Architektura Murator Studenci Projekty KoMo - zespół domów w Krakowie

KoMo - zespół domów w Krakowie

Projekt domów jednorodzinnych został zaprojektowany zgodnie z nurtem współczesnej architektury zrównoważonej, jakim jest budownictwo naturalne. Wykorzystano kompozyt konopno-wapienny, jako alternatywę dla tradycyjnych materiałów w celu promocji aspektów architektury energoaktywnej.

KoMo - zespół domów w Krakowie
Plansza dyplomowa nr 1
Autor / autorzySebastian Krawczyk
Nazwa uczelniPolitechnika Wrocławska
WydziałArchitektury
Rok studiówIV
Opieka naukowa dr hab. inż. arch. Anna Monika Bać, prof. PWr

Projekt zespołu domów jednorodzinnych w Krakowie został zaprojektowany na obrzeżach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, obok zalewu Zakrzówek, zgodnie z nurtem współczesnej architektury zrównoważonej.
Celem pracy było stworzenie osiedla wykorzystującego materiały pochodzenia naturalnego jako alternatywy dla tradycyjnych produktów budowlanych, czego wynikiem będzie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji powstałych w wyniku produkcji, energii do ich wydobycia i przetworzenia. Z projektu wykluczono w jak największym stopniu materiały masowe, nieodnawialne, zużywające duże pokłady energii, takie jak cement i beton oraz produkty zawierające toksyczne chemikalia, środki ogniochronne zagrażające zdrowiu. Ideą projektu „zespołu domów jednorodzinnych KoMo” było stworzenie osiedla, którego budynki będą możliwie nieszkodliwe dla środowiska w tzw. całym cyklu życia.
Wykorzystano kompozyt konopno-wapienny oraz drewnianą konstrukcją nośną do stworzenia prefabrykowanych elementów budynku. Hempcrete to materiał kompozytowy pochodzenia roślinnego uzyskiwany z paździerzy konopi przemysłowych, wapna i wody. Pełni on funkcje izolacyjne, dlatego wypełnia drewnianą konstrukcje nośną. Główną zaletą betonu konopnego jest minusowy wskaźnik emisji produkcji CO2. Ilość pochłoniętego dwutlenku węgla przez konopie przemysłową podczas wzrostu znacznie przewyższa ilość uwolnionego CO2 podczas produkcji betonu. Ponad to materiał ten w pełni nadaje się do recyklingu. Odpady z wyburzonego budynku można ponownie wykorzystać w następnej mieszance lub pozostawić do rozkładu, ponieważ beton konopny będący naturalnym materiałem z czasem ulegnie rozkładowi, oddając do gleby wapno i materię organiczną.
Do opracowania rzutów oraz urbanistyki przyjęto jeden wspólny moduł projektowy. Zaprojektowano dwa podstawowe rzuty oraz dodatki, dzięki czemu stworzono architekturę, która reaguje na potrzeby użytkownika. Koncepcja ta miała na celu zapewnić mieszkańcom możliwość łatwych zmian w czasie, dostosowanie się do ich aktualnych wymagań przy jednoczesnym stworzeniu spójnego i harmonijnego założenia architektonicznego. Projektowany zespół domów jednorodzinnych pokazuje możliwości dostosowania technologii do różnych grup odbiorców. Na potrzeby pracy przyjęto osiem profili użytkowników: singiel, para przyjaciół, małżeństwo, para oczekująca dziecka, rodzina 2+1, rodzina 2+2, starsza para – osoba o niepełnosprawności ruchowej, rodzina dwupokoleniowa lub para wynajmującą część domu rodzinie 2+2. Równocześnie każdy obiekt jest etapem przejściowym.
Nowo powstałe osiedle ma mieć charakter edukacyjny oraz promować rozwiązania energoaktywne.

Autor:Sebastian Krawczyk Nazwa uczelni:Politechnika Wrocławska Rok studiów:IV