Architektura MuratorStudenciWydarzenia studenckieUdane Przedsięwzięcia / Succes Stories – zapowiedź warsztatów studenckich

Udane Przedsięwzięcia / Succes Stories – zapowiedź warsztatów studenckich

Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na 15. Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić, mówi Alejandro Aravena, dyrektor 15. Biennale Architektury w Wenecji. Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie.

Success Stories
Identyfikacja wizualna: Syfon Studio

IDEA

„Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na 15. Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” mówi Alejandro Aravena, dyrektor 15. Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury. Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architekturymurator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegać one będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w podczas konferencji w Krakowie. Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem warsztatów może być każdy student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków na państwowych i prywatnych uczelniach architektonicznych, projektowych i artystycznych w Polsce. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty wydarzenia pokrywa Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenie do udziału w Warsztatach należy przesłać wyłącznie on-line na adres e-mail: success-stories@grupazpr.pl. Wielkość materiałów zgłoszeniowych nie może przekraczać w sumie 5 MB. Każdy element zgłoszenia należy opisać według Załącznika nr 1 do Regulaminu.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:

– wypełniony Formularz zgłoszeniowy

– jednostronicowe cv w formacie A4

– list motywacyjny na 800 znaków

– trójstronicowe portfolio w formacie A4, z pracami wybranymi według własnego uznania, które Uczestnik uważa za najbardziej interesujące do przedstawienia tutorom

– podpisane Oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Na zgłoszenia czekamy do 9 czerwca 2016 roku do godziny 23:59!

TERMINY

10 maja 2016 r. – ogłoszenie naboru na warsztaty

9 czerwca 2016 r., do godziny 23.59 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Warsztatach wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

13 czerwca 2016 r. – obrady jury (I etap), wyłonienie 30 studentów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

14 czerwca 2016 r. – ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji. Lista zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.success-stories.pl/ oraz na profilu Projektu https://www.facebook.com/successstories.udaneprzedsiewziecia.pl/

17-18 czerwca 2016 r. – II etap obrad jury. Rozmowy rekrutacyjne w siedzibie miesięcznika „Architekturamurator” ze studentami z zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji

20 czerwca 2016 r. – ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji. Lista 15-stu studentów zakwalifikowanych na warsztaty, oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.success-stories.pl/ oraz na profilu Projektu: https://www.facebook.com/successstories.udaneprzedsiewziecia.pl/

11-12 lipca 2016 r. – spotkanie uczestników w siedzibie redakcji, podczas których zostanie omówiony temat warsztatów i opracowane pytania do ankiety

13 lipca – 7 sierpnia 2016 r. – wysyłka ankiet do kuratorów wystaw, zbieranie informacji o narodowych pawilonach

8 sierpnia 2016 r. – przesłanie zebranych materiałów tutorom

12-17 września 2016 r. – wyjazd uczestników do Wenecji październik 2016 r. – konferencja podsumowująca warsztaty w Krakowie.

 

INICJATORKA WYDARZENIA

Ewa P. Porębska, architekt, krytyk architektury. Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator” i wiceprezes wydawnictwa ZPR Media S.A. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców architektury, jest pomysłodawczynią i kuratorką licznych wystaw poświęconych tej tematyce. Juror Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 oraz Nagrody European Prize for Urban Public Space 2016. Członek jury World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008-2010.

KOORDYNATORKA WYDARZENIA

Beata Tylec, architekt, fotoedytor, redaktor ds. studenckich „Architektury-murator”, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Fachhochschule Muenster w Niemczech. Organizatorka Konkursu Studenckiego miesięcznika „Architektura-murator”.

TUTORZY

Maciej Siuda, architekt, absolwent z wyróżnieniem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Universidad Politecnica de Valencia, jego dyplom XYZ STRUCTURE prezentowany m.in. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, finalista w międzynarodowym konkursie Archiprix na MIT w Bostonie, w latach 2008-2011 architekt w takich biurach projektowych jak Sou Fujimoto (Tokio) czy Grupo Aranea (Alicante). Realizuje projekty w Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Polsce i na Haiti.

Agata Twardoch, architekt i urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (dyplom WA PŚl 2004, doktorat 2010). Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania. Jej projekt domu własnego reprezentował Polskę na międzynarodowej wystawie „V4 Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2014”. Współwłaścicielka biura architektonicznego Pracownia 44STO.

Michał Wiśniewski, architekt, historyk sztuki, kierownik Ośrodka Edukacji Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, pracuje także w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2005: badania prowadzone w Graduate School of Architecture, Planning and Preservation of the Columbia University NY) oraz Komitetu Badań Naukowych (2005).

INFORMACJE

Beata Tylec

architektura_foto@grupazpr.pl

22 590-51-82

Redakcja „Architektury-murator”

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

Regulamin oraz bieżące informacje o warsztatach: http://www.success-stories.pl

Udane Przedsięwzięcia w Zachęcie Podczas spotkania w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zaprezentowano raport polskich studentów podsumowującego kondycję architektury na świecie.
Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY] At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.
Summarising report / Raport podsumowujący [PDF] Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia
Summarising conference in Kraków [VIDEO] Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.
Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
15. Biennale Architektury w Wenecji – warsztaty studenckie Udane Przedsięwzięcia / Success Stories W trakcie tegorocznego biennale „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury zorganizowały w Wenecji warsztaty dla studentów polskich uczelni. W nawiązaniu do hasła wystawy, Raport z frontu, uczestnicy podsumowali prezentacje wszystkich 63 krajów biorących udział w wydarzeniu. Publikujemy najciekawsze historie zebrane podczas warsztatów. Odnoszą się one do tematów takich, jak oddolne działania, problemy uchodźców czy przystępne mieszkalnictwo. W numerze także podsumowanie tutorów: Macieja Siudy, Agaty Twardoch, Michała Wiśniewskiego i Ewy P. Porębskiej, zestawienie realizacji uznanych przez kuratorów poszczególnych pawilonów za najbardziej znaczące dla architektury reprezentowanych przez nich krajów oraz wykresy opracowane na podstawie zebranych danych wraz z ich analizą przygotowaną przez koordynatotkę warsztatów Beatę Tylec.