Ekologiczna ściana

Student z Polski wymyślił strukturalną ścianę z kontenerów na bioodpady. Układ elementów jak również ich kształt miał dodatkowo tworzyć miejsca schronienia dla zwierząt, gromadzić wodę, redukować CO2, a układ kolektorów słonecznych zaopatrywać budynek w energię elektryczną

Ekologiczna ściana

Stanisław Młyński , student V roku Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej w zeszłym roku brał udział w międzynarodowym konkursie na ekologiczną ścianę (ECOLOGICAL WALL COMPETITION) organizowanym przez National Taipei University of Technology (NTUT) School of Architecture. Spośród 200 nadesłanych prac, zdobył III nagrodę.

OPIS PROJEKTU
Organizatorzy konkursu wzywali do zaprojektowania ekologicznej ściany. Przystępując do pracy wziąłem pod uwagę bezużyteczne, brudne, istniejące lub mające powstać miejskie ściany. Buiorąc pod uwagę fakt, że każdy organizm składa się z olbrzymiej ilości komórek - co ma zapewnić niezawodność układu, zaproponowałem uniwersalną strukturę zbudowaną z modułów, dzięki której stare, przemysłowe budynki, szare osiedla, czy betonowe biurowce można by zamienić w zielone ekosystemy. Podczas całego procesu projektowego istotne dla mnie było poszukiwanie inspiracji w naturze, która jest ideałem OPTYMALIZACJI. Odpady organiczne stanowią blisko 40% naszych koszów na śmieci, a samo kompostowanie jest jednym z najtańszych i najprostszych sposobów recyklingu. Proponuję zatem system gromadzenia odpadów takich jak ścięta trawa, torebki po herbacie, kartony, papier i wiele innych, polegający na dostarczaniu pustych "komórek" (pojemników) i odbieraniu pełnych, które po okresie zamiany nieczystości w glebę będą tworzyły ekologiczne struktury. Kształt każdej "komórki" jest wypadkową dwóch funkcji: pojemnika na odpady oraz konstrukcyjnego elementu budynku. Utworzone ściany mogą stać się gruntem dla roślin, które będą redukowały ilość CO2 jak również pozytywnie wpływać na mikroklimat. Dobranie tektoniki układu ma za zadanie gromadzić jak największą możliwą ilość wody opadowej, jak również stanowić schronienie dla lokalnej fauny. Dodatkowo proponuję system paneli solarnych, który ma uwzględniać potrzeby pracowników (światło dzienne) oraz wyłapywać możliwe dużo promieni słonecznych. Budowa kolektorów zainspirowana została budową złożonego kwiatu. Pragnąłem stworzyć uniwersalne rozwiązanie, które swoją formą dopasuje się do otoczenia.
Chciałem, aby każdy w prosty sposób dokładając swoją "komórkę" mógł wpływać na miasta, czyniąc je bardziej zielonymi.

Stanisław Młyński