Architektura MuratorStudenciWydarzenia studenckieWarsztaty Success Stories – relacja z przygotowań

Warsztaty Success Stories – relacja z przygotowań

Organizowane przez „A-m” i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie warsztaty umożliwią powstanie pierwszego globalnego raportu na temat kondycji architektury na świecie. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas dyskusji publicznej w trakcie tegorocznego biennale w Wenecji. Największym zaskoczeniem okazała się bardzo pozytywna reakcja kuratorów. Większość z nich od razu zgodziła się wypełnić kwestionariusz, a także wyraziła żywe zainteresowanie naszym projektem mówi jeden z uczestników warsztatów Michał Wasielewski, student pierwszego roku studiów magisterskich na WA PWr.

Success Stories
Uczestnicy warsztatów. Górny rząd od lewej: Michał Wiśniewski, agata Twardoch, Ewa P. Porębska, Agnieszka Chromiec, Grzegorz Krzemień, Michał Wasielewski, Wojciech Motyka, Maciej Siuda, Magda Koźluk, Jakub Andrzejewski, Filip Strzelecki, Karolina Tatar, Agata Skórka, Dagmara Pasińska, Natalia Piesik; dolny rząd od lewej: Beata Tylec, Przemysław Chimczak, Bartosz Girek, Anna Gajowiec, Magdalena Brzuska; fot. materiały prasowe

Już 12 września 2016 roku rozpoczynają się w Wenecji warsztaty studenckie Success Stories, organizowane wspólnie przez redakcję miesięcznika „Architektura-murator” i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Zadaniem uczestników będzie zebranie szczegółowych informacji o architekturze każdego z krajów prezentujących się na tegorocznym biennale – wyjątkowych budowlach, wyróżniających się twórcach, dominujących trendach i wyzwaniach, czyli wszystkim tym, co można byłoby uznać za ich Udane Przedsięwzięcia.

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 100 studentów architektury, architektury wnętrz i kierunków pokrewnych. Jury, w skład którego wchodzili architekci Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „Architektury-murator”, Michał Wiśniewski z Międzynarodowego Centrum Kultury, Agata Twardoch, Maciej Siuda i Beata Tylec, redaktor ds. studenckich „A-m”, wybrało spośród nich piętnastoosobowy zespół.

Success Stories
Agata Skórka podczas losowania pawilonównarodowych; fot. materiały prasowe

Na początku lipca w siedzibie redakcji w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie organizacyjne wszystkich tutorów i uczestników. Studenci zapoznali się z historią weneckiego biennale i najważniejszymi wystawami w pawilonach narodowych, a następnie zaprezentowali subiektywne przykłady Udanych Przedsięwzięć w architekturze. Na potrzeby projektu powstała też specjalna ankieta, której celem jest uzyskanie odpowiedzi na temat dobrych praktyk w 62 krajach biorących udział w tegorocznej edycji wystawy.

Kwestionariusz zawiera dziesięć pytań, między innymi o przełomową realizację, wydarzenie, które w ostatnim czasie wywarło największy wpływ na architekturę w danym kraju, cenionych architektów czy najlepszą, niskobudżetową realizację. Ponadto każdy ze studentów ma za zadanie znaleźć podstawowe informacje o krajach, którymi się opiekuje (populacja, waluta, PKB na mieszkańca, bezrobocie itp.).

Największym zaskoczeniem okazała się bardzo pozytywna reakcja kuratorów. Większość z nich od razu zgodziła się wypełnić kwestionariusz, a także wyraziła żywe zainteresowanie naszym projektem. Dzięki informacjom, jakie udało mi się dotąd uzyskać, poznałem wiele projektów, o których nigdy wcześniej nie słyszałem – mówi jeden z uczestników warsztatów Michał Wasielewski, student pierwszego roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych od kuratorów poszczególnych pawilonów, zebranych przez siebie wiadomości oraz obserwacji dokonanych podczas pobytu w Wenecji uczestnicy przygotują następnie pierwszy globalny raport podsumowujący kondycję architektury na świecie. Wyniki przedstawią w formie broszury, filmu, grafiki i wykresów. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas dyskusji publicznej zorganizowanej w trakcie biennale i podczas listopadowej konferencji w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Bieżące informacje o wydarzeniu na stronie: success-stories.pl oraz na fanpage’u wydarzenia.

Udane Przedsięwzięcia w Zachęcie Podczas spotkania w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zaprezentowano raport polskich studentów podsumowującego kondycję architektury na świecie.
Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY] At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.
Summarising report / Raport podsumowujący [PDF] Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia
Summarising conference in Kraków [VIDEO] Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.
Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
15. Biennale Architektury w Wenecji – warsztaty studenckie Udane Przedsięwzięcia / Success Stories W trakcie tegorocznego biennale „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury zorganizowały w Wenecji warsztaty dla studentów polskich uczelni. W nawiązaniu do hasła wystawy, Raport z frontu, uczestnicy podsumowali prezentacje wszystkich 63 krajów biorących udział w wydarzeniu. Publikujemy najciekawsze historie zebrane podczas warsztatów. Odnoszą się one do tematów takich, jak oddolne działania, problemy uchodźców czy przystępne mieszkalnictwo. W numerze także podsumowanie tutorów: Macieja Siudy, Agaty Twardoch, Michała Wiśniewskiego i Ewy P. Porębskiej, zestawienie realizacji uznanych przez kuratorów poszczególnych pawilonów za najbardziej znaczące dla architektury reprezentowanych przez nich krajów oraz wykresy opracowane na podstawie zebranych danych wraz z ich analizą przygotowaną przez koordynatotkę warsztatów Beatę Tylec.