Bezpieczniej w mieście

Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza XIII edycję Konkursu Studenckiego w tym roku pod hasłem „Bezpieczniej w mieście”. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) oraz architektury wnętrz państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i artystycznych.

Bezpieczniej w mieście

Wzrost bezpieczeństwa w mieście utożsamiany jest przede wszystkim z przeciwdziałaniem przestępczości, stosowaniem solidnych i wytrzymałych drzwi i okien. Ale poczucie zagrożenia mogą wywoływać źle zaplanowane przejścia dla pieszych, brak barier w miejscach, które by tego wymagały, złe oświetlenie, niezabezpieczone place zabaw. W tym kontekście niebezpieczna może być pozbawiona oświetlenia brama, ale również nieużywany wiadukt, zaniedbany skwer, opuszczona działka,  które dzięki odpowiedniemu projektowi mogą zmienić się z zapomnianej i groźnej przestrzeni w miejsce niekonwencjonalnego odpoczynku.
W tej edycji konkursu szukamy odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu mała architektura może wpływać na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta?

Zadanie konkursowe polega na: ZDEFINIOWANIU NIEBEZPIECZEŃSTWA – czyli na znalezieniu konkretnego zjawiska i miejsca, które zdaniem uczestnika stanowi zagrożenie, a następnie ZNALEZIENIU ARCHITEKTONICZNEGO ROZWIĄZANIA PROBLEMU – czyli zaprojektowaniu elementów małej architektury, służących podniesieniu bezpieczeństwa w sposób trwały lub czasowy.

Jury oceniać będzie trafną odpowiedź na zadany temat, oryginalność pomysłów oraz techniczne możliwości realizacji projektu. Autor ma obowiązek przedstawienia wizualizacji rozwiązania w konkretnym, istniejącym w rzeczywistości terenie, a nie w lokalizacji abstrakcyjnej. Jury zwróci uwagę na wybór miejsc i adekwatność projektu do sytuacji w przestrzeni.

Zakres opracowania:

Plansza 1:
– sytuacja
– widok/widoki
– rzut/rzuty i przekrój/przekroje
– krótki opis idei oraz informacja o wykorzystanych materiałach i technologiach
Opcjonalnie: – wybrany detal pokazujący zasadę projektową i konstrukcyjną, wykończenie i użycie materiałów.
Skala wszystkich elementów opracowania (czytelnie podana obok rysunków) musi być adekwatna do wielkości obiektu.
Plansza 2:
– wizualizacja/wizualizacje
realistyczne przedstawienie koncepcji w kontekście urbanistycznym (a więc pokazanie, jak wyglądać będzie zaprojektowany element małej architektury, służący podniesieniu bezpieczeństwa w sposób trwały lub czasowy).
Obie plansze w formacie 100 x 70 cm (w poziomie) muszą być wykonane na sztywnym i lekkim podkładzie (umożliwiającym ekspozycję podczas wystawy pokonkursowej), w technice dowolnej.
Makieta:
(jeśli jest możliwa do wykonania)
– nie większa niż 100 x 100 x 100 cm
– wykonana z materiałów imitujących zrealizowaną koncepcję
Do projektu należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją obu plansz (w osobnych plikach) oraz fotografią makiety (jeśli została opracowana) w formacie .jpg w rozdzielczości 300 dpi (rozmiar oryginalny) oraz w rozdzielczości 72 dpi (rozmiar 800 x 600 pikseli).
Nazwy plików powinny zawierać sześciocyfrowy, nadany przez autora, numer pracy, według wzoru: plansza_1_xxxxxx; plansza_2_xxxxxx; makieta_xxxxxx
Elektroniczna wersja plansz i zdjęcie makiety umieszczone zostaną na stronie www.architektura.muratorplus.pl/studenci w celu przeprowadzenia głosowania wśród internautów na najlepszy projekt tej edycji Konkursu Studenckiego.

Terminy:

Ogłoszenie konkursu – październik 2011
Rejestracja wyłącznie przez internet –  do 4 kwietnia 2012
Opłata rejestracyjna 15 zł
Składanie prac konkursowych osobiście lub pocztą kurierską do 13 kwietnia 2012
Ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy pokonkursowej  20 kwietnia 2012

Skład jury:

Jan Kubec – architekt, pracowania RAr-2 Laboratorium Architektury,
wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, autor budynku
Centrum Nauki Kopernik – sędzia
Maciej Miłobędzki – architekt, współzałożyciel warszawskiej pracowni JEMS
Architekci – sędzia
Ewa P. Porębska – architekt, redaktor naczelna miesięcznika
„Architektura-murator” – sędzia, stały członek jury
Lech  Rowiński – architekt z pracowni Beton,  współtwórca
drewnianego kościoła we wsi Tarnów – nominowanego do nagrody Miesa van der Rohe,
a także projektant ubrań, mebli, scenografii – sędzia
Marlena Happach – architekt, działająca w Stowarzyszeniu Odblokuj,
dla którego miasto jest polem analiz i interwencji wpływających na poprawę jakości życia –  sędzia referent

Nagrody i wyróżnienia:

nagroda główna 7500 zł
trzy wyróżnienia po 1500 zł
Wszystkie nagrodzone prace opublikowane zostaną na łamach magazynu „Architektura-murator” i na stronie internetowej miesięcznika.
Nagroda została ufundowana przez miesięcznik „Architektura-murator”. Przyznawana jest w corocznej edycji konkursu ogłaszanego na łamach Kolumn Studenckich.

Sponsor konkursu

Sponsor XIII edycji Konkursu Studenckiego, DRUTEX S.A.., ufunduje pozaregulaminową nagrodę specjalną dla uczestnika, który w swoim projekcie w sposób twórczy wykorzysta produkt DRUTEX S.A.. Sponsor dostarczy wszystkim zainteresowanym informacji na temat swoich wyrobów i stosowanych w nich materiałów.

Informacje:

Urszula Bieniecka tel.: 22 590 50 26, fax: 22 590 52 89, e-mail: architektura_org@murator.com.pl
Krzysztof Zięba tel.: 22 590 55 46, fax: 22 590 52 89 e-mail: architektura_internet@murator.com.pl

Redakcja „Architektury-murator”, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

Karta rejestracyjna, regulamin, numer konta oraz bieżące informacje o konkursie na stronie architektura.muratorplus.pl/studenci
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem i warunkami konkursu!

Bezpieczniej w mieście. „Architektura-murator” zaprasza na wystawę pokonkursową W najbliższy piątek, o godz. 12.00, ogłoszone zostaną wyniki XIII Konkursu Studenckiego „Architektury-murator” zorganizowanego pod hasłem "Bezpieczniej w mieście". Uroczystość, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej, odbędzie się w Pawilonie Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy!