Agnieszka Ostapiak
Agnieszka Ostapiak Politechnika Gdańska Architektury | Rok studiów: Absolwent | Rok rozpoczęcia studiów: 2010 https://www.linkedin.com/in/agnieszka-ostapiak-b4b633111/ Obecnie poszukuję miejsca, gdzie uda mi się współtworzyć architekturę dla ludzi, tak aby czuli się w niej dobrze.
Kulturalna Chylonia Obiekt, jako kulturalna tożsamość dzielnicy, przystosowany dla każdej grupy wiekowej stwarza szansę integracji pokoleń. Próba rozwiązania problematycznego miejsca pod względem urbanistycznym oraz architektonicznym, a charakter projektowanego budynku jest syntezą okolicznej zabudowy.