Rok studiów: IV | Rok rozpoczęcia studiów: 2014 Architekt | Fotograf
Łódzka Strefa Kreatywna w zabudowie wielkomiejskiej Projekt Strefy Kreatywnej w obrębie Łódzkiej Strefy Wielkomiejskiej – budynek wpisany w kontekst historycznego centrum, łączący cechy architektury współczesnej i klasycznej.