Architektura MuratorStudenciWydarzenia studenckie5 edycja Seminarium Naukowego Studentów Architektury PŁ „Łódź U Like" - kwiecień 2013

5 edycja Seminarium Naukowego Studentów Architektury PŁ „Łódź U Like" - kwiecień 2013

Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej IX Piętro ogłasza 5 edycję Seminarium Naukowego Studentów Architektury PŁ Łódź U like 2013! Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć

Koła Naukowego Studentów Architektury IX PIĘTRO od pięciu lat organizuje w Instytucie Architektury i Urbanistyki spotkania z cyklu Łódź U like. Ubiegłoroczna edycja po raz pierwszy miała charakter ogólnopolski.

Zapraszamy wszystkich studentów do podzielenia się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni.

Zapraszamy do opowiadania o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach, zrealizowanych projektach.
Zapraszamy także uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus – podzielcie się (szczególnie z młodszymi) tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach – zachęcają organizatorzy.

Seminarium obędzie się w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w dniach 23-26 kwietnia 2013.

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji Ł
1. Przesłać na adres wstepniak.lodzulike13@gmail.com streszczenie wystąpienia w formacie *.doc, *.docx lub *.rtf, (max. 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5), podając w nagłówku imię i nazwisko, rok studiów, tytuł naukowy, reprezentowaną uczelnię (ewentualnie koło naukowe) oraz tytuł (temat) prezentacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.03.2013 o godzinie 23.59.
W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji wystąpień. Selekcjeprzeprowadzi jury złożone z trzech członków Koła Naukowego IX PIĘTRO, opiekuna Koła oraz innego przedstawiciela kadry naukowo-dydaktycznej IAiU PŁ. Wyniki ewentualnej kwalifikacji wstępnej zostaną ogłoszone 05.04.2013 roku na stronie internetowej www.lodzulie.blogspot.com
2. Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint (lub dowolnym innym powszechnie dostępnym). Czas trwania max. 20 minut.
3. Przygotować pełny tekst wystąpienia i przekazać go organizatorom do dnia rozpoczęcia seminarium; materiał wykorzystany zostanie w publikacji podsumowującej spotkanie.
4. Do dnia 09.04.2013 wpłacić wpisowe w wysokości około 100 zł od osob - ostateczna wysokość wpisowego oraz nr konta na który należy dokonać wpłaty zostaną podane na stronie www.lodzulike.blogspot.com po 31.03.2013

Więcej informacji
Szczegółowe informacje: http://lodzulike.blogspot.com/
Kontakt: e-mail lodzulike@gmail.com
Informacji udziela również opiekun Koła Naukowego „IX PIĘTRO”: dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski, wlodzimierz.witkowski@p.lodz.pl


Wybrane tematy prezentacji z ubiegłorocznej edycji

Joanna Budner „Drewniane cerkwie typu huculskiego i jej użytkownicy- czyli jak mieszkańcy dbają o swoją świątynie”
Emilia Jakubowska „ARCHIFIESTA- ewolucja idei”
Milena Maliszewska „Architekt made in china”
Michał Matysiak „Bogactwo materiałów i detali w współczesnej architekturze Łodzi”
Ewelina Michaś, Ewelina Stępień „Targi meblowe Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie 2011 jako mekka projektantów, wyrocznia stylu i centrum światowego designu”
Andrzej Olejniczak „Kategorie etyki i estetyki a zagadnienia filozofii i praktyki architektonicznej. Poszukiwanie modelu „Mapy teorii architektury”
Katarzyna Płatkowska „Spotykajmy się”
Andrzej Pajączkowski „Zbudujmy sobie dom!”
Edyta Skiba „Poezja architektury- czy budynek ma duszę?”
Damian Sokołowski „Dom z butelek- ekologiczny, ale czy opłacalny?”
Dagmara Staniszewska „INSTANTbul- Instanbul miasto pogranicza, na szybko”
Małgorzata Urbańska „Ateny- Igrzyska 2004 roku i co dalej?”
Marta Wadowska, Barbara Żółtowska „Lubiliśmy kolory. Lubimy kolory.”; „Na tropie czeskiego kubizmy - praski weekend”; „Jak oświetlić aby zabłysnąć”
Anna Woźniakowska „Inspirowane- na planie- w kształcie. O poszukiwaniu graniczy między ciekawą architekturą a dosłownością i kiczem”

Politechnika Warszawska
Mateusz Potemski, Leszek Włochyński „Architektura na fali - rzecz o rejsach Architektów”; „Kamienie światłem malowane - podróże w przeszłość architektury dzięki eFototece ZAP WAPW”

Politechnika Wrocławska
Elżbieta Grodzka „Muzea sztuki w Brazylii - wybrane realizacje”
Klaudia Kalcińska „Symbolika współczesnej architektury Luksemburga”
Paweł Owczarek „Sztuka tworzenia osad przez plemienia masajskie w Tanzanii i Kenii- na podstawie własnych doświadczeń i spostrzeżeń z odbytej podróży”
Ewa Pol „Pampulha w Belo Horizonte początkiem zmiany myśli architektonicznej Oskara Niemeyera”
Mateusz Sikorski „Mobilność architektury”

Politechnika Poznańska

Dominika Drozdowska „Creative cities - miasta z pomysłem, pomysł na miasto”
Justyna Kulczyńska, Adrianna Schӧnerich, Agata Sobańska „Odwiedzając Bogatynię, krainę domów przysłupowych”
Sebastian Łapiński, Aleksandra Raniewicz „Zrozumieć rytm wszystkiego”
Dominika Ranosz „Projektowanie w czasie, czas w projektowaniu”
Dominika Szewczyk „Ocalić opowiedzieć - dokumentacja twórczości poznańskich architektów i urbanistów XX wieku”
Aleksandra Wiśniowska, Alicja Witkowska „Malta Poznania warta”

Politechnika Gdańska
Ewa Marczewska „Zagubione… odnalezione. Zapomniane i opuszczone przestrzenie Gdańska”

Politechnika Krakowska
Paweł Józefowski „Architektura międzywojenna w Dolinie Górnego Portu na Huculszczyźnie”
Konrad Kudłacz „Architektura uzdrowiskowa na Huculszczyźnie”

Politechnika Białostocka
Paweł Dudko „Ukryta obecność. Rzeka Pełtew we Lwowie”

Politechnika Śląska
Kamila Dare „Tradycyjne nigeryjskie budownictwo mieszkaniowe - czyli co ma wspólnego glina ze zrównoważonym rozwojem”

Politechnika Lubleska
Aneta Kuc „Architektura współczesna Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Południowej”

Politechnika Opolska
Sandra Hurek, Anita Głupczyk „Z granicą czy bez, czyli… a little bit forgotten country”

University Of Thessaly  (Grecja)
Maria Christou „What is architectura apart from providing man with a shelter?”