Architektura Murator Studenci Projekty Centrum Muzyki Gitarowej w Łodzi

Centrum Muzyki Gitarowej w Łodzi

Budynek uzupełnia zachodnią pierzeję ulicy Sienkiewicza. Powściągliwa architektura stanowi swego rodzaju passe-partout dla sąsiadującej zabudowy z różnych epok.

Centrum Muzyki Gitarowej w Łodzi
Wizualizacje
Autor / autorzyMichał Reszetarski
Nazwa uczelniPolitechnika Łódzka
WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Rok studiówIV
Opieka naukowa prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich

Główna ideą projektu jest stworzenie budynku całkowicie wpisującego się w tkankę miejską, mieszczącego wymagający program funkcjonalno-użytkowy. Otulina projektowanego obiektu to zabudowa z różnych okresów historycznych - od zabytkowych kamienic z XIX w., do XX-wiecznego budynku z okresu postmodernizmu. Vis-a-vis działki objętej zakresem opracowania znajduje się, nawiązujący do stylu neorenesansowego, budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki zaprojektowany przez Hilarego Majewskiego pod koniec XIX w., sąsiadujący z parkiem im. Henryka Sienkiewicza.

Na działce objętej zakresem opracowania znajduje się też historyczny element zagospodarowania – fragment elewacji frontowej nieistniejącego budynku Gimnazjum Żeńskiego im. H. Miklaszewskiej. W latach 70. spłonęło poddasze budynku, a władza komunistyczna nakazała rozebranie pozostałości. Ze względu na historyczny fragment elewacji, nowo projektowany budynek respektuje charakter miejsca, swoją jednorodnością podkreślając istniejący detal. Architektura jest powściągliwa i swoją prostotą nie wybija się na pierwszy plan, stanowiąc swego rodzaju passe-partout dla zastanego „świadka historii”. Wyzwaniem projektowym okazały się nieatrakcyjne ściany sąsiednich oficyn. Rozwiązaniem tego problemu jest całkowite zabudowanie działki, co skutkuje nie tylko uporządkowaniem formy architektonicznej, ale także podnosi atrakcyjność i funkcjonalność budynku Centrum Muzyki Gitarowej.

W ciągu ostatnich lat w Polsce istnieje coraz większa potrzeba tworzenia miejsc dla stale poszerzającego się grona odbiorców muzyki oraz artystów. Tylko w 2018 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na projekty takich miejsc - Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli oraz Centrum Muzyki w Krakowie. W ciągu ostatnich lat zostało otwarte Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Zakliczynie oraz Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W Stanach Zjednoczonych, w Cleveland, Ohio znajduje się słynne Rock and Roll Hall of Fame zaprojektowane przez I. M. Peia. Jest to nie tylko muzeum rock and rolla, rocka, ale także miejsce honorujące wszystkich, którzy znacząco wpłynęli na rozwój muzyki rockowej. Co roku do Hall of Fame „wprowadzane” są nowe osoby, które swoje wpisanie na listę sław świętują koncertem w tym miejscu. Organizatorzy konkursów podkreślają istotność tworzenia instytucji kulturalnych dla wzrostu atrakcyjności miast z punktu widzenia ich mieszkańców, ale także zwiedzających. W ciągu ostatniego roku Łódź została odwiedzona przez milion turystów. Centrum Muzyki Gitarowej, będące przedmiotem tego opracowania, jest obiektem kameralnym, dopasowanym do miejsca, do miasta i bezpośredniego sąsiedztwa działki. Obszerny program funkcjonalno-użytkowy Centrum obejmuje m.in. salę koncertową na około 250 osób, foyer, część ekspozycyjno-muzealną, gastronomię, salę konferencyjną.

Pomysł na zaprojektowanie miejsca, w którym będzie znajdowała się sala koncertowa oraz część ekspozycyjna z wystawą gitar był dla mnie naturalny, od wielu lat muzyka „przewija się” przez moje życie. Od siódmego roku życia gram na gitarze, ukończyłem szkołę muzyczną, pracowałem przy organizacji imprez masowych. W swojej pracy uwzględniłem zarówno aspekty techniczno-organizacyjne jak i potrzeby artystów, wykonawców, a także użytkowników miejsca. Muzyka gitarowa, w tym różne jej składowe, takie jak rock, jazz czy blues nie doczekała się obiektu, który byłby poświęcony jej w pełni. Uważam, że miejsce takie powinno powstać w centrum Polski – w Łodzi. Wybrałem działkę zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta, w towarzystwie zabudowy pochodzącej z różnych okresów historycznych, parku oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej.

Autor:Michał Reszetarski Nazwa uczelni:Politechnika Łódzka Rok studiów:IV