Wystawa Startarchitekci '15

Prezentujemy wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Wystawa Startarchitekci '15

Wystawa STARTARCHITEKCI, której pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku, stała się już tradycją na Politechnice Lubelskiej. Już po raz szósty studenci wydziału architektury z Politechniki Lubelskiej postanowili wystawić swoje projekty dyplomowe w miejscu publicznym. Przez miesiąc, od 28 lutego do 28 marca 2015 roku, prace można było oglądać w jednej z lubelskich galerii handlowych, specjalizującej się w obrocie materiałami i artykułami dla osób budujących lub wyposażających domy i mieszkania.

Prezentowane prace zostały podzielone na grupy tematyczne. W dziale Dom pokazane zostały projekty budynków jednorodzinnych i zespołów mieszkalnych, których autorzy w kontekście projektowania miejsc zamieszkania, w różny sposób poszukują odpowiedzi na zagadnienia o szerokim znaczeniu społecznym. Dział Edukacja został stworzony aby zwrócić uwagę jaki wpływ ma architektura na proces kształcenia. W Historii autorzy wkraczają w przestrzeń naznaczoną istniejącymi dziełami architektury. Projekty, których planowana funkcja sprzyja rozwijaniu pasji i aktywnej formie spędzania wolnego czasu, umieszczone zostały w dziale Relaks / Wypoczynek. Budynki, poprzez rozwiązania funkcjonalne mają na celu zapewnienie swoim użytkownikom komfortowego pobytu w ich obrębie, a swoją estetyką potęgować mają jedynie przyjemne doznania. Dział Wspólnota / Zbiorowość / Hotel prezentuje obiekty tymczasowego mieszkalnictwa zbiorowego. Oprócz podstawowej funkcji mieszkalnej, budynki łączą funkcje rekreacyjne i reprezentacyjne. W dziale Zdrowie znajdują się projekty, poruszające istotną kwestię potrzeb osób starszych, chorych i zdrowiejących, zaś w Inwestycji umieszczono te, których tematyka poświęcona jest zarówno rozwojowi biznesu, jak i postępowi gospodarczemu regionu.

Jak co roku wystawie towarzyszył konkurs na najlepszą pracę dyplomową zorganizowany przez Oddział SARP w Lublinie oraz Wydział Budownictwa i Architektury. Oprócz zaprezentowanych w poniżej zwycięskich prac dyplomowych, wyróżnienia otrzymały projekty: - inżynierskie, I stopnia: Struktury Tensegrity w aktywizacji Parku Politechniki, autor: arch. Paweł Łuciuk (wyróżnienie); - magisterskie, II stopnia: Projekt Centrum Kreatywności Młodych przy ul. Cyruliczej w Lublinie, autorka: arch. Aneta Kuć (wyróżnienie); Adaptacja i rozbudowa dawnego młyna wodnego w Siostrzytowie na funkcję hotelową, autorka: arch. Katarzyna Stępniak (wyróżnienie); Młodzi architekci będący autorami prezentowanych projektów byli jednocześnie organizatorami samej wystawy. Odpowiadali za między innymi, stworzenie formy, opracowanie graficzne i montaż ekspozycji. Zajęli się również promocją wydarzenia oraz pozyskaniem sponsorów i patronów. Jak co roku wystawa stała się miejscem wielu dyskusji o architekturze, a wnioski wyciągnięte z tych rozmów stanowią ważną lekcję dla każdego ze studentów.

I NAGRODA MAGISTERSKA

AUTOR: ARCH. JOANNA GRZANKA

TEMAT: MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY BIAŁYSTOK-KRYWLANY

PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. MAREK SZCZEŚNIAK

OPINIA JURY

Projekt w największym stopniu spełnia ustalone przez jury kryteria oceny obejmujące: kontekst miejsca, relację bryły i funkcji, ideę (innowacyjność), warsztat (konstrukcja, realizm propozycji) i forma przekazu. Jury doceniło także stworzenie wysokiej jakości relacji pomiędzy poszczególnymi elementami współtworzącymi projektowany obiekt.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Podczas projektowania portu lotniczego w Białymstoku dążono do stworzenia oryginalnej i nigdzie dotąd niespotykanej bryły terminala, która nie ingerowałaby diametralnie w krajobraz, ale doskonale się z nim komponowała. Linia dachu terminala swoim kształtem ma nawiązywać do drogi wznoszenia samolotu, a zastosowane słupy pochyłe, tworzące przestrzenną, i dynamiczną siatkę podpór, nawiązują swoją formą do budowy ptasiego pióra. Forma wieży kontroli lotów wynika z funkcji, jaką ona pełni. W celu lepszej widoczności ze znajdującej się na ostatniej kondygnacji sali operacyjnej cały budynek pochylono w kierunku pasa startowego.

Wystawa Startarchitekci '15
Międzynarodowy Port Lotniczy Białystok-Krywlany, projekt: Joanna Grzanka

I NAGRODA INŻYNIERSKA

AUTOR: ARCH. BEATA DMOWSKA

TEMAT: CENTRUM DIALOGU WIELOKULTUROWEGO W LUBLINIE

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. JAN WRANA

OPINIA JURY

Zaprojektowany obiekt znakomicie dowartościowałby przestrzeń przy ul. Tadeusza Szeligowskiego wraz z otoczeniem w ich obecnym kształcie. Na uwagę zasługuje niebanalna i bardzo wyrazista bryła budynku, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, tworzących ażurową, swobodnie uformowaną elewację budynku.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Celem projektu było wykreowanie miejsca sprzyjającego kontaktom międzyludzkim, integracji, przełamywaniu istniejących stereotypów poprzez bezpośredni kontakt ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Bryła składa się z trzech członów, które symbolicznie wskazują na mnogość kultur, a dynamiczna forma odzwierciedla ich ciągły ruch, mieszanie, przenikanie się. Obiekt w parterze został przecięty przejściem bazującym na istniejącej ścieżce terenowej. Miałoby ono zachęcać przypadkowych przechodniów do dłuższego zatrzymania się w budynku. Na piętrze przewidziano łączniki integrujące budynek przecięty w parterze. Na program funkcjonalny składa się sala widowiskowa z zapleczem, hol wystawowy, restauracja, pomieszczenia konferencyjno-edukacyjne oraz część administracyjna.

Wystawa Startarchitekci '15
Centrum Dialogu Wielokulturowego w Lublinie, projekt: Beata Dmowska

II NAGRODA MAGISTERSKA

AUTOR: ARCH. SEBASTIAN SZYMANEK

TEMAT: OŚRODEK MOTORYZACYJNY UŁĘŻ

PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. MAREK SZCZEŚNIAK

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Projekt polega na rewitalizacji starego lotniska wojskowego zlokalizowanego w gminie Ułęż koło Ryk. Idea opiera się na maksymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. Zakłada ona stworzenie kompleksu zawierającego: tor wyścigowy, ośrodek doskonalenia techniki jazdy, tor kartingowy oraz przestrzeń wystawienniczą. Kryty tor kartingowy na terenie ośrodka jest pomniejszoną wersją Toru Lublin, jednego z najlepszych obiektów tego typu w Polsce, obecnie likwidowanego z powodu zachłannej polityki deweloperskiej. Zaawansowana technologia prezentowana przez samochody wyścigowe przyczynia się do rosnącej liczby pasjonatów motoryzacji, ale pomysł rozbudowanego ośrodka motoryzacyjnego jest skierowany również do ludzi chcących poprawić swoje umiejętności w prowadzeniu pojazdów.

Wystawa Startarchitekci '15
Ośrodek motoryzacyjny Ułęż, projekt: Sebastian Szymanek

II NAGRODA INŻYNIERSKA

AUTOR: ARCH. PAULINA RUTA

TEMAT: PROJEKT PRZEDSZKOLA INSPIROWANEGO PEDAGOGIKĄ STEINEROWSKĄ

PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. HENRYK ŁAGUNA

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Przedmiotem pracy jest projekt przedszkola inspirowanego pedagogiką steinerowską. Kierując się zasadą wyboru naturalnych materiałów, zdecydowano się jako podstawowy element wykończeniowy, wykorzystać drewno. Mając na uwadze znaczenie flory w filozofii waldorfskiej, zaprojektowano w centralnej części budynku – zielone atrium. Zapewnia ono nie tylko dostęp światła, ale umożliwia także kontakt z naturą w pomieszczeniu. Rozczłonkowanie budynku daje okazję, bliższego niż w przypadku budynków zbitych, sąsiedztwa z roślinnością. Jasne pomieszczenia mają w założeniu spełnić rolę funkcjonalną, ale także wpłynąć pozytywnie na nastrój pracowników i dzieci oraz wpisać się w ogólną koncepcję postrzegania przedszkola jako bezpiecznego, przyjaznego i pozytywnego.

Wystawa Startarchitekci '15
Przedszkole, projekt: Paulina Ruta

III NAGRODA MAGISTERSKA

AUTOR: ARCH. KATARZYNA RADLIŃSKA

TEMAT: CENTRUM KULTURY PRZY ZAUŁKU HARTWIGÓW W LUBLINIE

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. NATALIA PRZESMYCKA

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Projekt stanowi próbę przywrócenia aktywności w zapomnianej części lubelskiego Starego Miasta, a jego integralną częścią jest program aktywizacji społeczności. Zaniedbany dotąd plac Rybny przekształcono w elastyczną przestrzeń, której plenerowe schody zamieniają się w zależności od potrzeb w widownię kina plenerowego, otwartą galerię sztuki lub, istniejący tu historycznie, targ. Domknięcie placu stanowi współczesny budynek, o charakterze publicznym wpisany w historyczną zabudowę. Jego trzon stanowi wielofunkcyjna przestrzeń kawiarni połączonej z czytelnią i małą salą widowiskową. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału otoczenia i stworzenie niebanalnego miejsca podkreślającego kulturalny charakter miasta.

Wystawa Startarchitekci '15
Centrum Kultury w Lublinie, projekt: Katarzyna Radlińska

III NAGRODA INŻYNIERSKA

AUTOR: ARCH. ŁUKASZ MANDZIUK

TEMAT: PAWILON USŁUGOWO-HANDLOWY PRZY UL. T. ZANA W LUBLINIE

PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. HENRYK ŁAGUNA

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Przedmiotem opracowania jest Pawilon Usługowo-Handlowy przy ul. Tomasza Zana w Lublinie. Został on zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe zmiany aranżacji wnętrza. Nowoczesne obiekty handlowe powinny charakteryzować się elastycznością i łatwością przystosowania do zmieniających się trendów i potrzeb populacji. Bryła budynku składa się z dwóch nałożonych na siebie modułowych części. Moduły wykonane zostały z przezroczystych oraz półprzezroczystych materiałów, umożliwiających wzajemne relacje oraz przenikanie się wnętrza obiektu z jego otoczeniem. Nad bryłą główną oraz parkingiem naziemnym został zaprojektowany system daszków pełniących role osłonowe oraz estetyczne. Daszki podkreślają horyzontalność założenia, a w połączeniu z formą głównej bryły nadają całości indywidualny wyraz architektoniczny.

Wystawa Startarchitekci '15
Pawilon usługowo-handlowy, projekt: Łukasz Mandziuk
Autor: Iwona Kolak
Studenci z Politechniki Wrocławskiej, Śląskiej i Uczelni Łazarskiego wśród ambasadorów ekobudownictwa Poznaliśmy wyniki konkursu o ekobudownictwie organizowanego przez Ministerstwo Klimatu wraz z warszawskim oddziałem SARP. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Bednarek z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wśród laureatów także studenci z  Politechniki Śląskiej i Uczelni Łazarskiego.
Dawniej Sopocka Szkoła Wyższa, dziś Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: co się zmieni, a co pozostaje niezmienne Od 1 marca 2022 roku Sopocka Szkoła Wyższa ma nową rangę. Stała się Sopocką Akademią Nauk Stosowanych. O zmianach i ich konsekwencjach dla obecnych i przyszłych studentów architektury pisze nasza Ambasadorka Agnieszka Przybylska z Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki.
Projektu Klubu 77 inspirowany twórczością Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego Projekt wnętrza klubu przy ul. Piotrkowskiej 77 w Łodzi inspirowany jest twórczością Katarzyna Kobro i Władysław Strzemińskiego, którzy artystycznie bardzo często obierali zupełnie inne kierunki. Założenie to było próbą połączenia ich wyjątkowej twórczości tak, aby stworzyć wyjątkowe miejsce na mapie miasta przypominające o jego tożsamości.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej pisze Weronika Adamek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy kierunek architektura na Politechnice Świętokrzyskiej.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Znaczące miejsce w procesie kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zajmują aspekty budowlane – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Lubelskiej pisze Kamil Świstoń. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Liceum Przyrodnicze w Lublinie Projekt Liceum Przyrodniczego jest wynikiem pracy nad stworzeniem przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój uczniów oraz otwartej na otoczenie. Obiekt ma współpracować z sąsiadującym ogrodem botanicznym, wykorzystując jego zasoby w celach edukacyjnych.