Success Stories include a student workshop organized by “Architektura-murator” monthly magazine and the International Cultural Centre in Cracow, which will be conducted from 12 to 17 September 2016 during the 15th Biennale of Architecture in Venice. The workshop will involve a survey in all the national pavilions and gathering information about the architecture in each country. The responses will be used to draw conclusions in the open public discussion during the Biennale and will be summarized at the conference in Kraków. The workshop will allow Polish students to gain unique experience in international cooperation and a broad knowledge of the major challenges of modern architecture in the world. In addition, Poland will be shown as a state that unites different countries and initiatives and acts for the common good.

 

Udane Przedsięwzięcia to warsztaty studenckie organizowane przez miesięcznik „Architektura-murator” oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które odbędą się w dniach 12-17 września 2016r., podczas 15-tego Biennale Architektury w Wenecji. Warsztaty polegać będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie. Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

Success Stories student workshop starts in a five days!

9

7

Success Stories student workshop starts in a five days!

Group of 20 people consists of students and tutor travels to Venice for 6-day workshop, which will held during the 15th International Biennale of Architecture.

Only two weeks left to our Venice workshop!

8

29

Only two weeks left to our Venice workshop!
play

So far we have received more than half of the surveys and we are waitting fot the rest. In the meantime, students prepare graphics, maps, viedos and collect data information about participating countries in this year's Biennale. We hope that informations gathered during workshop will allow a summation of knowledge about the most important challenges facing contemporary architecture.  

Success Stories - meeting in Warsaw [VIDEO]

8

23

Success Stories - meeting in Warsaw [VIDEO]
play

At the beginning of July at the headquarters of the "A-m" magazine in Warsaw was held two-day organizational meeting with tutors and participants. We present video from that meeting prepred by one of the participant - Natalia Piesik.

Shipping questionnaires to the curators of national pavilions

7

25

Shipping questionnaires to the curators of national pavilions

Less than two months left to go to the 15th Biennale of Architecture in Venice! / Zostały dwa miesiące do wyjazdu na 15. Biennale Architektury w Wenecji!

Success Stories workshop - making of

7

14

Success Stories workshop - making of

Success Stories include a student workshop organized by “Architektura-murator” monthly magazine and the International Cultural Centre in Kracow, which will be conducted from 12 to 17 September 2016 during the 15th Biennale of Architecture in Venice. The participants task will be gather detailed information about the architecture of each country presenting at the exhibition: exceptional buildings, outstanding artists, the dominant trends and challenges, that is, everything that could be considered for their successful projects.

Organisational meeting in Warsaw

7

12

Success Stories warsztaty w Warszawie

We present photostory from organisational meeting which took place on July 11-12 in Warsaw. During them participants were drawing pavilions and were working on questions for report.

Success Stories-the results of recruitment!

6

18

Uczestnicy Success-Stories

On June 17-18 took place the second jury deliberation. Jury composed of arch. Ewa P. Porębska, dr arch Agata Twardoch, arch. Maciej Siuda, dr arch. Michał Wiśniewski and arch. Beata Tylec have choosen 15 students who will take part in Success-Stories workshop. We present the list of participants, their CV's and reserve list.

The results of the first stage of recruitment

6

13

The results of the first stage of recruitment

Today took place the first stage of deliberations. Among the 101 entry forms the jury have choosen 30 students qualified for the second stage of recruitment.

Success Stories - the last days of recruitment!

6

6

Success Stories - the last days of recruitment!

There are only three days left till the end of recruitment. We clear up how to prepare the application.