Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieStudenci projektują siedzibę Archiwum Narodowego w Warszawie

Studenci projektują siedzibę Archiwum Narodowego w Warszawie

Rozstrzygnięto studencki konkurs na projekt siedziby Archiwum Narodowego w Warszawie. Prace powstały w ramach zajęć na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pierwszą nagrodę otrzymała koncepcja Pauliny Czerko i Elżbiety Dworakowskiej.

Wyniki studenckiego konkursu na projekt siedziby Archiwum Narodowego w Warszawie
I nagroda: Paulina Czerko, Elżbieta Dworakowska

Konkurs na projekt budynku Archiwum Narodowego przy ulicy Ordona 23 w Warszawie został zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego celem było sprawdzenie opracowanych już założeń funkcjonalno-użytkowych dla nowej siedziby archiwum, w której gromadzone i udostępniane będą zbiory Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego. To właśnie tam znajdują się najcenniejsze dokumenty dotyczące historii Polski powstałe od wieków średnich po współczesność.

Nowy budynek ma zaradzić trudnościom związanym ze zbyt małą powierzchnią magazynową istniejących obiektów, a także zapewnić lepsze warunki techniczne dla przechowywanych zbiorów. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji budynku o powierzchni użytkowej 30 tys. m2, z której dwie trzecie powinny zostać przeznaczone na magazyny dla kolekcji filmów, fotografii i map oraz ok. 150 km bieżących dokumentacji aktowej. Istotne miejsce w nowym budynku zajmie Centralne Repozytorium Cyfrowe, służące przechowywaniu cyfrowych kopii materiałów archiwalnych. Obiekt pomieści także nowoczesne pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów, czytelnie i sale konferencyjno-wystawiennicze.

Na konkurs wpłynęło 17 prac, wszystkie powstały w ramach zajęć kursowych 7. semestru studiów inżynierskich WA PW. Pierwszą nagrodę otrzymała praca Pauliny Czerko i Elżbiety Dworakowskiej. Drugą nagrodę równorzędną przyznano Anecie Litwińczuk oraz zespołowi w składzie Kinga Butlewska i Karolina Wołoszynek.

Założenia zwycięskiej koncepcji:

Główną ideą projektu Archiwum Narodowego w Warszawie był jednoznaczny podział na dwie części: magazynową oraz publiczną. Elementem dzielącym bryły jest przeszklony łącznik, który jednocześnie spaja budynek, stając się wyraźnym akcentem w przestrzeni. Część publiczna została zaprojektowana w taki sposób, aby układ funkcjonalny był jak najbardziej czytelny dla użytkowników. Znajdująca się w parterze strefa ekspozycji razem z reprezentacyjnym łącznikiem, kawiarnią oraz sklepami może funkcjonować poza godzinami pracy archiwum (np. w niedziele) jako przestrzeń publiczna. Wyżej znajdują się kolejno: strefa edukacyjno-konferencyjna, strefa udostępniania oraz strefa administracyjna, zapewniając gradację dostępu użytkowników na kolejnych kondygnacjach. Wydzielenie części magazynowej pozwala na bezkolizyjny dojazd samochodów dostawczych i bezpieczny transport archiwaliów, a zastosowany układ konstrukcyjny umożliwia różne konfiguracje podziału magazynów. Monolityczna bryła magazynu została pokryta betonem architektonicznym i skontrastowana z przeszkloną częścią publiczną. Zastosowane żyletki rozrzeźbiają bryłę, jednocześnie podkreślając wysoką rangę obiektu - Elżbieta Dworakowska i Paulina Czerko.

Tagi:
Modernizacja willi na Starym Żoliborzu – Kulczyński Architekt Jedna z ostatnich realizacji pracowni Kulczyński Architekt to przebudowa kilkudziesięcioletniej willi na Starym Żoliborzu. Obiekt zyskał przeszklone skrzydło od strony ogrodu i zupełnie nową aranżację wnętrz.
Dzielnicowy patriotyzm po warszawsku Dzielnicowy patriotyzm - taki tytuł nosi nowy cykl spotkań on-line Muzeum Powstania Warszawskiego. Po stołecznych osiedlach mieszkaniowych oprowadza architekt i varsavianista Grzegorz Mika.
Historia kontrowersyjnego Pałacu Kultury i Nauki Panoramę Warszawy zdominowała sylwetka Pałacu Kultury i Nauki. Budynek od lat wzbudza kontrowersje. W świadomości wielu mieszkańców stolicy jest to symbol dramatycznej epoki w historii Polski. Inni uważają go po prostu za najwyższy, choć nie najbardziej imponujący, budynek w kraju.
Warszawa niezaistniała. II wydanie Premiera drugiego wydania książki Jarosława Trybusia o niezrealizowanych projektach urbanistycznych Warszawy okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Gdynia i Tel Awiw w Warszawie. Debata Bogna Świątkowska, Justyna Glusman, Jakub Bielecki i Paweł Kowalski porozmawiają w Muzeum POLIN o tym, czego Warszawa może nauczyć się od Gdyni i Tel Awiwu.
Architektura krajów wyszehradzkich 1945-1989 Do 23 lutego w warszawskim Zodiaku można oglądać wystawę „Iconic Ruins? Architektura krajów wyszehradzkich 1945-1989”. Ekspozycja prezentuje najważniejsze realizacje Polski, Czechosłowacji i Węgier z jednej strony jako wyraz ambicji socjalistycznych władz, z dugiej innowacyjnych pomysłów ówczesnych architektów. Polską kuratorką wystawy jest Anna Cymer.