Architektura Murator Studenci Projekty Modelowa zabudowa wielorodzinna na zboczu - koncepcja budynku w gminie Podgórzyn

Modelowa zabudowa wielorodzinna na zboczu - koncepcja budynku w gminie Podgórzyn

Budynek łączący w sobie prywatność i otwartość na naturę domów jednorodzinnych z intensywnością zabudowy wielorodzinnej. Lokalizacja doskonale współgra z jego charakterem. Sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego i widok na pobliskie szczyty pogłębia kontakt z przyrodą.

Modelowa zabudowa wielorodzinna na zboczu - koncepcja budynku w gminie Podgórzyn
plansza 1: schematy ideowe
Autor / autorzyJakub Klimowicz
Nazwa uczelniPolitechnika Wrocławska
WydziałArchitektury
Rok studiówIV
Opieka naukowa dr inż. arch. Marek Piróg

LOKALIZACJA
Wybrany przeze mnie obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w gminie Podgórzyn, będącej częścią powiatu jeleniogórskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się cztery stawy rybne, a po przejściu około kilometra możemy dotrzeć do dwóch najbliższych wsi: Głębocka i Sosnówki. Działka bezpośrednio przylega do Głównego Szlaku Sudeckiego – długiej na ponad 400 kilometrów trasy pieszej poprowadzonej przez główne partie Sudetów. Podążając nim na południe, po 8 kilometrach wędrówki, dotrzemy do Karpacza, a po kolejnych 8 kilometrach dotrzemy na Śnieżkę. Z kolei idąc na północ po 5 kilometrach znajdziemy się we wsi Mysłakowice. Ponadto w odległości 250 metrów od działki biegnie droga wojewódzka nr 366 prowadząca do oddalonej o 15 kilometrów Szklarskiej Poręby. Jadąc w jej stronę po około kilometrze drogi miniemy Zbiornik Sosnówka.

IDEA
Do tematu obiektu mieszkalnego na zboczu podszedłem szerzej. Idea projektu nie dotyczy konkretnej działki, ale może znaleźć zastosowanie na dowolnym pochyłym terenie, nie tracąc przy tym oryginalnych walorów. Dzięki temu powstał obiekt w pełni adaptowalny do kształtu zastanej działki. Poszczególne lokale mieszkalne można rozsuwać względem siebie wzdłuż linii spadku terenu.

POWSTAWANIE BRYŁY
Kształt budynku wynika z idei, którymi kierowałem się w czasie projektowania. Wyszedłem od zwykłego bloku wielorodzinnego. Rozbiłem poszczególne kondygnacje i usytuowałem je tak, aby dopasowywały się do kształtu zbocza. Później poszerzyłem kolejne piętra tak, aby zróżnicować wielkość mieszkań. Zależało mi na zagłębieniu budynku w ziemi, żeby zmniejszyć straty energii cieplnej zimą oraz skorzystać z chłodu, jaki emituje latem. W górnej części pokazałem, że jest możliwe również wyniesienie budynku nad ziemię, tak aby nie ingerować w ekosystem przy powierzchni terenu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Plan zagospodarowania terenu, zgodnie postanowieniem nieingerowania w krajobraz naturalny, jest minimalistyczny. Oprócz samego budynku, na działce znajduje się wjazd i wyjazd z garażu podziemnego, miejsce składowania odpadów zlokalizowane obok wjazdu oraz dojście piesze do obiektu. Z tego samego powodu teren nie został ogrodzony.

UKŁAD FUNKCJONALNY
Największą część budynku zajmuje dwanaście lokali mieszkalnych. Zaprojektowałem trzy warianty mieszkań, dwu-, trzy- oraz czteropokojowe, które można układać w dowolny sposób. Docelową grupą lokatorów były rodziny z dziećmi. Zrezygnowałem z mieszkań jednopokojowych, ponieważ z analiz wynikło, że ze względu na lokalizację mało prawdopodobnym byłoby znalezienie dla nich lokatorów.
Mieszkania doświetlone są tylko z jednej strony światłem południowo-wschodnim, dlatego wszystkie pokoje znajdują się od tej strony. Z tego powodu zaprojektowałem je jako na tyle płytkie, aby światło bez problemy dotarło do przeciwległego końca pomieszczenia. Głębokość penetracji światła poprawiłem, stosując jasne kolory ścian i posadzki. Do każdego z pokoi dochodzi się korytarzem, a po jego drugiej stronie zlokalizowałem pomieszczenia nie wymagające dostępu do światła dziennego, takie jak łazienka czy garderoba.

ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE
Budynek jest ogrzewany gruntowymi pompami ciepła. Pozyskiwanie energii cieplnej w ten sposób jest tańsze i ma o wiele mniej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi pozwalają na znaczne obniżenie kosztów użytkowania. Mieszkania są ogrzewane za pomocą ogrzewania podłogowego, które umieściłem pomiędzy warstwą izolacji a posadzką.

Poprzez zastosowanie zielonych stropodachów, zbieranie deszczówki nie jest tak efektywne, jak gdyby zbierana była ze stropodachu pokrytego papą, niemniej jednak budynek wyposażono w instalacje do jej gromadzenia. Pozyskana w ten sposób woda jest gromadzona i wykorzystywana do spłukiwania toalet i podlewania zieleni na tarasach w razie potrzeby. Dodatkowo tzw. szara woda – woda z pralki, zlewów, umywalek i pryszniców, jest oczyszczana, gromadzona i wykorzystywana ponownie. Nadmiar jest rozsączany na działce. Czystą wodę pobiera się ze studni głębinowej. Poza tym budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, aby w razie awarii nie zabrakło wody.

Autor:Jakub Klimowicz Nazwa uczelni:Politechnika Wrocławska Rok studiów:IV