Architektura MuratorStudenciWydarzenia studenckieNagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

Prezentujemy wyniki konkursu o doroczną polsko-niemiecką nagrodę integracyjną BDA-SARP, której finał wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył się w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Berlinie.

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego przez 19 lat konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłowej, w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą Nagroda Waltera Henna. Obecnie nagroda przyznawana jest pracy dyplomowej magisterskiej, której przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości. Finał nagrody odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca, naprzemienne w Polsce lub Niemczech i trwa 4 dni. W trakcie wydarzenia uczestnicy biorą udział w warsztatach architektonicznych i prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim jury. Celem nagrody jest integracja środowiska młodych architektów z Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, a także wspieranie wzajemnych kontaktów przez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Tegoroczny finał odbył się w dniach 28 czerwca – 1 lipca w Berlinie. Towarzyszyły mu warsztaty, prowadzone przez architekta Matta Cęckiewicza, pt. Former Gaslamp Factory – Activation, Re-use, Potentials! Ich celem było przedstawienie strategii rewitalizacyjnej dla obszaru wokół terenu dawnej, berlińskiej fabryki lamp gazowych (ehemalige Julius Pintsch AG). Uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić analizę okolicy, odkryć różne struktury, zidentyfikować potencjał miejsca i zaprojektowanie strategii, która reaktywowałaby te struktury z pożytkiem dla bliższego i dalszego sąsiedztwa. Spośród 18 prac wytypowanych do nagrody jury w składzie: architekci Jan-Henrik Hafke (BDA, przewodniczący jury), Ewa Kuryłowicz (SARP), Jacek Lenart (SARP), Katharina Löser (BDA), Jan Wirth (BDA), Karol Langie (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu) oraz Olaf Bahner (sekretarz organizacyjny ze strony BDA, bez prawa głosu) przyznało nagrodę główną Jani Ring z Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen za projekt Arrivare a Venezia. W poszukiwaniu wrodzonych cech charakterystycznych Wenecji. Propozycja możliwego podejścia do miast. Ponadto, jury przyznało dwa wyróżnienia równorzędne, dwa wyróżnienia honorowe oraz wzmiankę. Wręczenie nagród odbyło się 1 lipca br. w Niemieckim Centrum Architektury (Deutsches Architektur Zentrum DAZ) w Berlinie. W trakcie ceremonii miała miejsce również uroczystość nadania honorowego członkostwa Federacji Niemieckich Architektów BDA Profesor Janinie Kopietz-Unger oraz wiceprezesowi SARP, architektowi Jackowi Lenartowi w uznaniu za ich wybitne zasługi na rzecz partnerskiego dialogu architektów i ich stowarzyszeń SARP i BDA oraz współkształtowania Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.

(RED.)

NAGRODA GŁÓWNA

TEMAT: ARRIVARE A VENEZIA. W POSZUKIWANIU WRODZONYCH CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH WENECJI. PROPOZYCJA MOŻLIWEGO PODEJŚCIA DO MIASTA (ARRIVARE A VENEZIA. AN INQUIRY ABOUT VENICE‘S INNATE CHARACTERISTICS. A PROPOSAL ON A POSSIBLE APPROACH TOWARDS THE CITY)

AUTORKA: JANIA RING, RHEINISCH- -WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

PROMOTORZY: PROF. UWE SCHRÖDER, PROF. ANNE-JULCHEN BERNHARDT

OPINIA JURY (FRAGMENT)

(...) Praca realizuje obietnice zawarte w długim tytule pracy magisterskiej w sposób systematyczny i logiczny. Wenecja jest klejnotem dla ludzkości. Umierając przed naszymi oczami wydaje się skazana na długi i nieodwołalny rozkład. Badania zawarte w projekcie i konceptualne propozycje ilustrujące podjęte decyzje architektoniczne i urbanistyczne udowadniają, że Wenecję może jednak czekać inna przyszłość. Przyszłość ta została w projekcie podana w bardzo strategiczny sposób, odnoszący się do wrodzonej morfologii miasta – teraz niewidzialnej, ale ciągle obecnej, jak mógłby powiedzieć Italo Calvino. Rozwiązania architektoniczne i formy budynków, które witają gości w trzech nowych miejscach przybywania do miasta, pozwalają mu się od razu przedstawić, nawet z daleka. Wenecja jest znana i słynna dzięki swemu architektonicznemu pięknu. Można teraz powstrzymać jej rozkład dzięki czysto architektonicznym i urbanistycznym zabiegom.

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

TEMAT: POSTMIASTO – WYLUDNIAJĄCE SIĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE BYTOMIA (POSTCITY. SHRINKING CITIES ON AN EXAMPLE OF BYTOM)

AUTOR: MIKOŁAJ GOMÓŁKA, POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PROMOTOR: PROF. SŁAWOMIR GZELL

OPINIA JURY

Wiele miast traci mieszkańców, podobnie jak Rzym w szóstym wieku. Refleksja Pana Gomółki z pewnością nie rozwiąże problemu depopulacji w zupełności, ale stwarza pole dla rozwinięcia poetyckiej utopii, a także przedstawia problem w szerszym historycznym kontekście. Autor, rozwiązując problem zachowania tożsamości miast, skoncentrował się na ich rejonach centralnych, obszary peryferyjne przekształcając w ogrody. Jest to podejście, które w miastach gęstych i prosperujących byłoby niemożliwe, lecz dla miast malejących może stać się zachęcającą propozycją.

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

TEMAT: POMNIK WOJNY I MUZEUM SZTUKI. REWITALIZACJA DAWNEJ WIEŻY PRZECIWLOTNICZEJ Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W WIEDNIU (WAR MEMORIAL & ART MUSEUM. REUSE CONCEPT FOR A WORLD WAR 2 FLAK-TOWER IN VIENNA)

AUTOR: ARTHUR NEZNANOW, STAATLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE STUTTGART

PROMOTOR: PROF. MARK BLASCHITZ

OPINIA JURY (FRAGMENT)

Autor w swojej pracy skupia się na adaptacji dawnej wieży przeciwlotniczej w Wiedniu. Zewnętrzna forma bunkra pozostaje niezmieniona. Za to wnętrze zostało radykalnie przetworzone poprzez usunięcie części konstrukcji. Ekspozycja rozwija się w niespodziewanej przestrzeni. Strategia ta nadaje nową jakość staremu schronowi, czyniąc go istotnym przykładem przekształcania nieużywanych obiektów z II wojny światowej.

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

TEMAT: GENIUS VACUI. O PUSTCE, PRÓŻNI I NIEOBECNOŚCI (GENIUS VACUI. ABOUT EMPTINESS, VOID AND ABSENCE)

AUTOR: TOBIAS RABOLD, FACHHOCHSCHULE MÜNSTER

PROMOTOR: PROF. KIRSTEN SCHEMEL

OPINIA JURY

W czasach, kiedy każdy z nas napotyka nieskończoną liczbę przedmiotów i możliwości, w których odległości w rzeczywistości przestają istnieć, a każdy jest dostępny w dowolnym czasie lub miejscu, myślenie o fenomenie nicości, pustki i braku wydaje się fascynującym. Tam, gdzie nie ma nic, wszystko być może. Jeszcze kilka lat temu Berlin pełen był pustych przestrzeni i miejsc. Zaistnienie nowych pustek w strukturze miasta mogłoby być interesujące. Powstaje jednak pytanie, czy pustka ta musi mieć tak dramatyczny i wyszukany wyraz.

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

TEMAT: GRASSI FUTURE – ROZBUDOWA MUZEUM GRASSI W LIPSK (GRASSI FUTURE – EXTENSION GRASSI MUSEUM LEIPZIG)

AUTOR: KEVIN GROSS-BÖLTING, UNIWERSYTET TECHNICZNY W DORTMUNDZIE

PROMOTORZY: PROF. ANSGAR SCHULZM, PROF. BENEDIKT SCHULZ

OPINIA JURY (FRAGMENT)

Nagrodę przyznano za projekt rozbudowy kompleksu muzealnego z wykreowaniem głównego gmachu jako mocnego „portalu“ obiektu, znaczącego w przestrzeni miasta i ją porządkującego. Ekspresyjna stylistyka rozbudowy nawiązuje do języka „art deco“, będąc kontynuacją stylu części istniejącej obiektu. Spójne przeprowadzenie dróg komunikacyjnych porządkuje dostęp do wszystkich trzech placówek muzealnych zgromadzonych w kompleksie i hierarchizuje je w sposób upłynniający cyrkulację widzów. (...)

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

WZMIANKA

TEMAT: NEGATYW URBANISTYCZNY SCHLESISCHES MUSEUM FÜR BILDENDE KÜNSTE WE WROCŁAWIU. OŚRODEK ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (URBAN NEGATIVE OF THE SCHLESISCHES MUSEUM FÜR BILDENDE KÜNSTE IN WROCŁAW)

AUTORKA: AGATA PIEROŻYŃSKA, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

PROMOTOR: DR TOMASZ GŁOWACKI

OPINIA JURY (FRAGMENT)

Projekt (...) typologicznie przeznaczony dla niewidomych, w istocie odnosi się do wielowarstwowej struktury symboliki miejskiej przestrzeni, łącząc przeszłość i teraźniejszość przez odwołanie do Muzeum istniejącego niegdyś w tym miejscu. Rozmyty wygląd budynku, odtworzonego w negatywie tylko po to, aby zatopić go w szklanym prostopadłościanie, przywodzi na myśl problemy ze wzrokiem głównych użytkowników Centrum, sugerując jednocześnie niejednoznaczną historię tej miejskiej przestrzeni i jej przekaz. (...)

Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej
Nagrody Nowego Bauhausu 2022: przyjmowania zgłoszeń do nowej edycji konkursu Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej odsłony konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu 2022. Projekty, realizacje i inicjatywy można nadsyłać do 28 lutego.
European Prize for Urban Public Space 2022 Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią rusza European Prize for Urban Public Space 2022: najważniejszy międzynarodowy konkurs honorujący wyjątkowe przestrzenie publiczne w Europie. Nabór zgłoszeń rozpocznie się w lutym.
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2021 – przyjmowanie zgłoszeń Co działo się na polskiej scenie architektonicznej w 2021 roku? Które realizacje pozostawią trwały ślad w polskiej przestrzeni? Grupa Sztuka Architektury zaprasza do udziału w 14.  edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Zgłoszenia możecie przesyłać do 14 lutego w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz.
Polskie realizacje w konkursie o EU Mies Award Od Bramy do Miasta Zmarłych Loeglera po Wydział Radia i Telewizji w Katowicach BAAS Arquitectura, Grupa 5 Architekci i Małeccy Biuro Projektowe.
Złoty Wawrzyn Olimpijski dla Biura Projektów Lewicki Łatak Polski Komitet Olimpijski po raz kolejny przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia kształtujące humanistyczne wartości sportu. Wśród laureatów Biuro Projektów Lewicki Łatak, PSBA i InoonI oraz eM4. Pracownia Architektury. Brataniec.
Architektura Roku Województwa Śląskiego 2021 – wyniki konkursu Znamy wyniki konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2021 organizowanego przez katowicki SARP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Grand Prix dla siedziby firmy EXG w Częstochowie projektu OVO Grąbczewscy Architekci!