Architektura Murator Studenci Projekty Centrum Muzyki we Wrocławiu

Centrum Muzyki we Wrocławiu

Obiekt znajduje się na działce, która jest bezpośrednią granicą między wielkomiejską ulicą a nadodrzańskim bulwarem, dlatego Centrum Muzyki zaprojektowano jako łącznik pomiędzy wyżej wymienionymi przeciwieństwami. Dzięki zastosowanej kompozycji wnętrz, obiekt otwiera się na osi północ-południe.

Centrum Muzyki we Wrocławiu
Widok z bulwaru Xawerego Dunikowskiego
Autor / autorzyWojciech Motyka
Nazwa uczelniPolitechnika Wrocławska
WydziałArchitektury
Rok studiówIV
Opieka naukowa dr inż. arch. Roman Rutkowski

Głównym założeniem było zaprojektowanie obiektu o funkcji sali koncertowej o dwóch obszarach oddziaływania. Poprzez specyfikę działki obiekt z jednej strony otwiera się na ulicę Jana Ewangelisty Purkyniego, a z drugiej na bulwar Xawerego Dunikowskiego oraz panoramę Ostrowa Tumskiego. W takiej sytuacji nie roztropnym wydaje się zaprojektowanie obiektu posiadającego fasadę frontową od jednej strony- tudzież naturalnym rozwiązaniem było zaprojektowanie obiektu otwierającego się w takim samym stopniu do miasta, jak i bulwaru Dunikowskiego. Obiekt znajduje się na działce, która jest bezpośrednią granicą między wielkomiejską ulicą a nadodrzańskim spacerowym bulwarem, dlatego Centrum Muzyki zaprojektowano jako łącznik pomiędzy wyżej wymienionymi przeciwieństwami. Dzięki zastosowanej kompozycji wnętrz, obiekt otwiera się na przestrzał na osi północ-południe.

Inspiracją rozwiązania funkcjonalności, była sala koncertowa w Luzernie Jeana Nouvela - obiekt strukturalnie uporządkowany do trzech pudełek schowanych pod jednym dachem. Sam układ sali koncertowej został zaczerpnięty z Filharmonii w Szczecinie, ponieważ stanowi ona rzadki przykład wyjątkowo prostej, eleganckiej i ortogonalnej sali. Forma zewnętrzna, jak i charakter wnętrz, nawiązują do brutalistycznego klasycyzmu, mimo braku historycyzmów, budynek dalej posiada monumentalny wydźwięk oraz stanowi elegancką architekturę dla projektowanej funkcji. Poprzez zabiegi estetyczne, materiałowe, formalne oraz strukturalne starano się wykreować należycie poważną, monumentalną oprawę dla Centrum Muzyki.

Autor:Wojciech Motyka Nazwa uczelni:Politechnika Wrocławska Rok studiów:IV