Architektura Murator Studenci Projekty HYBRID SPACES / Między plażą a portem

HYBRID SPACES / Między plażą a portem

Projekt urbanistyczny bazujący na zagadnieniu przestrzeni hybrydowych jako odpowiedzi na „Proaktywność a reaktywność” dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.

HYBRID SPACES / Między plażą a portem
HYBRID SPACES
Autor / autorzyinż. arch. Paula Rydel, inż. arch. Marta Strus
Nazwa uczelniPolitechnika Gdańska
WydziałArchitektury
Rok studiówV
Opieka naukowa dr inż. arch. Gabriela Maria Rembarz, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw. PG

HYBRID SPACES / Między plażą a portem - mieszkać i pracować w bardzo Nowym Porcie.

I OBSERWACJE
Otrzymane zadanie rozpoczęte zostało od analiz dzielnicy zarówno w kontekście relacji z otoczeniem, jak i samej dzielnicy. Analizy dotyczyły zarówno aspektów środowiskowych, społecznych, jak i logistycznych. Dało nam to obraz szeregu wad i zalet oraz potrzeb i problemów z nich wynikających. Dodatkową pomocą w rozwinięciu tematu była sieć powiązań w kontekście metropolitalności - podejście do tematu pod kątem integracji, miejskości i indywidualizmu.

II POSTAWIONE ZADANIE
Po obserwacjach i wnioskach postanowiłyśmy skupić się na wydobyciu klimatu dzielnicy (jako odpowiedź na indywidualizm) oraz przekraczaniu barier fizycznych i psychicznych (jako odpowiedź na pojęcia integracji i miejskości), co zawiera się w zagadnieniu ‘jednostki a zbiorowości’. Odpowiedzią na to było hasło “Proaktywność a reaktywność” dzielnicy. Czyli funkcjonowanie jednostki z jednej strony jako pioniera tworzącego proces, podejmującego inicjatywy i odpowiedzialnego za swoje życie w oparciu o indywidualne wybory. Z drugiej strony natomiast jako jednostki przynależąca do pewnego systemu otwartego, wchodzącej w reakcje i wymieniające z nim materię, energię i informacje.

Szukając odpowiedzi na postawiony problem, wróciłyśmy do pierwszego wyrażenia projektu “między plażą, a portem”. Co to znaczy dla nas i jak może wpłynąć na kształtowanie Nowego Portu? Wychodząc od pojęć plaży i portu, zobaczyłyśmy związek między wypoczynkiem i pracą, odpowiedzią na połączenie tych aktywności są przestrzenie hybrydowe, które przyczyniają się do pobudzenia kreatywności, a co za tym idzie pobudzeniem i przyciągnięciem klasy kreatywnej, co jest wyrażeniem jednostki proaktywnej.

III ROZWIĄZANIA
W dalszej części projektu skupiłyśmy się na wykreowaniu przestrzeni hybrydowych w Nowym Porcie. Opierając się o wiedzę dotyczącą działania takich przestrzeni stworzyłyśmy autorską piramidę ich działania. W oparciu o nią zaproponowałyśmy strategię dla dzielnicy będącą bazą do dalszego ich tworzenia. Strategie podzieliłyśmy na 3 bloki: określenie skali strategii dla poszczególnych obszarów, określenie etapów rozwoju i na koniec konkretnych działań w ich zakresie.

Posiadając standardy dostępności, bezpieczeństwa i estetyki dzielnicy przeszłyśmy do wyznaczenia miejsc dla przestrzeni hybrydowych. Posłużyły nam do tego wcześniejsze analizy dzielnicy, z których wybrałyśmy znaczące dla naszego projektu elementy, a złożenie najbardziej istotnych obszarów dało nam 3 punkty strategiczne do dalszego projektowania. Punkty te stały się podstawową warstwą naszych dalszych projektowych ingerencji.
W tym samym czasie określiłyśmy charakterystykę hybryd oraz dla jakich odbiorców klasy kreatywnej będzie projektowane założenie - analizując ich potrzeby osobiste, potrzeby przestrzeni oraz jakie jej cechy z tego wynikają i w efekcie jaką formę przyjmują. Otrzymałyśmy trzy podstawowe typy przestrzeni hybrydowych dla naszej dzielnicy: TRANSFORMACJA dla kreatywnego środka, SWOBODA dla artystów oraz SAMOTNIA WE WSPÓLNOCIE dla racjonalnych innowatorów. Istotną kwestią jest to, że wszystkie strategiczne przestrzenie znajdują się bezpośrednio na waterfroncie, co jest jednym z najważniejszych niewykorzystanych potencjałów dzielnicy.

IV WYBRANY MODEL
W szczegółowym opracowaniu skupiłyśmy się na formie “samotni we wspólnocie” zlokalizowanej w strefie centrum naukowo-biznesowego proponowanego na obecnym obszarze celnym. Przestrzenie te mają posiadać zróżnicowaną ofertę funkcjonalną oraz charakteru przestrzeni. Proponowana hybryda posiada pojedyncze, mobilne jednostki, które zapewnią poczucie odizolowania i samotności przy skupieniu się na pracy dla użytkowników. Przybrać mogą różnorodne formy w zależności od potrzeb i preferencji odbiorców, np. boksy na niewykorzystywanych torach kolejowych, czy dryfujące wyspy-samotnie na Motławie. Użytkować można je zarówno pojedynczo, jak i tworzyć grupy o różnych konfiguracjach w celu zapewnienia pracy zbiorowej.

Ważne jest, że na przykładzie Nowego Portu tworzenie przestrzeni hybrydowych funkcjonuje na zasadzie akupunktury urbanistycznej, działając jednocześnie w sieci połączeń. Tworzenie nie ogranicza się do wymienionych wcześniej trzech punktów strategicznych. Te mogą ulegać modyfikacjom, natomiast hybrydy mogą rozwijać się również w innych miejscach dzielnicy w różnej skali i charakterze. Zapewni to pozostawienie systemu otwartego w zgodzie z założeniem „Proaktywności a reaktywności” dzielnicy.

Autor:inż. arch. Paula Rydel, inż. arch. Marta Strus Nazwa uczelni:Politechnika Gdańska Rok studiów:V