Architektura MuratorStudenciWydarzenia studenckieStudent architektury z Lublina wśród najlepszych żaków z zagranicy w Polsce!

Student architektury z Lublina wśród najlepszych żaków z zagranicy w Polsce!

Pochodzący z Ukrainy Danylo Funtovoi z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej otrzymał nagrodę specjalną w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszego studenta zagranicznego.

Student architektury wśród najlepszych żaków z zagranicy w Polsce!
Laureaci konkursu Interstudent 2019; fot. dzięki uprzejmości Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

Konkurs Interstudent, organizowany w ramach programu Study in Poland, to wspólna inicjatywa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jego celem jest promowanie najlepszych obcokrajowców studiujących na uczelniach w naszym kraju.

Jak podkreślają organizatorzy, liczba zagranicznych studentów w Polsce stale rośnie. W roku akademickim 2017/2018 było ich już 72 743, czyli o 6950 więcej niż rok wcześniej. Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia – tłumaczą.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. W tym roku na konkurs napłynęło 80 zgłoszeń z 30 uczelni. Ogłoszenie wyników odbyło się 17 stycznia w Warszawie, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”. Wśród laureatów znalazł się Danylo Funtovoi z Politechniki Lubelskiej. Student otrzymał nagrodę specjalną za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną. Kapituła doceniła jego aktywność w środowisku studenckim, dobre wyniki w nauce i udział w projektach społecznych.

Danylo jest studentem II roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Pochodzi z Ukrainy. Jest niezwykle ambitny, pracowity i obowiązkowy. Po zajęciach bierze udział w różnych działaniach społeczno-wolontarystycznych, wykraczających poza granice kampusu Politechniki Lubelskiej i Lublina. Jest wolontariuszem programu „W Drodze” – wolontariatu na rzecz uchodźców. Angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Lubelszczyzny. Chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Karier PL i Urząd Miasta Lublin, np. targach pracy, konferencjach, warsztatach i spotkaniach – czytamy na stronie uczelni.

Nagrodę specjalną w tej samej kategorii otrzymała też Lisa Aditya z Indonezji, studentka Politechniki Gdańskiej. Pozostali laureaci to: Charles Woode z Ghany (Gdański Uniwersytet Medyczny) w kategorii studia licencjackie, Okta Chandra Aulia z Indonezji (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) wkategorii studia magisterskie: oraz Svitlana Sovinska z Ukrainy (Politechnika Krakowska) w kategorii studia doktoranckie. Więcej informacji tu.