Architektura Murator Studenci Projekty Projekt zabudowy wielorodzinnej odNowa we Wrocławiu

Projekt zabudowy wielorodzinnej odNowa we Wrocławiu

Projekt odNowa jest przestrzenią kompleksowo odpowiadającą na potrzeby mieszkańców, która swoją formą i założeniami odpowiada modelowemu osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Nakierowana na użytkownika przestrzeń pozwala nawiązywać relacje międzyludzkie i tworzyć wspólnotę.

Projekt zabudowy wielorodzinnej odNowa we Wrocławiu
Wizualizacja
Autor / autorzyKamila Boroch, Katarzyna Jasińska
Nazwa uczelniPolitechnika Wrocławska
WydziałWydział Architektury
Rok studiówIII
Opieka naukowa dr inż. arch. Anna Berbesz

Mieszkanie jest przestrzenią, gdzie człowiek spędza znaczną część swojego życia. W obecnych czasach staje się zarówno przestrzenią mieszkalną, jak i niekiedy pracy oraz nauki. Natomiast zabudowa wielorodzinna to całościowy kompleks - zespół. Człowiek poprzez nawiązywanie relacji z innymi mieszkańcami buduje swoją przynależność do miejsca.
Koncepcja „odNowa” opiera się o założenie przeplatania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wzbogaconej o usługi i strefy wspólne z zielenią i miejscami integracji. Priorytetem podczas tworzenia całego zespołu był komfort użytkowania oraz całkowite nakierowanie się na odbiorcę.
Obiekty zaprojektowano w typologii klatkowej i galeriowej, które kształtowane kaskadowo dostosowują się do ekspozycji słonecznej. Budynki połączone są ze sobą klatkami schodowymi, które stanowiąc „przeguby” obsługują po dwie jednostki. Zaprojektowane mieszkania są zorientowane względem kierunków świata oraz przewietrzane. Ze względu na zróżnicowanych odbiorców stworzono 15 typów mieszkań, w tym jedno dwupoziomowe. Ich powierzchnia zawiera się w granicach od 40 m² do 160m². W obrębie mieszkań wydzielono przestrzenie użytkowania wspólnego i indywidualnego, które stopniowo się przenikają. Elewacje zostały urozmaicone dzięki boxom z roślinnością oraz pionowym lamelom. Ponadto niemal każde mieszkanie zostało wyposażone w taras zewnętrzny bądź balkon, co znacznie podnosi jego standard.
Projekt kompleksowo odpowiada na wszystkie potrzeby mieszkańców, zaczynając od najbardziej podstawowych a kończąc na potrzebach wyższego rzędu. Podstawowymi usługami są między innymi sklep spożywczy, kawiarnia, cukiernia, strefa co-working, restauracja, salon fryzjerski i kosmetyczny, apteka, przychodnia i przychodnia weterynaryjna. Natomiast usługami przypisanymi dla użytku wspólnoty są kuchnia wspólnotowa, klub dziecka, klub sportowy z siłownią, fitnessem i sauną oraz pralnia.
W cały kompleks wprowadzają cztery główne wejścia podkreślone dzięki kaskadowo kształtowanym donicom z roślinnością. Dzięki wyniesieniu przestrzeni przyziemia o ½ kondygnacji stworzono przestrzeń bezpieczną i spokojną. Parking podziemny zapewnia miejsce postojowe dla każdego mieszkańca, znajdują się w jego obszarze również schowki lokatorskie. Dla odwiedzających i krótkich postojów zadbano również o zewnętrzne miejsca postojowe.
Teren wewnątrz kompleksu mieszkaniowego tworzy charakterystyczny pasowy układ. Koncepcja opiera się o dwie przecinające osie, które połączone są szklanym pawilonem. Obszar zaprojektowano jako przestrzeń pozwalającą na integrację oraz odpoczynek. W jej obrębie znajduje się plac zabaw dla dzieci, parcele do uprawy roślin bezpośrednio połączone z kuchnią wspólnotową, ogród deszczowy oraz sadzawka z podestami pozwalająca na ochłodzenie się w gorące dni. Ogród deszczowy z roślinnością zapewnia sprawną retencję wód. Przestrzenie półprywatne i półpubliczne przenikają się ze sobą. W ich obrębie zadbano również o miejsca do odpoczynku pod pergolą a także miejsca postojowe na rowery. Przestrzeń jest w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Projektowana zabudowa wpisuje się w charakter modelowego osiedla, jakim są Nowe Żerniki, dzięki stworzeniu z zespołu mieszkaniowego odNowa przemyślanej jednostki mieszkaniowej, gdzie wkomponowano niezbędne elementy potrzebne do komfortowego użytkowania. Jest to zarówno miejsce do mieszkania i zaspokajania podstawowych potrzeb, jak i spędzania wolnego czasu oraz budowania relacji międzyludzkich.

Autor:Kamila Boroch, Katarzyna Jasińska Nazwa uczelni:Politechnika Wrocławska Rok studiów:III