Architektura Murator Studenci Projekty Tatarczy Rynek w Sieradzu

Tatarczy Rynek w Sieradzu

Projekt Tatarczego Rynku w Sieradzu jest miejscem gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Przekształcenie tego obszaru pozwoliło nie tylko na opowiedzenie jego historii ale także zaułków wodnych, furt miejskich, portalu gotyckiego czy rzemiosła. Projekt rynku pozwoli nam na podróż w czasie.

Tatarczy Rynek w Sieradzu
Wizualizacja projektu
Autor / autorzyAdriana Sowała
Nazwa uczelniPolitechnika Łódzka
WydziałWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Rok studiówII
Opieka naukowa dr inż. arch. Maria Dankowska

Sieradz jest jednym z najstarszych miast w Polsce i od początku swojego istnienia był znaczącym miejscem w kraju. Odznaczył się także w mojej historii, ponieważ jest moim miastem rodzinnym, moją „małą ojczyzną”, do której chętnie wracam. Sentyment w połączeniu ze świadomością jego potencjału skierowały mnie ku zmierzeniu się z tematem rehabilitacji fragmentu Starego Miasta w Sieradzu w rejonie dawnego Klasztoru Dominikanów. Ten obszar stanowił część badawczą mojej pracy magisterskiej, której wynikiem były wnioski i wytyczne projektowe. Jeden z fragmentów Starego Miasta zdecydowałam się opracować szczegółowo. Zależało mi, żeby był to teren, który pokaże możliwości Sieradza oraz to jakim jest wyjątkowym miastem. Takim miejscem jest obszar dawnego Tatarczego Rynku.
Na próżno prosić mieszkańców Sieradza o pokierowanie nas w kierunku Tatarczego Rynku, ponieważ nie istnieje on już w przestrzeni miasta. Jest to fragment, który w trakcie swojej długiej historii uległ znaczącym przekształceniom. Dlatego w projekcie podjęłam próbę zaproponowania nowatorskich rozwiązań i zdecydowałam o usunięciu istniejącej zabudowy z dawnego obszaru rynku. Jej chaotyczność, brak wartości architektonicznych i powiązań historycznych uniemożliwiały swobodne przekształcenie tego terenu. Ponadto, tworzyła ona barierę kompozycyjną i komunikacyjną pomiędzy Klasztorem Podominikańskim a Zaułkiem Dominikańskim. Podjęcie takiego kroku pozwoliło na stworzenie pełnowymiarowego placu w prawdopodobnych granicach historycznego Tatarczego Rynku.
Główne wejście na teren rynku znajduje się od strony ul. Dominikańskiej. Tutaj spotykamy pierwszy element założenia, czyli makietę z brązu. Znajdują się na niej najważniejsze informacje dotyczące historii tego miejsca. Zaprojektowany Tatarczy Rynek jest placem o nieregularnym kształcie na którego zakończeniu usytuowany został budynek. Stanowi on domknięcie założenia i uzupełnienie pierzei ul. Żabiej. W projekcie nawiązałam do dawnej zabudowy śródrynkowej poprzez wykorzystanie materiałów, które pojawiły się tutaj w historii, czyli drewna. Zaprojektowany budynek ma funkcję handlową. Nie jest to także przypadkowy wybór, lecz kolejne nawiązanie do historii i nazwy, która pochodzi od „tatarki” co sugeruje, że mógł tutaj odbywać się handel kaszą. Przed pawilonem znajduje się przedpole, które może być wykorzystane do targu. Znajdują się na nim fontanny, które swoim ułożeniem prowadzą nas do wyjścia i które przypominają jak istotną rolę odegrała wodę w rzemiośle i kształtowaniu sieci ulicznej Sieradza. Wyjście z placu tworzy wąskie przejście między budynkiem a nową kamienicą - jest to symboliczne nawiązanie do historycznego przejścia w obwarowaniach, które prowadziło w stronę osady Rybaki. Odpowiednie zaprojektowanie placu pozwoliło, żeby graniczący od północy Zespół Kościelno-Klasztorny, który obecnie jest zasłonięty przez istniejącą zabudowę, stał się częścią tego miejsca. Granicę z sąsiadującym założeniem podkreślono jedynie dzięki niskiemu ceglanemu ogrodzeniu. Warto wspomnieć tutaj o portalu gotyckim znajdującym się na południowej ścianie Kościoła. Bardzo możliwe, że dawniej z placu wchodziło się od razu do kościoła. Dlatego w miejscu prowadzącym do portalu zaproponowano przerwanie murku i podkreślenie go za pomocą dwóch pylonów. W projekcie wykorzystano naturalny spadek terenu na stworzenie sceny wraz z widownią. Jest to miejsce kameralnych występów, których tło tworzy pergola od strony północnej. Dawny Tatarczy Rynek znajdował się we wklęśnięciu między wniesieniami terenu, które określiły jego kształt. W tej chwili południowa ściana Zaułka Dominikańskiego, a w moim projekcie Tatarczego Rynku nie jest wystarczająco czytelna. Dlatego w swoim projekcie proponuje nową zabudowę, która tworzy południową pierzeję placu i składa się z budynków, których gabaryty odpowiadają typowej sieradzkiej kamienicy. Proponowany nowy zespół zabudowy został podzielony przez dwa „zaułki”, czyli ciągi piesze, które przypominają nam o historycznych przejściach prowadzących do wody. Co więcej, pozwalają one także na wglądy widokowe na projektowany Tatarczy Rynek i istniejący Kościół pw. św. Biskupa Stanisława.
Projekt Tatarczego Rynku jest miejscem gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Fakt istnienia takiego miejsca nie jest wypromowany w mieście, a może stać się ono sporą atrakcją turystyczną. Co więcej, przekształcenie takiego obszaru pozwoliło nie tylko na opowiedzenie historii Tatarczego Rynku ale także zaułków wodnych, furt miejskich, portalu gotyckiego czy rzemiosła. Projekt rynku pozwoli nam na podróż w czasie, która będzie pasjonująca i niezwykle pouczająca, ponieważ Sieradzkie Stare Miasto kryje w sobie wiele uroku i historii.

Autor:Adriana Sowała Nazwa uczelni:Politechnika Łódzka Rok studiów:II