TCHNIENIE

TCHNIENIE dla miasta i jego mieszańców. Potrzeba chwili, adaptacja i ekologiczne podejście do klimatu.Tymczasowość – możliwość dopasowania do aktualnych potrzeb. Uniwersalność – ekologiczne i uniwersalne rozwiązania przestrzenne. Poprawa warunków życia – czyste powietrze.

TCHNIENIE
Wizualizacja
Autor / autorzyMałgorzata Barwińska, Justyna Bielak, Kamil Brończyk, Natalia Choinacka, Aleksandra Dębicka, Laura Janik, Weronika Radzięta
Nazwa uczelniPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
WydziałArchitektury
Rok studiówV
Opieka naukowa dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Projekt „Tchnienie” otrzymał nagrodę za najlepszy studencki projekt ekologiczny w konkursie PLGBC Green Building Awards 2019. Jest to propozycja zapewniająca w pełni uniwersalne i ekologiczne rozwiązania przestrzenne. Służy poprawie jakości warunków życia w mieście.

Konstrukcja jest modułowa, może być dowolnie kształtowana względem wielkości oraz kształtu dostępnej struktury miejsca. Jest to konstrukcja przystosowana do różnego typu pustych przestrzeni miasta. Może być zainstalowana pomiędzy budynkami, w wolnych narożnikach kwartałów czy na ścianach szczytowych. Jest zaprojektowana ze stali pochodzącej z rozbiórki budynków, co ogranicza zużycie ogromnych ilości energii i zanieczyszczenia powietrza podczas produkcji profili stalowych. Dodatkowo słupy i belki poziome pokryte są tlenkiem tytanu, który pod wpływem promieni słonecznych neutralizuje działanie szkodliwych substancji i pochłania zanieczyszczenia występujące w powietrzu.
„Tchnienie” stanowi podstawę dla rozwiązań mających wpływ na poprawę parametrów środowiska.
Turbiny wiatrowe przekazują energię dla systemu podlewającego rośliny znajdujące się na konstrukcji oraz dla wieży oczyszczającej powietrze. Bluszcze i mchy wpływają na poprawę jakości powietrza i zacienienie zmniejszając temperaturę w najbliższym obszarze.
Zbiornik na wodę, zbiera deszczówkę do podlewania roślin oraz zwiększania wilgotności lokalnego powietrza.
Konstrukcja stanowi formę trójwymiarową, jednak również istnieje możliwość przybrania formy dostosowanej do powierzchni płaskiej. Instalacja montowana do elewacji nieużywanych, starych i zapomnianych obiektów, które będą natychmiastowym rozwiązaniem poprawiającym ich obraz obiektów do czasu, kiedy nie zostaną poddane przebudowie lub całkowitej rozbiórce.

Obiekt ma działanie rehabilitacyjne, wpływa korzystnie na samopoczucie człowieka oraz na jego zdrowie. Projekt jest odpowiedzią na aktualne problemy miasta. „Tchnienie” wpływa także na estetyczne aspekty zagospodarowanych przestrzeni i punkty orientacyjne w mieście. Obiekt stanowi nową atrakcję dla starego miasta Krakowa, która dodaje mu świeżości. Ponadto jego zaletą jest dopasowanie do aktualnych potrzeb. Obiekt posadowiony jest na mikropalach rurowych, rozwiązanie to zapewnia szybki i łatwy montaż.
W miarę postępu technologicznego konstrukcję można modyfikować i wyposażać w nowe systemy, a kiedy pojawi się potrzeba posadowienia nowego budynku w wyznaczonym obszarze - rozebrać.

Autor:Małgorzata Barwińska, Justyna Bielak, Kamil Brończyk, Natalia Choinacka, Aleksandra Dębicka, Laura Janik, Weronika Radzięta Nazwa uczelni:Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Rok studiów:V