Architektura Murator Studenci Projekty Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprojektowali ogród na EXPO 2016 w Turcji

Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprojektowali ogród na EXPO 2016 w Turcji

Studenci Politechniki Wrocławskiej - Marta Matynia oraz Paweł Gałeczka zdobyli drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie studenckim organizowanym przez LE:NOTRE Institute oraz EXPO 2016 w Antalii. Zadaniem było wykonanie projektu nowoczesnego ogrodu tematycznego na EXPO 2016.

Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprojektowali ogród na EXPO 2016 w Turcji
ANTALYA
Autor / autorzyMarta Matynia, Paweł Gałeczka
Nazwa uczelniPolitechnika Wrocławska
WydziałArchitektury
Rok studiówV
Opieka naukowa (brak)

OPIS PROJEKTU:

Projekt jest próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa, a w szczególności dzieci na problem degradacji środowiska i wpływu tego zjawiska na nasze życie codzienne. Założenie w postaci niedoprojektowanego ogrodu ma za zadanie wciągnąć ludzi i poprzez zabawę i naukę zaangażować ich w budowanie ogrodu. Użytkownik staje się nie tylko obserwatorem, lecz czynnie uczestniczy w procesie kształtowania krajobrazu, a ogród sam w sobie staje się placem zabaw.

BALANS

Poszukiwanie równowagi między chęcią kontrolowania natury, a jej naturalnym uwarunkowaniom i rytmem jest kluczowym elementem do współistnienia jej z człowiekiem. Projekt z jednej strony ma za zadanie zwrócić uwagę i pokazać naturę jako nieodłączny składnik naszego życia – producenta tlenu niezbędnego do istnienia większości żywych organizmów, ale także ludzi, jako czynnik mogący zniszczyć lub pomóc naturze. Balansując na granicy krajobrazu zbudowanego i naturalnego ogród ukazuje bliskość natury i kultury w bezustannie przekształcanym przez człowieka krajobrazie. Pozwala spojrzeć na nowo na doświadczanie natury, tworzenie z nią relacji oraz współistnienie.

OGRÓD – ODDYCHAJĄCA KWIACIARNIA

Zaprojektowany ogród to przestrzeń skłaniająca do refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą. Krajobraz, dzięki swojej otwartości i dostępności pozwala wchodzić z przyrodą w bliskie relacje, obserwować ją, odczuwać oraz zrozumieć wzajemne zależności. Założenie przez cały okres trwania EXPO będzie się „rozrastało” poprzez działanie ludzi – każdy będzie mógł zasadzić roślinę (plug-in), wybraną wcześniej w centralnie ulokowanym pawilonie – kwiaciarni. Dzięki tym działaniom, ludzie przyczynią się do rozrostu natury oraz wytwarzania tlenu, którym oddychamy. Odwzorowaniem jego ilości w powietrzu będzie rosnący „balon” dookoła pawilonu informacyjnego. Centralny pawilon – kwiaciarnia w formie szklarni, to infobox, który na przykładzie rodzimej flory Turcji pokaże bioróżnorodność lokalną, wyjaśni problem degradacji środowiska i zachęci do zmian.

Autor:Marta Matynia, Paweł Gałeczka Nazwa uczelni:Politechnika Wrocławska Rok studiów:V