Architektura Murator Studenci Projekty Teatr Miejski we Włocławku

Teatr Miejski we Włocławku

Motywem przewodnim koncepcji jest rewitalizacja zabytkowej części miasta, która ma stać się impulsem do aktywizacji społecznej i tym samym rzeczywistego ożywienia rejonu, podnosząc jego rozpoznawalność i wzmacniając ofertę programową.

Teatr Miejski we Włocławku
Wizualizacja
Autor / autorzyPatrycja Szczerbiak, Grzegorz Gauza
Nazwa uczelniUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Rok studiówII
Opieka naukowa dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj , prof. nadzw. UTP, mgr inż. arch. Dawid Wieczorkowski.

Projekt koncepcyjny w warstwie ideowej prezentuje kierunki, w jakich powinien rozwijać się rejon Starego Miasta. Warstwa materialna konsekwentnie organizuje przestrzeń Starego Rynku. Budynek uzupełnia pierzeję placu, dzięki czemu przestrzeń stanie się wyczuwalna, wzrośnie komfort użytkowników. Dodatkowo wzmocni ściany prowadzące najważniejszej ulicy Śródmieścia - 3 Maja, która jest głównym deptakiem miasta.

Motywem przewodnim niniejszej koncepcji jest „Odnowa”: rewitalizacja zniszczonej, zabytkowej części miasta, która ma stać się impulsem do aktywizacji społecznej i tym samym rzeczywistego ożywienia rejonu, podnosząc jego rozpoznawalność i wzmacniając ofertę programową.
Kolejnym istotnym motywem jest pojęcie „Spotkanie”, kiedy ludzie mają szansę i okazję do przebywania ze sobą nawzajem, czy to podczas przerw między spektaklami, czy przy szybkim spotkaniu w dzień wolny od spektaklu.
W projekcie uwzględnione zostały potrzeby najmłodszych użytkowników, sale warsztatowe - malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne. Koncepcja uwzględnia również potrzeby osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Taras widokowy z zielenią na dachu zapewnia niezapomniane widoki na panoramę włocławskiego Śródmieścia.
W swoim projekcie proponujemy bryłę o prostej formie, która spełni nie tylko zadanie urbanistyczne, ale również stanie się akcentem miejsca. Fasada o jednakowej kolorystyce została uzupełniona o charakterystyczne wgłębienia o regularnym rytmie, podkreślając pionowe podziały sąsiednich elewacji. Dodatkowym elementem spajającym projektowany obiekt z istniejącą tkanką jest zaakcentowany profilowany cokół. Elementem wieńczącym bryłę budynku jest wyraźnie podkreślona attyka, która razem z podstawą (cokołem) tworzy ramę koncentrującą budynek w jedną całość. Wejście główne, zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej, wykreowane jest przez wcięcie w narożniku bryły. Elewacja północna, w większości przeszklona, ma za zadanie wciągnąć i zainteresować jak największą liczbę gości.
Ideę kontynuowaliśmy we wnętrzu budynku, tworząc przestronną, jasną strefę wejściową - foyer, które dzięki zastosowaniu szklanej fasady spaja tętniące życiem miasto z grą toczącą się wewnątrz budynku. W sercu bryły umiejscowiona została główna sala teatralna mogąca pomieścić ponad 300 osób. Wnętrze wykreowane zostało przy pomocy dwóch uzupełniających się wzajemnie materiałów - drewna i miedzi. Elementem dekorum sali jest szereg reflektorów, stanowiący jeden z głównych akcentów estetycznych sali teatralnej. Widownia, zaprojektowana w sposób mobilny, stwarza możliwość dowolnej aranżacji, w zależności od rodzaju przedstawienia. W dalszej części zaplanowano scenę z zapadnią sceniczną oraz otwartą przestrzeń techniczną wraz z garderobami. Na drugiej kondygnacji usytuowano sale warsztatowe, zaplecze administracyjne, salę konferencyjną, pomieszczenia związane z obsługa techniczną sali teatralnej. W części podziemnej zaplanowano pomieszczenia techniczne, magazyny oraz miejsca postojowe dla ponad 100 samochodów osobowych.
Uzyskana w ten sposób optymalna pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcja zagospodarowania i aranżacji przestrzeni uwzględnia publiczną funkcję obiektu, podkreślając wyjątkowy charakter miejsca – z uwzględnieniem tradycji, walorów kulturowych i użytkowych. Koncepcja mogłaby stać się przestrzenią manifestującą silny związek instytucji kultury z użytkownikiem i miejscem.

Autor:Patrycja Szczerbiak, Grzegorz Gauza Nazwa uczelni:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Rok studiów:II