Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieStudenci projektują siedzibę Archiwum Narodowego w Warszawie

Studenci projektują siedzibę Archiwum Narodowego w Warszawie

Rozstrzygnięto studencki konkurs na projekt siedziby Archiwum Narodowego w Warszawie. Prace powstały w ramach zajęć na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pierwszą nagrodę otrzymała koncepcja Pauliny Czerko i Elżbiety Dworakowskiej.

Wyniki studenckiego konkursu na projekt siedziby Archiwum Narodowego w Warszawie
I nagroda: Paulina Czerko, Elżbieta Dworakowska

Konkurs na projekt budynku Archiwum Narodowego przy ulicy Ordona 23 w Warszawie został zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego celem było sprawdzenie opracowanych już założeń funkcjonalno-użytkowych dla nowej siedziby archiwum, w której gromadzone i udostępniane będą zbiory Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego. To właśnie tam znajdują się najcenniejsze dokumenty dotyczące historii Polski powstałe od wieków średnich po współczesność.

Nowy budynek ma zaradzić trudnościom związanym ze zbyt małą powierzchnią magazynową istniejących obiektów, a także zapewnić lepsze warunki techniczne dla przechowywanych zbiorów. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji budynku o powierzchni użytkowej 30 tys. m2, z której dwie trzecie powinny zostać przeznaczone na magazyny dla kolekcji filmów, fotografii i map oraz ok. 150 km bieżących dokumentacji aktowej. Istotne miejsce w nowym budynku zajmie Centralne Repozytorium Cyfrowe, służące przechowywaniu cyfrowych kopii materiałów archiwalnych. Obiekt pomieści także nowoczesne pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów, czytelnie i sale konferencyjno-wystawiennicze.

Na konkurs wpłynęło 17 prac, wszystkie powstały w ramach zajęć kursowych 7. semestru studiów inżynierskich WA PW. Pierwszą nagrodę otrzymała praca Pauliny Czerko i Elżbiety Dworakowskiej. Drugą nagrodę równorzędną przyznano Anecie Litwińczuk oraz zespołowi w składzie Kinga Butlewska i Karolina Wołoszynek.

Założenia zwycięskiej koncepcji:

Główną ideą projektu Archiwum Narodowego w Warszawie był jednoznaczny podział na dwie części: magazynową oraz publiczną. Elementem dzielącym bryły jest przeszklony łącznik, który jednocześnie spaja budynek, stając się wyraźnym akcentem w przestrzeni. Część publiczna została zaprojektowana w taki sposób, aby układ funkcjonalny był jak najbardziej czytelny dla użytkowników. Znajdująca się w parterze strefa ekspozycji razem z reprezentacyjnym łącznikiem, kawiarnią oraz sklepami może funkcjonować poza godzinami pracy archiwum (np. w niedziele) jako przestrzeń publiczna. Wyżej znajdują się kolejno: strefa edukacyjno-konferencyjna, strefa udostępniania oraz strefa administracyjna, zapewniając gradację dostępu użytkowników na kolejnych kondygnacjach. Wydzielenie części magazynowej pozwala na bezkolizyjny dojazd samochodów dostawczych i bezpieczny transport archiwaliów, a zastosowany układ konstrukcyjny umożliwia różne konfiguracje podziału magazynów. Monolityczna bryła magazynu została pokryta betonem architektonicznym i skontrastowana z przeszkloną częścią publiczną. Zastosowane żyletki rozrzeźbiają bryłę, jednocześnie podkreślając wysoką rangę obiektu - Elżbieta Dworakowska i Paulina Czerko.

Tagi:
Targowisko Bakalarska w Warszawie Potraktowanie Bakalaka z szacunkiem i zrozumieniem sprawiło, że targowisko tętni swoim hałaśliwym i kolorowym życiem, jest nieformalnym zagłębiem kuchni azjatyckiej i ciekawym miejscem na mapie Warszawy – o nowej realizacji Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej pisze Łukasz Pancewicz.
Modernizacja bazaru Różyckiego Działania miasta miały na celu faktyczną rewitalizację bazaru Różyckiego. Była z pewnością na to szansa, gdyby zastosowano bardziej strategiczne i uważne podejście do procesu zmiany – o nowej realizacji OCA Architekci pisze Maciej Czeredys.
Przeciw odbudowie Pałacu Saskiego: list otwarty Z inicjatywy m.in. profesor Marty Leśniakowskiej, Andrzeja Pałysa i Grzegorza Piątka powstał list otwarty w sprawie rezygnacji z odbudowy Pałacu Saskiego i zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. W ciągu kilku dni pod apelem do Kancelarii Prezydenta RP podpisało się blisko 70 osób, w tym Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Agnieszka Holland, Krzysztof Warlikowski, Anda Rottenberg, Maria Poprzęcka i Małgorzata Omilanowska.
Odbudowa Pałacu Saskiego: jest Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji Prezydent Andrzej Duda przekazał marszałek Sejmu projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W zrekonstruowanych budynkach ma się znaleźć m.in. nowa siedziba Senatu.
Stadion Polonii w Warszawie: wkrótce rozbudowa historycznego obiektu Na modernizację i rozbudowę stadionu Polonii władze Warszawy zarezerwowały ponad 100 mln złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział właśnie realizację konkursowego projektu biura JSK Architekci z 2019 roku.
Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim w Warszawie Przy ulicy Papirusów na Młocinach już za trzy lata powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. Wkomponowany w niewielkie wzniesienie budynek zostanie zrealizowany w oparciu o prefabrykowaną technologię CLT według projektu pracowni Kwadratura.