Architektura Murator Studenci Projekty Wyspa Nomadów w Gdańsku

Wyspa Nomadów w Gdańsku

Celem projektu było stworzenie miejsca o wyjątkowym charakterze, będącego jedyną tego typu inwestycją na skalę całego miasta i mającego odniesienie do coraz silniej występujących zmian klimatycznych

Wyspa Nomadów w Gdańsku
Wizualizacja
Autor / autorzyWeronika Gielo, Daria Uss
Nazwa uczelniSopocka Szkoła Wyższa
WydziałWydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
Rok studiówIV
Opieka naukowa DR INŻ.ARCH. JAN CUDZIK, DR INŻ.ARCH. BARTEK FELSKI

Celem naszego projektu było stworzenie miejsca o wyjątkowym charakterze, będącego jedyną tego typu inwestycją na skalę całego miasta i mającego odniesienie do coraz silniej występujących zmian klimatycznych. Inspiracją do zaprojektowania zespołu budynków usługowych, oraz zamieszkania zbiorowego było spotkanie z nomadem Danishem Soomro, który na zorganizowanym przez Sopocką Szkołę Wyższą wykładzie opowiedział o swoim życiu, oraz sposobie w jaki pracuje. Obecnie coraz więcej firm proponuje i umożliwia swoim pracownikom pracę w trybie home office, którą możemy wykonywać w dowolnie wybranym miejscu, a wiele zawodów wiąże się częstymi wyjazdami i delegacjami. Zaprojektowane budynki stworzone są dla ludzi pracujących właśnie w ten sposób. Naszym celem było zaprojektowanie zabudowy nie tylko zróżnicowanej architektoniczne ale przede wszystkim takiej, która w swojej ofercie będzie posiadać różnego rodzaju funkcje, oraz usługi wpisujące się w potrzeby ludzi zdalnie pracujących. Wybrana działka znajduje się w Gdańsku - w jego historycznym Śródmieściu, miejscu odpowiednim ze względu na bliską obecność różnego rodzaju obiektów publicznych, dobrą komunikację oraz dostęp do wody podnoszącej walory miejsca. Grupą docelową są osoby pracujące zdalnie, przyjezdni, oraz osoby z zewnątrz chcące skorzystać z usług znajdujących się w projektowanej zabudowie. Projekt przewiduje stworzenie nadziemnych budynków zamieszkania zbiorowego z pokojami na wynajem, oraz rewitalizację istniejącego budynku znajdującego się na projektowanym terenie, i wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. zupełnieniem będą samoobsługowe usługi, takie jak miejsca do co-workingu, mediateka, powierzchnie dla start-upów. Powstaną także pomieszczenia na wynajem, takie jak sale konferencyjne dla firm, oraz dla większej ilości osób pracujących zdalnie w tej samej branży, a także mała, bezobsługowa gastronomia. W skład projektu wchodzą także; garaż podziemny, naziemne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przewidziane są również miejsca postojowe na jednoślady. Projekt został uzupełniony o rozwiązania ekologiczne, których istotnym elementem są ogrody deszczowe, gromadzące nadmiar zbierającej się wody i jej filtrację, w wyniku umieszczenia w nich odpowiednio dobranych roślin hydrofitowych oczyszczających wodę. Ogrody te stanowią swoisty zbiornik retencyjny, zktórego woda będzie użytkowana do podlewania zieleni na projektowanym terenie oraz w
jego sąsiedztwie, a także do wykorzystania w zabudowie. Zastosowanie takiego rozwiązania wpłynie na poprawę mikroklimatu i udowodni, że można tworzyć projekty współgrające z naturą i nie wpływające negatywnie na klimat.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykazuje, że opracowywany teren jest narażony na okresowe zalania. Ze względu na to wysokie ryzyko budynki zostaną usytuowane na palach. Takie posadowienie zabudowy będzie alegorią nomadów, czyli wędrowców nieposiadających miejsca zamieszkania i niezwiązanych z żadną ziemią, tak jak i związku z nią nie będą miały unoszące się na palach budynki. Wokół założenia przewidziano zaprojektowanie zieleni z zachowaniem istniejącego drzewostanu. Opracowywany teren pomimo swojej lokalizacji w Śródmieściu znajduje się w znacznej
odległości od miejskiego zgiełku i hałasu, co korzystnie wpłynie na pracę i wypoczynek osób czasowo zamieszkujących lub przebywających w zaprojektowanych budynkach. Zabudowa będzie pozytywnym i korzystnym akcentem dla miejsca, w którym powstanie.

Autor:Weronika Gielo, Daria Uss Nazwa uczelni:Sopocka Szkoła Wyższa Rok studiów:IV